Posts Tagged ‘faner’

Fane-skatter i fokus

søndag, november 8th, 2015
Utsnitt fra fanen til Nordlendingenes forening i Moss. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Utsnitt fra fanen til Nordlendingenes forening i Moss. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Ved Moss by- og industrimuseum har det blitt arbeidet på tvers med å revidere den verdifulle fanesamlingen denne høsten. Den mangfoldige samlingen som består av 50 faner og bannere fra arbeiderforeninger, sangkor og skoler skal revideres og merkes på nytt.

Konservatorer Mona Beate Buckholm Vattekar og Lillian Nyborg merker og registrerer et banner fra Dovre Mannskor. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Konservatorer Mona Beate Buckholm Vattekar og Lillian Nyborg merker og registrerer et banner fra Dovre Mannskor. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Arbeidet er omfattende, fanedukene er store og hver enkelt fane består av en rekke komponenter som stang, spyd, possement, dusker, bærebelter mm. Alle enkeltdelene skal merkes, måles og beskrives før opplysningene blir lagt inn i det digitale registreringsprogrammet Primus. Hjelp til arbeidet har konservator Bjørg Holsvik derfor fått av kollegaene Mona Beate Buckholm Vattekar fra Borgarsyssel Museum og Lillian Nyborg ved Halden historiske Samlinger.

Underveis i arbeidet har det dukket opp flere skatter som gir oss innblikk i byens historie. Den nylig innkomne fanen til tidligere Kambo skole vakte stor begeistring blant de tre konservatorene.

Konservator Camilla Gjendem kan fortelle oss at Kambo Skoles fane som ble innviet på nasjonaldagen bare 15 år etter 1905, referer til den nye nasjonen både i tekst og bilde.  Bildemotivet er sentrert midt i fanen og omkranset av et slags vidjebånd, muligens også vikingetidens ormer og drager i bladgull.

"Gud signe vaart dyre fedreland." Den gamle fanen fra Kambo skole er et godt eksempel på nasjonsoppbyggingen etter unionsoppløsningen i 1905. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

«Gud signe vaart dyre fedreland.» Den gamle fanen fra Kambo skole er et godt eksempel på nasjonsoppbyggingen som ble drevet etter unionsoppløsningen i 1905. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

I forgrunnen ser vi mor og far rydder ny jord og flagget heises til topps av jenta med fletter og ranselen på ryggen.  Bak flaggstanga ser vi treet – Yggdrasil – kunnskapens tre.  Det er muliges dette som skal plantes.  Bak grønt gress og åkeren som pløyes av hest og bonde skimter vi den velstelte hjemstavnen –  bondegården. Det ryker av pipa, og bak «blånene» skimtes en oppadgående sol som symboliserer en ny dag.

Museene har fra før arbeidet på tvers med fanesamlingen til Moss by- og industrimuseum. Dette er siste felles arbeidsøkt med fanene her i Moss før de på sikt skal transporteres til Østfoldmuseenes fellesmagasin i Mysen. Når de ikke stilles ut på museet i Moss, vil de altså bli oppbevart i det toppmoderne og klimastyrte magasinet der.

 

Halden historiske Samlinger får økonomisk gavestøtte

mandag, november 24th, 2014
Fanene returnerte til Fredriksten festning.

Fanene returnerte til Fredriksten festning og vises i utstillingen «Frykt og Ære. Utstillingen har nå fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. (Foto: Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene)

I sommer søkte Østfoldmuseene Kulturdepartementet om midler fra gaveforsterkningsordningen, og for få dager siden fikk museene gladmeldingen om at søknaden var innvilget. Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger er den første gaveforsterkningen til Østfold! 

Svaret fra Kulturdepartementet lød: “Østfoldmuseene er blitt tildelt et tilskudd på 75 250 kr for budsjettåret 2014, som gaveforsterkning for private donasjoner, under kapittel 320, post 85, jf. Prop.1 S Tillegg (2013-2014). Gavene er gitt til den nye krigshistoriske utstillingen ved Halden historiske Samlinger og istandsetting av kjøkkenet ved Fredrikshald Teater.” 

Nye utstillinger og til istandsetting av anlegg er begge formål som faller innenfor ordningen, og søknaden fra Østfoldmuseene oppfylte vilkårene for å få gaveforsterkning.

– ”Vi er veldig glade for at vi fikk en andel fra gaveforsterkningsordningen. Summen utgjør 25% av utbetalte midler som Østfoldmuseene fikk utbetalt fra private givere i Halden i første halvår 2014, og midlene kommer godt med til å dekke deler av kostnadene vi har hatt med Frykt og ære krigsutstillingen på Fredriksten festning i Halden, samt til det nye kjøkkenet på Fredrikshald teater”, sier Gunn Mona Ekornes. Det viser at det nytter å søke om både store og små statlige midler, og for vår del har vi allerede meldt inn søknad for denne høsten, samt at vi har søknader på gang for 2015 dersom ordningen videreføres, noe vi selvsagt håper”.

Om gaveforsterkningsordningen til den nye regjeringen
Regjeringen innførte i 2014 en ny gaveforsterkningsordning. Ordningen gjelder pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Ordningen omfatter også gaver til oppgradering av eksisterende eller til nye utstillinger.

Det er 72 museum som vil kunne søke om gaveforsterkning i 2014 og disse er Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design, museene i det nasjonale museumsnettverket som mottar støtte over statsbudsjettets kapittel 328, post 70, og de samiske museene som får fast driftsstøtte
fra Sametinget. Det er satt av en bevilgning på 10 millioner kroner til ordningen i 2014. Kulturdepartementet har utarbeidet nærmere retningslinjer for ordningen og det legges opp til at 2014 er et prøveår.

Regjeringen har lagt fram forslag om å styrke og vidreutvikle ordningen om gaveforsterkning i 2015. Det er derfor foreslått en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015.

(Pressemelding fra Østfoldmuseene 19.11.14) 

«Söta Bror?» – Siste sjanse til å se utstillingen lør 13. og søn 14. desember!

mandag, oktober 6th, 2014
Velkommen til utstillingsåpning Fredrikstad museum - Tøihuset, fredag 16. mai, kl. 13.00.

Gjenstander fra utstillingen «Söta bror?» på Fredrikstad museum

Fredrikstad Museums grunnlovsjubileumsutstilling  har fått navnet «Söta Bror? – Fredrikstad under svensk okkupasjon 1814/1815″.

Arbeidet med å gjøre Fredrikstad kampklar i 1814 er i virkeligheten en eneste lang historie om klage og mismot. Kildene kan ikke oppvise en eneste fremtredende offiser som trodde på Fredrikstads militære egenskaper.

I utstillingen «Söta Bror?» ser du noen av gjenstandene Østfoldmuseene – Fredrikstad museum har fått låne fra svenske Armémuseum i Stockholm og Nordiska museet, og det er gjenstander som havnet på svenske hender etter krigen i 1814/1815. Bl.a en tromme, en hatt, en fane, en kanon og en medaljong.

I boken «MindreAlv XVI – Mot Fredrikstad!» som selges på museet og i byens bokhandlere, vil du kunne sette deg dypere inn i stoffet om Fredrikstad og 1814-hendelsene. Her gjengir vi Erling Johansens artikkel «Mot Fredrikstad!» som forteller om det svenske felttoget over Hvaler, Kråkerøy og mot Fredrikstad i 1814. Artikkelen er oppdatert med nytt bilde- og illustrasjonsmateriell! I tillegg inneholder boken flere artikler som omhandler Fredrikstad under årene 1814-1815.

 

Siste mulighet til å se utstillingen er lørdag 13. og søndag 14. desember.
Da har vi åpent fra 12.00 – 17.00 – og gratis inngang.

Velkommen!