Posts Tagged ‘fellesmagasin’

Malerier større enn en manns høyde – utfordringer med pakking, frakt og magasinering

tirsdag, mars 3rd, 2015

I 2012/2013 ble Borgarsyssel Museums tidligere utstillings- og administrasjonsbygg tømt for museumsgjenstander. Til sammen ble det pakket ned godt 16.000 gjenstander i et stort samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Østfoldmuseene.

De fleste gjenstandene ble kjørt, i flere runder på trailer, til et nyetablert magasin i Halden. Noen utvalgte gjenstander ble transportert til Trollull fellesmagasin på Mysen. Et begrenset antall malerier ble midlertidig flyttet til en annen bygning på museet, blant annet fordi enkelte av disse hadde så store dimensjoner at det var usikkert om de kunne flyttes til Trollull fellesmagasin.

De to største maleriene er henholdsvis 325 x 230 cm og 306 x 185 cm. Sistnevnte har en kraftig gipsdekorert treramme som gjør maleriet svært tungt samtidig som rammen er spesielt skjør i forhold til håndtering. I tillegg er det et speil hvor dimensjonene heller ikke er i småskalaen; en gipsdekorert speilramme på 273 x 152 cm og et speilglass på 15 mm tykkelse.

De gipsdekorerte rammene er spesielt utsatt for skade ved frakt, da de både er tunge og skjøre. Tunge fordi de er laget av en kraftig bunnramme i treverk med et relativt tykt lag gipsdekor ovenpå. Skjøre fordi gipsdekoren lett kan brekkes av under håndtering og fordi den, flere steder, består av tynne utbygde formasjoner.

Det tyngste maleriet under pakkeprosessen. Ulike typer foam kles rundt maleriet som isolasjon og støtdemper. Foto Randa Arntzen

Det tyngste maleriet under pakkeprosessen. Ulike typer foam kles rundt maleriet som isolasjon og støtdemper. Foto Randa Arntzen

 

Denne vinteren har Borgarsyssel Museum fått hjelp av Museumstjenesten og Trollull til å beregne og planlegge flytteprosessen på disse store gjenstandene. Alle døråpninger og opphengningsmuligheter på Trollull ble gjennomgått i minste detalj. Konklusjonen ble at Trollull kunne ta imot selv de største maleriene hvis disse ble fraktet diagonalt inn gjennom dørene og det ble laget et spesialstativ til det største maleriet.

Deretter kunne planleggingen av pakkeprosessen starte. De tidligere innpakkingsprosessene ved museet har ikke inneholdt en så både plasskrevende og samtidig sårbar gjenstandsgruppe.

Derfor var det viktig at teknisk konservator fikk nødvendig tid til å forberede både pakketeknikk og å spesialbestille pakkemateriale. Her kom tilegnet kunnskap fra deltakelse på Nordisk Konservatorforbunds store kongress «Planlagt flytting; prosesser og konsekvenser for samlinger, gjenstander og samfunn» (2012) og telefonsamtaler med fagkolleger til stor nytte.

Selve pakkingen har krevd både konserveringsfaglig- og håndverksmessig kunnskap – og ikke minst et godt samarbeid mellom disse faggruppene.

I løpet av fem intense dager ble gjenstandene pakket for frakt i spesialbygde kasser. Kassene ble tilpasset det enkelte maleri, med innvendig beskyttende og isolerende foam for å unngå vibrasjonsskader og klimaskader. Utvendig besto kassene av gjenbrukte OSB-plater skrudd fast til en treramme av justert gran.

De største maleriene hadde både store dimensjoner og en stor egenvekt, og kassene ble derfor svært krevende å håndtere. Med felles innsats ble alle kassene båret inn i fraktbilen med bæreremmer.

En av utfordringene som måtte løses var den lave dørhøyden der kassene skulle fraktes ut. Siden bygningen skal rives, ble løsningen å sage hull i døråpningen.

Ett av maleriene bæres ut til fraktbil på vei til Trollull fellesmagasin. Foto Randa Arntzen

Ett av maleriene bæres ut til fraktbil på vei til Trollull fellesmagasin. Foto Randa Arntzen

Ved ankomst til Trollull fellesmagasin ble maleriene pakket ut og varmebehandlet i to porsjoner. Varmebehandling foretas på alt organisk materiale før det slipper inn i magasinene. Dette fordi organisk materiale i prinsippet kan være insektangrepet og derved være en potensiell fare for spredning av insekter i magasinene. Tykkelsen og type materiale avgjør hva som varmebehandles sammen.

Igjen krevde de største dimensjonene flere folks innsats for utpakking, frakte inn og ut av varmekammeret, rengjøring og frakt videre inn i magasinene. Den største utfordringen, utover tyngden, var høyden på dørene i varmekammeret og i bygget. Men denne gangen var ikke større døråpning ved hjelp av motorsag noe alternativ. Det var godt å kunne konstatere at forhåndsberegningene, med diagonal frakt gjennom de laveste døråpningene, stemte. Til det største maleriet måtte det dessuten på forhånd snekres et eget stativ for magasinering siden de eksisterende reolsystemene ikke kunne romme dette.

Vi har med dette gjennomført et krevende og utfordrende prosjekt som har gitt museumspersonalet både erfaring og større kunnskap om pakking, transport, varmebehandling og magasinering av store og skjøre gjenstander.

 

Tekst: Randa Arntzen

Det største maleriet fraktes diagonalt ut av varmekammeret på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Det største maleriet fraktes diagonalt ut av varmekammeret på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Det største maleriet under rengjøringsprosessen på Trollull. Støvsuging på forsiden. Foto Line Kjølberg

Det største maleriet under rengjøringsprosessen på Trollull. Støvsuging på forsiden. Foto Line Kjølberg

Det tyngste maleriet settes på plass i magasinet på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar

Det tyngste maleriet settes på plass i magasinet på Trollull. Foto Mona Beate Vattekar


 

 

 

En fotografs hverdag i Østfoldmuseene v/Trollull fellesmagasin.

torsdag, januar 1st, 2015

Østfoldmuseene besluttet i forbindelse med realiseringen av Trollull fellesmagasin at det skulle investeres i et profesjonelt studio og ansettelse av fotograf. Studioet ble bygget, fotograf ansatt, og siden det har mange av museumsgjenstandene fått sole seg i glansen av studiolyset og lyden av lukkeren som fanger øyeblikket og foreviger gjenstanden for kommende generasjoner.

Det har vært fotografert alt fra bestikksjablonger, høvler og redskap, til store gulv-ur, skap og møbler, ingen dag er lik i studioet. For tiden er det tekstiler fra Fredrikstad museum som blir fotografert. Tekstilene er sendt til Trollull for varmebehandling, tilstandsvurdering og fotografering før de får en verdig plass i klimastyrte magasin for best mulig bevaring.Her er det alt fra skjøre kjoler og kapteinsjakker til frakker og nå vinterklær. Hvert plagg blir lyssatt best mulig slik at det fremstår slik det skal. Bildet blir fargejustert og gråkort og fargekort blir benyttet og fotografert inn sammen med gjenstanden. Når bildene blir ferdig behandlet blir dette fjernet, og gjenstandsfotografiene legges ut på Digitalt Museum til allmenn skue.

Frakk fra Fredrikstad Museum i fotostudioet. Fotograf:Øyvind Andersen

Frakk fra Fredrikstad Museum i fotostudioet.
Fotograf:Øyvind Andersen

Som fotograf er det mange utfordringer man skal ta hensyn til og oppgavene er varierte. Kan gjenstanden forflyttes, tåler den håndtering og skifte av klima etc. I tillegg bistår  man også andre avdelinger ved Østfoldmuseene i opplæring i bruk av utstyr til fotodokumentasjon og bistand ved fotografering. For tiden er det hummerteiner på Kystmuseet Hvaler som festes på film. Med andre ord, man rekker ikke kjede seg på jobb.

 

Fargeskala. Fotograf: Øyvind Andersen

Fargeskala.
Fotograf: Øyvind Andersen

Skrevet av Øyvind Andersen

 

 

 

 

Mange tok turen til Trollull fellesmagasin!

onsdag, september 3rd, 2014

I 2003 ble stålullproduksjonen ved Trollull A/S lagt ned. I 2012 åpnet Østfoldmuseenes fellesmagasin Trollull dørene i det gamle fabrikkbygget, og 26. og 27. august 2014 kunne publikum se hva vi jobber med bak de vanligvis låste dørene.

Vi var spente på om noen ville komme å se på det flotte magasinlokalet vårt, og etter fire omvisninger og 33 besøkende var vi godt fornøyd med arrangementet. Spesielt hyggelig var det å få besøk av noen av de av de tidligere ansatte ved Trollull A/S. De kunne fortelle om store forandringer på bygningen, både utvendig og innvendig. Enkelte ting var likevel som før. I verkstedet er det gjort minimale endringer og man kan lett mimre tilbake til dengang Trollull A/S var en av de største produsentene av stålull.

Publikum fikk informasjon om samlingsforvaltningsarbeidet i Østfoldmuseene og de fikk se en film om innflyttingen av helgenhodet fra 1400-tallet. Etter dette var det omvisning i det nyoppussede lokalet, samt en kort innføring i arbeidshverdagen vår på Trollull fellesmagasin. Til slutt viste vi stolt frem magasinene, og hvordan vi oppbevarer og arbeider med gjenstandene når de ikke er på utstilling. Her fikk de besøkende et gjensyn med det ferdig konserverte helgenhodet, trygt plassert i klimastyrte magasin.

3

Omvisning i mottaket
Foto: Øyvind Andersen – Østfolodmuseene

Reoler til Fellesmagasinet Trollull

onsdag, juni 6th, 2012
Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger.

Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger. Foto: Line Kjølberg.

Mandag 23.april kom den første traileren med reolkomponenter til Fellesmagasinet Trollull. Innholdet i lasten var gulvskinner og gulvplater, og montasjen av reolsystemene kunne endelig starte! Magasinene innredes med spesialtilpassede reoler, og disse skal romme de mange kulturhistoriske gjenstandene i Østfoldmuseenes samlinger som per i dag er lagret på loft og i kjellere ved museene.

Reolene er produsert i galvanisert stål, og metallet avgir ikke skadelig avdamping. Dette er et viktig prinsipp i oppbevaring av museumsgjenstander, og ved at stålreolene ikke er brennbare skaper det et godt utgangspunkt for riktig oppbevaring. Ved Fellesmagasinet jobber vi etter prinsippene om forebyggende konservering, og med behandling mot insekter, stabil relativ luftfuktighet, minimal lyspåvirkning og høy sikkerhet vil Østfoldmuseenes samlinger bli godt ivaretatt for denne, og fremtidige generasjoner.

Reolene monteres fortløpende, og vi håper vi kan ta i bruk de nyinnredede magasinene i løpet av høsten. Vi ser frem til å vise publikum de nye flotte magasinfasilitetene og øke tilgangen og bevaringsforholdene for samlingene vi forvalter.

Besøk fra Tsjekkia og Riksantikvaren i Østfoldmuseene

torsdag, februar 23rd, 2012

Moss by- og industrimuseum og Trollull hadde torsdag 16. februar besøk av en delegasjon fra The National Heritage Institute i Tsjekkia og Riksantikvaren. Foranledningen til besøket er at begge institusjonene deltar i et EØS-prosjekt som omhandler industriell kulturarv med fokus på formidling og sosio-kulturelt aspekt.

I delegasjonen fra Tsjekkia deltok: Miloš Matěj – The National Heritage Institute, Regional Office in Ostrava, Director, Michaela Ryšková – The National Heritage Institute, Regional Office in Ostrava, officer / preservationist – specialist in industrial monuments og Alena Koňáková Helingerová – The National Heritage Institute, Central Office in Prague, Department of European Funds, officer of the department. Fra Riksantikvaren deltok: Rådgiver Alexandra Petie Einen fra Internasjonal seksjon, leder Reidun Vea fra Internasjonal seksjon og seniorrådgiver Gustav Rossnes, Seksjon for fartøy og tekniske kulturminner.

Besøket i Moss

I Moss by- og industrimuseum ble delegasjonen tatt i mot av konservatorene Bjørg Holsvik og Camilla Gjendem. Vi startet med å fortelle om vårt forholdsvis unge museum som holder til i to ombygde møllebygninger Kloster mølle fra år 1900 og Galla mølle fra 1919. Museet ligger midt i Mossefossen og den byggeskikkprisbelønte Møllebyen. Transformasjonsproblematikken – ny bruk av nedlagte industriområder – var velkjent for delegasjonen.

Vannverksbygn før restaurering. Foto: Terje Unnemark

Vannverksbygningen før restaurering. Foto: Terje Unnemark

Vannverksbygningen vår fra 1876 er et eksempel på en vellykket restaurering gjennomført av «Vannverksgruppa» i «Mossefossens Venner» i samarbeid med Fylkeskonservatoren i Østfold. Prosjektet ble støttet med midler fra Norsk Kulturfond. Bygningen blir brukt av museet til formidling av vannverkets historie og betydning for den øvrige industriutviklingen i byen. Bygningen står der også i kraft av seg selv som et miljøskapende element. Den gir også et sus av autentisitet med det store skovlhjulet og rester av vannrenner i tre.

En av museets viktigste oppgaver er å dokumentere og formidle byens industrihistorie, og da er det gunstig å ha to av byens hjørnesteinsbedrifter M. Peterson og Lantmännen Mills som naboer, samarbeidspartnere og leverandører av fagkunnskap og materiell.

Vi fortalte om museets fokus på industriminner og arbeidslivsminner, om materiell kultur og immateriell kultur som er uløselig knyttet til hverandre. Bjørg viste rundt i Glassverksutstillingen som legger hovedvekten på den sosio-kulturelle historien til de ansatte og familiene deres på det nå nedlagte Moss Glassverk. Hun orienterte også om det store prosjektet «Arbeidsarven» som ledes av professor Ingar Kaldal på historisk institutt ved NTNU, der museet i Moss er en av de ivrigste deltakerne og leverandørene av arbeidsminner fra Moss. Hun fortalte også om minneinnsamlingsprosjektene i grunnskolen, og om Østfoldmuseenes satsning på digitale fortellinger.

Sekkesklien på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Sekkesklien på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Vi fortalte om museets «lek og lær»- prinsipp som ligger til grunn for alle aktivitetene for barn og unge, om barnas eget aktivitetsrom «Fyrrommet», der våre årlige papirverksteder for fjerdeklassingene går av stabelen, om «industridesignprosjektet» for åttendeklassingene som har pågått i en årrekke og fremdeles er like populært.

Et kikk inn i «Arkitekturkabinettet» ble det også tid til, og da Milos, arkitekt og leder for region-kontoret i Ostrava nikket gjenkjennende til Lissitzkys utstillingsarkitektur, ble han raskt overrakt kabinettets utstillingskatalog!

Delegasjonen ble også gjort oppmerksom på Østfoldmuseenes forholdsvis nystartede «Beredskapsgruppe for industriminnedokumentasjon», noe som gjorde at Gustav Rossnes med en gang han kom tilbake til kontoret sendte oss «Dublinprinsippene» som ble vedtatt på den 17ende ICOMOS Generalforsamlingen 28.11.2011. Her kan vi finne gode argumenter for dokumentasjon av industrianlegg når vi trenger det.

Vi avsluttett med en velsmakende lunsj på Cafe Riis rett over broa fra museet. Der satt vi  rett under autentiske akslinger fra den gamle mølla som på slutten av sin virketid produserte «puffet ris» til husholdningene. Vi gikk forbi museets og Værvengruppas «industriskulpturprosjekt nr. 2» – en smihammer fra Moss Verft – for deretter å ta en rask titt inn i det opprinnelige Central Pakhus fra 1912 – nå omgjort til trivelige lokaler for vår gode nabo og samarbeidspartner Moss bibliotek.

– Camilla Gjendem 21.02.2012

Besøket på Trollull; Østfoldmuseenes fellesmagasin på Mysen

Bedriften Trollull AS da den ble lagt ned i 2003.

Bedriften Trollull AS ble lagt ned i 2003.

Etter besøket i Moss tok gruppen turen til Trollull Fellesmagasin, hvor de ble tatt i mot av magasinforvalter Line Kjølberg. Omvisningen startet med en presentasjon av byggets historie som industrilokale, og arbeidet som ble gjort med å dokumentere bedriften Trollull AS da den ble lagt ned i 2003.

Dokumentasjonen av bedriften ble foretatt av Museumstjenesten i Østfold, Folkenborg Museum og en innleid fotograf. Dokumentasjonsmaterialet består av blant annet plantegninger, fotografier, intervjuer og arkivmateriale. Dette materialet dannet grunnlaget for presentasjonen. Det ble vist bilder fra produksjonen av stålull og lokalene slik de var da bedriften fortsatt var i virksomhet.

Registreringen og dokumentasjonen av Trollull AS i 2003 var basert på prinsipper og retningslinjer anbefalt av Riksantikvaren. Ansatte i Museumstjenesten, som den gang besto av Randa Arntzen og Gunn Mona Ekornes, hadde i juni 2002 gjennomført et kurs i dokumentasjonsarbeid i regi av Riksantikvaren v/ Gustav Rossnes. Rossnes, som var en del av delegasjonen, var svært fornøyd med det arbeidet som var gjort!

Etter presentasjonen og billedvisningen ble gruppen vist rundt i lokalene. De fikk se de nye arbeidsrommene, de oppussede produksjonshallene som nå har blitt magasiner og de flotte foto og registreringsfasilitetene. Det var også interessant å trekke paralleller fra tiden da virksomheten var aktiv og frem til i dag, hvor industrien har blitt en viktig del av kulturminnevernet .

Fellesmagasinet på Mysen tilhører Østfold fylkeskommune, og er et resultat av et spleiselag mellom fylkeskommunen og staten. Det er til sammen investert 45 millioner kroner i anlegget. Østfoldmuseene leier anlegget av fylkeskommunen vederlagsfritt og får i tillegg 1,5 millioner kroner i året i driftstilskudd.

Magasinforvalteren på Trollull var stolt av å kunne vise frem det flotte fellesmagasinet, og delegasjonen reiste tilbake til Oslo med nye inntrykk og impulser. Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake!

– Line Kjølberg 23.02.2012

Trollull fellesmagasin

Trollull fellesmagasin på Mysen.

Fellesmagasin i Oslo – på Trollull-besøk

mandag, desember 5th, 2011
Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

I november hadde  Østfoldmuseene gleden av å være vertskap for en gruppe fra prosjektet Fellesmagasin i Oslo.  Østfoldmuseene har nettopp opprettet sitt fellesmagasin, Trollull, og den tilreisende gruppen fikk derfor se de flotte magasinene,  samt mottaket, varmekammeret, rengjøringsrom, foto og registreringsrom. Det ble til og med tid til lunsj og en faglig prat.

Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

De besøkende i prosjekt ”Fellesmagasin i Oslo” var representert av ulike museer og besto av Kristin H. Stub (Norsk Teknisk Museum), Kristin Margrethe Gaukstad og Thor Hovde (Oslo Museum) og Lisa Benson (Norsk Maritimt Museum) .

Konservator NKF-N Randa Arntzen og magasinforvalter Line Kjølberg ved Østfoldmuseene viste gruppen rundt på fellesmagasinet denne dagen, og gruppen gikk den veien som gjenstandene følger når de skal inn på magasinet. Randa forklarte også om hvordan magasinet fungerer og hvilke prinsipper det er bygget etter.

Opprettelsen av fellesmagasin har pågått ved flere store museumsinstitusjoner i Norge de siste årene, og Fellesmagasinet Trollull i  Østfold er et av de sist etablerte.  Grunnet mangel på plass og faglige- og økonomiske ressurser ved museene har ofte loft, kjellere og verneverdige bygninger blitt tatt i bruk som lager for samlingene. Under slike oppbevaringsforhold utsettes samlingene for nedbrytende omgivelser samtidig som de er vanskelig tilgjengelige. Behovet for magasiner med gode oppbevaringsforhold har derfor vært stort blant museer i Norge, også i Østfold.

Østfoldmuseene har på sin side jobbet med opprettelsen av et fellesmagasin de siste 11 årene. Fellesmagasin i Oslo er i startfasen av et tilsvarende prosjekt – så det  var derfor en glede for oss i Østfoldmuseene å kunne vise delegasjonen fra Oslo hva vi har oppnådd og gjort så langt.

Østfoldmuseene søker magasinforvalter til fellesmagasinet på Trollull

onsdag, februar 9th, 2011
Trollull fasade, foto: Randa Arntzen

Trollull fasade, foto: Randa Arntzen

Trollull fellesmagasin ligger sentralt i Mysen i indre Østfold med god nærhet til Oslo, Moss og Sarpsborg. Magasinet er beregnet for kulturhistoriske gjenstander fra museene i Østfold, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2011. Magasinforvalteren er plassansvarlig ved fellesmagasinet har en sentral rolle i oppbygging, drifting og utvikling av magasinet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i iverksettelsen av innflytting i fellesmagasinet
 • Ferdigstillelse og etablering av magasinet
 •  Magasinering av gjenstander- inkludert strekkodesystem
 • Insektsanering av gjenstander ved varmebehandling
 • Logistikkhåndtering
 • Samhandling med Museumstjenesten og museene
 • Medansvarlig for drift av det tekniske anlegg på magasinet
 • Budsjettoppfølging

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen konservering/konservator NKF
 • Kunnskap om forebyggende konservering og magasinering av kulturhistorisk materiale
 • Praktisk erfaring med håndtering av museumsgjenstander
 • Teknisk forståelse
 • Interesse for praktisk arbeid, orden, systematikk og logistikk
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • Førerkort
 • Erfaring med gjenstandsregistreringsprogrammet Primus

Vi søker en engasjert, fleksibel og omgjengelig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og har god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Enkelte arbeidsoppgaver vil kunne være fysisk krevende.

 Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konservator Randa Arntzen tlf. 69 11 56 75/

416 84 478 eller direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 69 11 56 90/909 62 031.
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

 Søknadsfrist: 2. mars 2011.

Tiltredelse: Snarest

Nytt år, nytt fellesmagasin og nye handlingsplaner, men får vi noen nye penger?

onsdag, februar 9th, 2011

St Olavs Vold, foto: André Liefting
St Olavs Vold, foto: André Liefting

Østfoldmuseene har startet på sitt andre driftsår, det første med felles handlingsplaner under utarbeidelse.
Når museer konsoliderer etableres det en ny organisasjon som fra dag èn fylles med gammel historie, gamle, urealiserte planer og gamle, urestaurerte bygninger. Behovene er i mangemillionersklassen. Østfoldmuseene forvalter ca. 70 antikvariske bygninger, bl. en stor arbeiderbolig fra 1840 årene i tegl, en ingeniørbolig fra ca. 1900, en spinneribygning fra 1907, en herregård og et fort, til sammen mange tusen m2 treverk og murflater som ikke er i tilfredstillende stand. Her snakker vi om ca. 40 millioner kroner.

Bygningsteknisk undersøkelse gjennomført i 2010

Styret til Østfoldmuseene har tatt sin oppgave som ansvarlig for bygningsvedlikeholdet på alvor, og har fått utarbeidet en tilstandsrapport for museenes viktigste trebygninger av firmaet Stokk & Stein i Lom. Det viser seg at bygningsmassen vil få en bedre fremtid bare vi legger litt mer vekt på arrondering rundt grunnmur og fotplanker, foretar aktive inngrep i vegetasjonen rundt husene, dvs. rydder opp i bed, kutter busker og feller trær. Å utarbeide gode rutiner og felles antikvariske standarder for bygningsvedlikeholdet er også et godt råd. 

Nytt fellesmagasin, Trollull på Mysen tas i bruk i  2011

Og mens vi venter på penger slik at vi får satt alle bygningene våre i tilfredstillende stand, jobber vi med samlingene våre. Vi registrerer og fotograferer og klargjør til overflytting til fellesmagasinet Trollull i løpet av året. For det er det nye eventyret for museene og samlingene i Østfold. Denne bygningen får vi leie vederlagsfritt av fylkeskommunen, og det følger 1,5 millioner kroner til drift med avtalen for 2011. Det er en generøs gave, men det stiller store krav til omdisponering av museenes ressurser slik at vi kan frigjøre folk til å klargjøre og flytte over gjenstandene. De kommende årenes handlingsplaner  vil  bære preg av denne prioriteringen for Østfoldmuseene. 

Økt publikumsoppslutning og nye utstillinger

Også skulle vi så gjerne ha laget nye spennende utstillinger slik at publikum strømmet til. Østfoldmuseene hadde 130.000 besøkende i 2010. Det er ikke dårlig, men vi vil ha flere. Utstillingsbudsjettet er på ca. 350.000 for syv museer. Det er alle enig om at er for lite, men hvor skal pengene komme fra når mer enn 75% av budsjettet er bundet opp i det økonomene kaller “bundne, tungt reversible kostnader”. 

Utfordringene står i kø, men vi gir ikke opp og ser at det nye fellesskapet i konsolideringen gir nye  muligheter. Vi håper på et godt museumsår for Østfoldmuseene, tross alt.

Jubileumsbanner fra 1966!

onsdag, desember 8th, 2010

Jubileumsbanner fra 1966. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar, Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er nå i gang med å forberede innflytting av museumsgjenstander til sitt nye fellesmagasin Trollull på Mysen, og tekstiler er først ut. I den forbindelse samarbeider Borgarsyssel Museum og Museumstjenesten for øyeblikket med ompakking av de mange faner og bannere i museets eie.

Gjenstandene blir omhyggelig pakket på ruller eller i esker spesielt beregnet på museumstekstiler. Deretter skal de fraktes til fellesmagasinet hvor de gjennomgår en avansert varmebehandling for å drepe eventuelle insekter. Etter dette vil gjenstandene bli fotografert før de til slutt magasineres.

Et av bannerne som nå er pakket om, er dette jubileumsbanneret fra Sarpsborgs bys 950års-jubileum i 1966. Det er over fire meter langt, og er nydelig dekorert med byvåpen og detaljrike tegninger. Dette er ett av hele åtte lignende bannere fra jubileet som museet har i sine samlinger.

Museet ønsker å stille ut bannerne til byens 1000-års-jubileum i 2016. I den forbindelse henvender vi oss herved til Sarpsborgs innbyggere. Er det noen av dere som husker disse bannerne, eller har fotografier av bannerne fra jubileet i 1966?

Ta gjerne kontakt med museet på telefon 69 11 56 50 eller på e-post: monvat@arkiv.ostfoldmuseene.no