Posts Tagged ‘gjenstander’

Nå kan du besøke fellesmagasinet vårt i Mysen

torsdag, august 21st, 2014

Tirsdag 26. august og onsdag 27. august åpner vi dørene for publikum i form av omvisninger. Disse finner sted tirsdag 26. august kl 10.00 og 12.30 og onsdag 27. august kl 15.00 og 17.00.  Gratis adgang!

Kaffekjeler fra Il-o-Van på magasin. Foto: Øyvind Andersen

Kaffekjeler fra Il-o-Van på magasin. Foto: Øyvind Andersen

Østfold fylkeskommune kjøpte den gamle stålullfabrikken Trollull i Mysen i 2004. Et spleiselag mellom stat og fylkeskommune gjorde det mulig å etablere et moderne fellesmagasin med arbeidsrom, varmekammer og klimatiserte magasiner.  Fellesmagasinet Trollull hadde sitt første driftsår i 2012. Det driftes av Østfoldmuseene, på vegne Østfold Fylkeskommune.

Ønsker du å få svar på hvor vi bevarer gjenstander når de ikke er i utstilling ved museene? Er du nysgjerrig på hvordan vi arbeider med gjenstandene for å bevare dem for ettertiden? Eller er du generelt nysgjerrig på hvordan det ser ut inne i den gamle stålullfabrikken på Mysen? Grip sjansen og bli med på en av våre organiserte omvisninger!

Kort om arbeidet ved fellesmagasinet
Flytting av museumsgjenstander fra et museum til fellesmagasinet er en omfattende prosess. I forkant av selve flytteprosessen ligger det timer med arbeid som sikrer at alle gjenstandene blir digitalt registrert, fotografert og fysisk merket. Ved ankomst på fellesmagasinet går gjenstandene gjennom ulike stasjoner før de plasseres i klimastyrte magasiner.  Gjenstandene insektsaneres i et varmekammer før de rengjøres, fotograferes og får sin hylleplassering. På fellesmagasinet oppbevares kulturhistoriske gjenstander fra Østfoldmuseenes ulike avdelinger, og etterhvert vil også gjenstander fra fylkets ubemannede museer få plass.

For spørsmål kontakt magasinforvalter Line Kjølberg, 45294496 eller linkjo@arkiv.ostfoldmuseene.no

Gapestokken på torget

torsdag, mai 15th, 2014
Gapestokk. Foto Mona Beate B. Vattekar

Gapestokk. Foto Mona Beate B. Vattekar

I middelalderen ble gapestokken tatt i bruk som et middel for straff og sosial kontroll. Den ble særlig brukt som straff for mindre forseelser som banning, blasfemi, og usømmelig oppførsel. Gapestokkene kunne bestå av en stokk med hull til hode og hender, slik at den skyldige kunne låses fast, eller den kunne ha en halskrage.

Gapestokken var gjerne plassert foran kirken eller på torget. Borgarsyssel Museums gapestokk (BrM.01170) er plassert på museets torg, og er av typen med halskrage. Det som er ekstra spesielt med denne, er at det er en gammel gravstein fra Tune kirkegård som har blitt gjenbrukt som gapestokk på kirkebakken ved Tune kirke. Gravsteinen er antagelig fra 1600-tallet.
Den siste gang gapestokken var i bruk i Norge var i Moss den 11. oktober 1840. Det fortelles at det var en kar som ikke kunne betale gjelda si. Summen var ikke så stor, og da folk gikk ut av kirken, var det en kvinne som gikk bort til ham og ga penger. Flere gjorde det samme og snart hadde han fått det han skyldte.
Ved lov av 17. mai 1848 ble bruk av gapestokk i Norge avskaffet for godt.

Tekst og foto: Mona Beate Buckholm Vattekar

Kilder:
Primus gjenstandsdatabase
«En merkelig gapestokk» – artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad 26. februar 2000
Wikipedia

Kystmuseet Hvaler på Digitalt Museum

tirsdag, februar 12th, 2013
Tønnebøye fra Kystmuseet Hvaler. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

Tønnebøye fra Kystmuseet Hvaler      (Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene)

Kystmuseet Hvaler har nå publisert sine første åtte gjenstander på Digitalt Museum. Publiseringen er et ledd i vårt grep om samlingsforvaltningen. Vi holder for tiden på med merking og registrering av en av våre større samlinger ved at de registreres i Primus og etter rengjøring og fotografering publiseres de på Digitalt Museum.

Vi vil i første omgang konsentrere oss om å få registrert og publisert gjenstander knyttet til vår maritime kulturarv siden Kystmuseet Hvaler har et stort fokus på kystkultur og er opptatt av å skape informasjon og formidling omkring dette temaet. Et viktig ledd i dette arbeidet er nettopp å få lagt våre kystkulturelle gjenstander ut på Digitalt Museum.

Vi vil i tiden fremover få publisert stadig flere gjenstandsgrupper og vi inviterer publikum til å ta en kikk på disse. På hver av gjenstandene  har publikum også mulighet til å gi kommentarer til/på de ulike gjenstandene. Kanskje har noen viktige opplysninger å komme med? Isåfall fyll ut kommentarfeltet. Gå til Digitalt museum og Kystmuseet Hvalers registrerte gjenstander

Hvor blir det av gjenstandene våre?

onsdag, januar 30th, 2013
Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september 2012 åpnet Østfoldmuseenes nye fellesmagasin i den gamle stålullfabrikken Trollull på Mysen. Dette bygget skal romme de mange kulturskattene i Østfold, og dørene er åpne for alle avdelingene i Østfoldmuseene og for fylkets ubemannede museer og bygdetun. Men mange spør seg: Forsvinner gjenstandene bort fra lokalsamfunnene våre når de havner på Trollull?

Mange museer, som Kystmuseet Hvaler, har ikke tilfredsstillende magasiner til å ta godt nok vare på gjenstandssamlingene, og vil heller aldri få det. Store fellesmagasiner er statens løsning på de manges felles problem. Fellesmagasinet på Trollull har store klimastyrte magasiner og gode rutiner for insektsanering, håndtering og klimakontroll – dette gir optimale forhold for de mange gjenstandene som skal lagres for videre forskning og formidling. Gode registreringer og bilder gjør det mulig å publisere samlingene på nettstedet www.DigitaltMuseum.no. På den måten blir gjenstandene tilgjengelig for publikum ikke bare på Hvaler, men for hele landet.

Magasinforvalter Line Kjølberg ved Trollull kommer denne kvelden til Kystmuseet Hvaler for å fortelle om fellesmagasinet. Hun tar oss med på en vandring sammen med gjenstandene fra de kommer inn til Trollull og gjennom alle prosessene til de ligger trygt forvart i magasinets hyllereoler, klare for forskning og formidling. Dette er det fokus Østfoldmuseene i dag har på å drive en god samlingsforvaltning.

Arrangementet starter kl. 19:00.

Det kan være vanskelige kjøreforhold, så vi ber dere vurdere å parkere på parkeringsplassen oppe ved fylkesveien før nedkjørselen til Kystmuseet.

Vel møtt!

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

 

 

Reoler til Fellesmagasinet Trollull

onsdag, juni 6th, 2012
Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger.

Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger. Foto: Line Kjølberg.

Mandag 23.april kom den første traileren med reolkomponenter til Fellesmagasinet Trollull. Innholdet i lasten var gulvskinner og gulvplater, og montasjen av reolsystemene kunne endelig starte! Magasinene innredes med spesialtilpassede reoler, og disse skal romme de mange kulturhistoriske gjenstandene i Østfoldmuseenes samlinger som per i dag er lagret på loft og i kjellere ved museene.

Reolene er produsert i galvanisert stål, og metallet avgir ikke skadelig avdamping. Dette er et viktig prinsipp i oppbevaring av museumsgjenstander, og ved at stålreolene ikke er brennbare skaper det et godt utgangspunkt for riktig oppbevaring. Ved Fellesmagasinet jobber vi etter prinsippene om forebyggende konservering, og med behandling mot insekter, stabil relativ luftfuktighet, minimal lyspåvirkning og høy sikkerhet vil Østfoldmuseenes samlinger bli godt ivaretatt for denne, og fremtidige generasjoner.

Reolene monteres fortløpende, og vi håper vi kan ta i bruk de nyinnredede magasinene i løpet av høsten. Vi ser frem til å vise publikum de nye flotte magasinfasilitetene og øke tilgangen og bevaringsforholdene for samlingene vi forvalter.

Nylansering av DigitaltMuseum.no – Et digitalt sprang

tirsdag, januar 24th, 2012
Østfoldmuseene på Digitaltmuseum.no

Digitaltmuseum.no i ny drakt og med ny funksjonalitet.

Fredag 20. januar åpnet direktør Anne Aasheim i Norsk Kulturråd en ny utgave av DigitaltMuseum.no. Med dette tar norske museer for alvor steget inn i den digitale fremtiden.

DigitaltMuseum.no er en nettbasert tjeneste der landets museer kan presentere gjenstandene, fotografiene og kunstverkene sine. I dag er 89 museer representert med ca. 900 000 gjenstander og fotografier.

Museene vil ikke lenger bare gjøre samlingene tilgjengelig, – den nye utgaven oppfordrer derfor  til dialog med brukerne. Publikum har nå anledning til å engasjere seg i museumssamligene på nye måter. Den nye utgaven representerer noe helt nytt, ved å gå fra monolog til dialog.

Den nye utgaven gir publikum anledning til å engasjere seg i museumssamlingene på nye måter. Brukerne kan opprette sin egen profil og merke av foto, gjenstander og kunst som de finner interessante og organisere dem som sin personlige samling. De kan også kommentere og gi informasjon om gjenstander og bilder, inngå dialog med museumspersonale og dele materiale med andre brukere. Samtidig gir dette museene tilgang til den verdifulle kunnskapen om fotografiene og gjenstandene som publikum innehar.

Østfoldmuseene er også representert på DigitaltMuseum.no, foreløpig med  6670 fotografier og gjenstander fra Moss by- og industrimuseum, Halden historiske Samlinger, Østfold fylkes billedarkiv, Fotballmuseet, og Museumstjenesten i Østfold (Østfold Energi-samlinga).

Besøk Østfoldmuseene på Digitaltmuseum.no ->>