Posts Tagged ‘jobb’

Ledig vikariat som gjenstandskonservator

mandag, desember 7th, 2015
Østfoldmuseene har ledig stilling som økonomikonsulent

Østfoldmuseene har ledig stilling gjenstandskonservator

Interesse for nyere tids kulturhistoriske gjenstander?

Østfoldmuseene avd. Museumstjenesten søker en vikar i 100 % stilling som gjenstandskonservator for nyere tids kulturhistoriske gjenstander. Vikariatet gjelder fra 1. mars 2016 til 31.12.2016, med mulighet for forlengelse.  Stillingen er en del av fellestjenesten for samlingsforvaltningsarbeidet i Østfoldmuseene.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte varmekammeret på Trollull fellesmagasin
 • Rådgivning i forebyggende konservering til museene i fylket
 • Deltakelse i Østfoldmuseenes arbeidsgruppe for antikvariske bygg
 • Prosjektdeltakelse i prosjekter internt i Østfoldmuseene 

Søkeren bør ha utdanning som konservator i gjenstandskonservering eller tilsvarende.

Det er nødvendig med førerkort. Fast oppmøtested for stillingen er på Trollull fellesmagasin, Mysen.

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad med cv og referanser sendes elektronisk via Finn.no

Frist 07.01.2016.

Om Østfoldmuseeene:

Østfoldmuseene ble etablert 1. januar 2010 og er en sammenslutning av Borgarsyssel Museum (Sarpsborg), Folkenborg Museum (Mysen), Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum (Ørje), Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Museumstjenesten i Østfold og Østfold fylkes billedarkiv. Det er i dag 60 ansatte i Østfoldmuseene.

Vår visjon er Vi fornyer og forundrer!

Stillinger ledig: omvisere/verter og tilkallingsvakter søkes til Østfoldmuseene for sesongen 2014.

onsdag, februar 26th, 2014
Østfolmuseene søker omvisere/verter sommersesongen 2014.

Østfolmuseene søker omvisere/verter sommersesongen 2014.

 

STILLINGENE ER BESATT.

Vi søker rundt 20 engasjerte, utadvendte og historieinteresserte personer som har lyst til å jobbe på museum, og som kan ivareta vårt publikum på en god måte.

Oppgavene vil variere noe i forhold til sted og avdeling, men vil i hovedsak bestå av kunnskapsbaserte og/eller dramatiserte omvisninger (Fredrikstad Museum) for større og mindre grupper besøkende, ledelse av barneaktiviteter (herunder Barnas museumsstafett), betjening av museumsbutikk, ettersyn med utstillinger samt brannvakt (Fredrikshalds teater).

Norsk er arbeidsspråket og det forutsettes gode norskspråklige ferdigheter. I tillegg må du beherske muntlig engelsk godt. Ferdigheter i enda flere språk vil være et pluss.

Det er en forutsetning at de som tilsettes deltar et i nærmere bestemt felles obligatorisk opplæringsprogram av en dags varighet. Videre opplæring vil bli gjennomført ved hver enkelt avdeling.

Engasjementenes varighet kan variere fra tilsetting i hele sesongen til deltakelse ved større arrangementer eller tilkalling etter behov.

Vi ønsker en aldersmessig bredt sammensatt søkergruppe fra 18 år og oppover. Museumsfaglig bakgrunn, interesse og egnethet til å jobbe med barn vil bli vektlagt. Oppgi gjerne ved hvilket eller i hvilke museer det er aktuelt for deg å arbeide.

Stillingene avlønnes i henhold til HSH overenskomstens lønnsramme 10.

For mer informasjon, ta kontakt med koordinator for formidling Tove Thøgersen på telefon 906 47 893.

Kortfattet søknad og CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 12. mars 2014. Attester oversendes kun etter nærmere anmodning.

Østfoldmuseene har stilling ledig som økonomikonsulent

mandag, februar 3rd, 2014
Østfoldmuseene har ledig stilling som økonomikonsulent

Østfoldmuseene har ledig stilling som økonomikonsulent

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Regnskap, avdelings- og prosjektregnskap
 • Avstemminger
 • Betalinger
 • Rapportering
 • Moms
 • Budsjettering
 • Lønn A-Å
 • Pensjoner
 • Innkjøp
 • IT drift

Kompetanse/kvalifikasjoner

 • Økonomiutdanning på bachelornivå el. tilsvarende
 • God IT kompetanse
 • Erfaring fra arbeid med økonomi, regnskap, innkjøp og IKT
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort

Ved relevant og lang erfaring og særlig egnethet, kan kravet om økonomiutdanning på bachelornivå avvikes.

Vi søker en selvstendig og nøyaktig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper..

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031.

Vi kan tilby en spennende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad og oppdatert CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 23. februar 2014

Tiltredelse: Snarlig

Østfoldmuseene har stilling ledig som økonomisjef

torsdag, september 5th, 2013

Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Økonomi- og regnskapsrapportering til styre, ledelse og andre sentrale aktører
 • Utarbeidelse av budsjett og årsregnskap med noter
 • Oppfølging av budsjetter, utarbeidelse av prognoser og lønnsomhetsanalyser samt likviditetsbudsjetter
 • Utarbeidelse av investeringsforslag med finansieringsløsninger
 • Sørge for at økonomienheten er en aktiv støttespiller i prosjektarbeid
 • Sørge for gode rutiner for oppgjør av kasser og avdelingenes egeninntekter.
 • Videreutvikle organisasjonens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler.
 • Videreutvikle og forvalte organisasjonens it-tjenester
 • Være en aktiv samarbeidspartner for avdelingsledere i sponsorsøknader, søknadsprosesser knyttet til prosjektmidler og i søket etter andre eksterne finansieringsmuligheter for prosjekter, utstillinger mm.

Kompetanse/kvalifikasjoner

 • Økonomiutdanning på masternivå fra høyskole eller universitet
 • Bred erfaring fra arbeid med økonomi, regnskap, innkjøp og IKT
 • Erfaring med administrasjon og ledelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort
 • Kjennskap til museer eller tilsvarende organisasjonsform er en fordel

Ved relevant økonomiutdanning og lang erfaring og særlig egnethet, kan kravet om økonomiutdanning på masternivå avvikes.

Vi søker en initiativrik, serviceinnstilt og løsningsfokusert kollega med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig, er ryddig og har god gjennomføringsevne.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031.

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad og oppdatert CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 6. oktober 2013

Tiltredelse: etter avtale

Ledig stilling: Museumsformidler – Folkenborg Museum

torsdag, mai 2nd, 2013
Folkenborg museum har ledig stilling som museumsformidler

Folkenborg museum har ledig stilling som museumsformidler

Stillingen er et vikariat i 60 % stilling. Varighet i 3, 5 år med mulighet for fast ansettelse.

Museumspedagogens oppgaver består i å utvikle museets utstillinger, arrangementer og formidlingstilbud til skoleklasser og publikum. Markedsføring soppgaver og publisering på web inngår i dette arbeidet.

Det søkes etter en person med høyere utdanning innen kulturhistoriske fag, helst med erfaring fra museumsarbeid. Vi søker etter en praktisk, idérik og utadvendt person med god pedagogisk forståelse og god formidlingsevne. Personen vi søker må også være god på samarbeid, kunne arbeide systematisk og selvstendig og være initiativrik og ansvarsfull. Gode språk og IT- kunnskaper samt førerkort på bil er en forutsetning. Kjennskap til og erfaring dataverktøy for publisering på web en fordel. God skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Bjørn Høie telefon; 69898852 / 91118388 eller personalsjef Steinar Helgesen 69115693/ 94139517.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Virke overenskomsten. Stillingskode 1408, lønnsramme 21.

Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no eller til Østfoldmuseene, postboks 303, 1702 Sarpsborg. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 22. mai

Folkenborg museum ble etablert i 1936. Området består av et friluftsmuseum med 16 antikvariske bygninger fra 1723 til 1918, og et helt nytt kombinert museumsbygg som åpnes våren 2011.

Ved siden av lokalhistorie, formidler museet landbrukshistorie regionalt og kjøretøyhistorie nasjonalt.

Ledig stilling: Vert/Omviser – Halden historiske Samlinger

torsdag, januar 17th, 2013

Østfoldmuseene – avd Halden historiske Samlinger søker omviser/vert med hovedoppgave Rød Herregård.  
Rød Herregård er en egen stiftelse som forvaltes av Halden historiske Samlinger. Stillingen innebærer ansvar for omvisninger, mottak og oppfølging av bestillinger, planlegging og markedsføring av sesongen. Stillingen kan også tillegges andre formidlingsoppgaver.

Stillingen er sesongbetont med hovedsesong mai-september. Gruppeomvisninger kan skje i perioden april-november. Arbeidsmengden vil variere fra uke til uke. Helg- og kveldsarbeid må påregnes. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på årsbasis anslås til ca. 30 % stilling.

Vi søker en omgjengelig og historisk interessert person med gode pedagogiske evner, og som har mulighet til å være fleksibel mht. arbeidstid. Gode engelskkunnskaper er påkrevd, – flere språk vil være en fordel. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Halden historiske samlinger ved konst. daglig leder Svein Norheim, tlf. 478 16 466.

Skriftlig søknad sendes pr. e-post til Østfoldmuseene v/personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no –  innen 8. februar.

Rød Herregård

Rød Herregård (Halden historiske Samlinger – Østfoldmuseene)

 

Omviser/vert søkes til Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

fredag, februar 3rd, 2012
Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Østfoldmuseene søker omviser/vert til Rød Herregård sesongen 2012.

Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger søker omviser/vert til Rød Herregård sesongen 2012.  Rød Herregård er en egen stiftelse som forvaltes av HhS.

*** STILLINGEN ER BESATT! ***

Stillingen innebærer ansvar for omvisninger, mottak og oppfølging av bestillinger og noe markedsføring.

Arbeidet er sesongpreget og med et noe varierende ukentlig timetall. Helge- og kveldsarbeid må påregnes. Hovedsesongen er mai-september, gruppeomvisninger kan skje i perioden april-november.

Vi søker en omgjengelig og historisk interessert person med gode pedagogiske evner, og som har mulighet til å være fleksibel mht. arbeidstid. Gode engelskkunnskaper er påkrevd, – flere språk vil være en fordel.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Tor Ulsnæs tlf. 482 95 454.

Skriftlig søknad sendes pr e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 20. februar.

Ledig stilling som økonomisjef

mandag, januar 2nd, 2012
Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Østfoldmuseene har ledig stilling som økonomisjef

Da vår økonomisjef gjennom mange år går over i pensjonistenes rekker, søker vi hans etterfølger. Økonomisjefen inngår i Østfoldmuseenes ledergruppe og rapporterer til direktør. Stillingen er tillagt personalansvar. Arbeidsstedet er Sarpsborg.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Økonomi- og regnskapsrapportering og årsavslutninger
 • Oppfølging av regnskap, budsjetter og prognoser
 • Utvikling og etablering av rutiner for at økonomi og regnskap blir en aktiv støttespiller i prosjektarbeid
 • Utvikle gode rutiner for oppgjør av kasser og avdelingenes egeninntekter.
 • Samordning av innkjøpsrutiner og avtaler.
 • Utvikling av kompetanse for offentlig anskaffelse og anbudsordninger
 • Være en aktiv samarbeidspartner for avdelingsledere i sponsorsøknader, søknadsprosesser knyttet til prosjektmidler og i søket etter andre eksterne finansieringsmuligheter for prosjekter, utstillinger mm.

Kompetanse/kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen økonomi fra høyskole eller universitet
 • Bred erfaring fra arbeid med økonomi og regnskap
 • Kunnskap/erfaring innen ledelse og administrasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Førerkort
 • Kjennskap til museer eller tilsvarende organisasjonsform er en fordel

Ved lang relevant erfaring og særlig egnethet, kan kravet om økonomi-kompetanse på masternivå avvikes.

Vi søker en initiativrik, serviceinnstilt og løsningsfokusert kollega med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig, er ryddig og har god gjennomføringsevne.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 69 11 56 90/909 62 031. Se for øvrig vår hjemmeside: www.arkiv.ostfoldmuseene.no

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad og oppdatert CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 25. januar

Tiltredelse: April 2012

Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling

fredag, desember 9th, 2011
Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Østfoldmuseene – Østfold fylkes billedarkiv søker en erfaren fotograf med svennebrev i fotofaget eller tilsvarende kompetanse.

Billedarkivet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon for Østfold. Arkivet har 2,5 stillinger, og arbeider med fotobevaring, dokumentasjon og bildebyrå.

Arbeidet består i håndtering og digitalisering av fotohistorisk materiale (glassplatenegativ) samt bearbeiding av digitale filer i Photoshop. Prosjektet har oppstart i januar 2012 (eller så tidlig som mulig i januar) og vil vare ca 4 måneder.

Arbeidssted er Fylkeshuset, Oscar Pedersensvei 39 i Sarpsborg.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

For nærmere informasjon, kontakt Kari Grindland på telefon 69 11 75 26 eller Roderick Ewart på telefon 69 11 75 34.

Søknad sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 28. desember 2011. Legg ved oppdatert CV. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.