Posts Tagged ‘Kirkeby’

Marker skole på rundtur i Østfold

fredag, september 12th, 2014
Hege Hauge Tofte forteller i Kirkeby, foto: Espen Nordenhaug

Hege Hauge Tofte forteller i Kirkeby, foto: Espen Nordenhaug

Torsdag var det vakkert vær, og 5. trinn på Marker skole tok turen fra Ørje like til Sarpsborg og Borgarsyssel Museum. Mona Beate Vattekar og Hege Hauge Tofte tok imot denne flotte gjengen, og de fikk en omvisning i Kirkeby, en skoletime utenom det vanlige og et langfriminutt med litt andre aktiviteter enn de ellers har på skolen.

Elevene fra Ørje interesserer seg nok litt ekstra for Kirkeby. De visste jo hvor bygningen ble bygget, og ville gjerne høre om presten fra bygda Øyemark! Vi snakket mye om hvorfor og hvordan bygningen ble flyttet til museet, og da var det jammen flott at alle elevene hadde vært på Kanalmuseet og laftet! Vi talte stokker og så etter gammel nummerering med romertall. Huset har blitt satt sammen flere ganger. Først under ombygging, og senere da det ble flyttet til museet. Alderen på de ulike bygningsdelene har blitt justert ettersom vi har fått undersøkt tømmeret og nå vet når det ble felt. Da stemmer ikke lenger skiltet på utsida av veggen!

Kirkeby har to doer, og elevene var veldig interesserte i det de gjerne kalte «hemmeligheten» i gamle dager. Etterpå hørte vi at uttrykket alt var reetablert da de sto i kø til den mer moderne utgaven av «hemmeligheten» i administrasjonsbygget.

Den strenge skolemesteren i skolestua, Mona Beate Vattekar, ba alle om å rette seg i ryggen, vise frem rene hender og hilse pent. Det var ingen kjære mor eller «på fornavn med lærern» i gamledager, så da de slapp ut igjen i solskinnet kastet de seg lettet over stylter, hesteskokast og kubb.

Lunsjen ble inntatt i det fri, og selv om en klaget over youghurt på bolla og manglenge apititt var stemningen bra!

Barna og de voksne skulle videre på sin årlige rundtur i fylket denne dagen, og vi er sikre på at de sjarmerte mange flere enn oss!

Museet takker en særlig interessert og hyggelig gruppe elever for besøket, og ønsker Marker skole hjertelig velkommen tilbake til neste år!

Et litt overraskende resultat

tirsdag, oktober 29th, 2013
Kirkeby, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Kirkeby på Borgarsyssel museum foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Lenge trodde man at Kirkeby-bygningen på Borgarsyssel museum var en av Østfolds eldste bevarte trebygninger. Museet har hittil basert sin datering på blant annet gårdarkivet til Kirkeby, men ønsket å foreta en mer dyptgående dateringsanalyse. Resultatet av en slik analyse foreligger nå, og den viser overraskende resultater.

Borehull etter prøveuttak for dendrokronologisk undersøkelse. Prøvene tas alltid ut på et lite synlig område på bygningen. Foto: Randa Arntzen

Borehull etter prøveuttak for dendrokronologisk undersøkelse. Prøvene tas alltid ut på et lite synlig område på bygningen. Foto: Randa Arntzen

Utgangspunktet for undersøkelsen var å vurdere bygningens alder, basert på en dendrokronologisk analyse samt en bygningshistorisk vurdering. Til den dendrokronologiske (årringanalyse av tømmeret) undersøkelsen ble det blant annet tatt ut prøver av tømmeret fra alle omfarene (omfar = ett lag tømmerstokker). Analysen av prøvene viser at tømmeret er felt i to ulike tidsrom, henholdsvis 1698-1699 og 1775-1776.

Det tyder med andre ord på at det er foretatt en påbygning rundt 77 år etter at første bygning ble satt opp. Dette underbygges også av den bygningshistoriske vurderingen. Det er i seg selv ikke et overraskende resultat da vi vet at det ofte ble foretatt utvidelser av bygninger for eksempel når gårdene etter hvert huset flere mennesker. Men det overraskende med undersøkelsen er at bygningens eldste del er 2. etasje! Det vil si at man har valgt å utvide bygningen med en ekstra etasje, men denne er ikke satt ovenpå «gamlestua» – noe vi kanskje ville synes var mest logisk. Man har i stedet valgt å plukke ned «gamlestua», stokk for stokk, for deretter å sette den opp igjen ovenpå den nye bygningen.

I konklusjonen på undersøkelsen utført av NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) heter det at «gamlestua» trolig er bygget sommeren 1699. Sommeren 1776 ble en ny 1.etasje satt opp, samtidig som bygningen ble gjort om til svalgangsbygning.

Rankedekor mellom deleveggen i 2.etasje. Foto: Randa Arntzen.

Rankedekor mellom deleveggen i 2.etasje. Foto: Randa Arntzen.

Andre bygningshistoriske elementer som har vært interessante å få fram ved denne undersøkelsen er rankedekoren på planken mellom den tømrede deleveggen i 2.etasje. Den kan sammenlignes med Helgerudbygningen (Lier bygdetun) som har rankedekor fra slutten av 1600-tallet.

«Tannpirkere» slått inn i gavlveggen på svalgangen i 2.etasje. Foto: Randa Arntzen.

«Tannpirkere» slått inn i gavlveggen på svalgangen i 2.etasje. Foto: Randa Arntzen.

Noe mer spesielt er de mange «tannstikkene» som er slått inn i gavlveggen i 2.etasje. Disse finnes ikke i 1.etasje. Det vites ikke sikkert hvorfor dette ble gjort, men en teori er at man trodde det lindret tannpine. Skikken har vært brukt i flere hundre år (de er også funnet i loft fra middelalderen), men i bygninger etter 1700 ser det ikke ut til å forekomme. Vi finner heller ikke «tannstikkere» i 1.etasje på Kirkeby-bygningen.

Det vises også saltutslag på veggstokkene nær bjelkelaget i kammeret i 1.etasje. Dette tyder på at det kan ha stått f.eks. tønner med saltet kjøtt i svalgangen over. Novhodenes (enden på stokken) utforming er ofte et viktig element i en bygningshistorisk vurdering.  På Kirkeby-bygningen ser det ut til at det er 4-kantede novhoder i begge etasjene. Dette understøtter dermed ikke dateringen, da disse ikke er påvist i 1600-årene men var på mote i perioden 1750-1820. Imidlertid ble det funnet ett novhode som hadde 6-kantet utforming (var på mote i perioden 1650-ca.1750), og det kan derfor tyde på at de aller fleste novhodene ble hugget om på «gamlestua» da den nye bygningen ble tilføyd.

De nye opplysningene om Kirkeby-bygningen på Borgarsyssel Museum gir oss interessant kunnskap om gårdens bygningshistorie. Nå gjenstår det å se hvordan disse opplysningene stemmer overens med gårdshistorien til Kirkeby.

Tekst: Randa Arntzen