Posts Tagged ‘konservering’

Fane-skatter i fokus

søndag, november 8th, 2015
Utsnitt fra fanen til Nordlendingenes forening i Moss. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Utsnitt fra fanen til Nordlendingenes forening i Moss. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Ved Moss by- og industrimuseum har det blitt arbeidet på tvers med å revidere den verdifulle fanesamlingen denne høsten. Den mangfoldige samlingen som består av 50 faner og bannere fra arbeiderforeninger, sangkor og skoler skal revideres og merkes på nytt.

Konservatorer Mona Beate Buckholm Vattekar og Lillian Nyborg merker og registrerer et banner fra Dovre Mannskor. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Konservatorer Mona Beate Buckholm Vattekar og Lillian Nyborg merker og registrerer et banner fra Dovre Mannskor. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Arbeidet er omfattende, fanedukene er store og hver enkelt fane består av en rekke komponenter som stang, spyd, possement, dusker, bærebelter mm. Alle enkeltdelene skal merkes, måles og beskrives før opplysningene blir lagt inn i det digitale registreringsprogrammet Primus. Hjelp til arbeidet har konservator Bjørg Holsvik derfor fått av kollegaene Mona Beate Buckholm Vattekar fra Borgarsyssel Museum og Lillian Nyborg ved Halden historiske Samlinger.

Underveis i arbeidet har det dukket opp flere skatter som gir oss innblikk i byens historie. Den nylig innkomne fanen til tidligere Kambo skole vakte stor begeistring blant de tre konservatorene.

Konservator Camilla Gjendem kan fortelle oss at Kambo Skoles fane som ble innviet på nasjonaldagen bare 15 år etter 1905, referer til den nye nasjonen både i tekst og bilde.  Bildemotivet er sentrert midt i fanen og omkranset av et slags vidjebånd, muligens også vikingetidens ormer og drager i bladgull.

"Gud signe vaart dyre fedreland." Den gamle fanen fra Kambo skole er et godt eksempel på nasjonsoppbyggingen etter unionsoppløsningen i 1905. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

«Gud signe vaart dyre fedreland.» Den gamle fanen fra Kambo skole er et godt eksempel på nasjonsoppbyggingen som ble drevet etter unionsoppløsningen i 1905. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

I forgrunnen ser vi mor og far rydder ny jord og flagget heises til topps av jenta med fletter og ranselen på ryggen.  Bak flaggstanga ser vi treet – Yggdrasil – kunnskapens tre.  Det er muliges dette som skal plantes.  Bak grønt gress og åkeren som pløyes av hest og bonde skimter vi den velstelte hjemstavnen –  bondegården. Det ryker av pipa, og bak «blånene» skimtes en oppadgående sol som symboliserer en ny dag.

Museene har fra før arbeidet på tvers med fanesamlingen til Moss by- og industrimuseum. Dette er siste felles arbeidsøkt med fanene her i Moss før de på sikt skal transporteres til Østfoldmuseenes fellesmagasin i Mysen. Når de ikke stilles ut på museet i Moss, vil de altså bli oppbevart i det toppmoderne og klimastyrte magasinet der.

 

Unike teaterkulisser restaureres av internasjonal sommerskole

onsdag, august 12th, 2015
Studentene Vanessa Schusderlapp (22) fra Tyskland og Odd Erlend Lundsbakken (29) fra Norge arbeider med å sikre originale stifter på deler av proscenium-buen.

Studentene Vanessa Schusderlapp (22) fra Tyskland og Odd Erlend Lundsbakken (29) fra Norge arbeider med å sikre originale stifter på deler av proscenium-buen.

Sommerskolen for malerikonservatorer har inntatt kulissemagasinet til Fredrikshalds teater. Fredrikshalds teater bygget i  1838 har unike kulisser som er 100 år gamle, og noen viser til og med gjenbruk av enda eldre kulisser.

Restaureringen av kulissene er et tidkrevende arbeid og trenger spesialkompetanse. I samarbeid med Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo arrangeres det en årlig sommerskole i Halden. Elleve bachelor- og masterstudenter fra Norge, Nederland og Tyskland deltar, ledet av to lærere Dowtje van der Mulen og Gunnar Heydenreich. Økonomisk støtte er gitt av Sparebankstiftelsen. Prosjektet skal være fullført i 2017.

Onsdag 12. august inviterer vi til Åpen dag og teaterhistorisk omvisning i Fredrikshalds teater og kulissemagasinet –>

Besøk til Studio Västsvensk Konservering

onsdag, mars 13th, 2013

Moss Jernverks arkiv er for tiden til konservering i Gøteborg. En mindre gruppe fra Østfoldmuseene  besøkte nylig konserveringsstudioet og ble mektig imponert over de ulike oppdragene denne institusjonen kan påta seg. De har oppdrag for museer og samlinger, arkiv og bibliotek og innen offentlig kunst og arkeologi.

Iransk teppe konserveres. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum.

Jernverksarkivet som deponeres i Moss by- og industrimuseum, blir tatt hånd om av konservator Martin Ericson og hans stab.

Konservert materiale venter på forskere. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Konserveringsarbeidets formål er å gjøre samlingen tilgjengelig og anvendbar for forskere.

Protokollene rengjøres for støv, mugg og fukt. De inngrodde urenhetene blir renset med naturgummi og bomullsremser. De mange manuskriptene som hadde omfattende fysiske skader, har fått egne omslag eller vil bli lagt i esker. Jernverksarkivet består også av fem heftede manuskripter som var i særdeles dårlig forfatning. Disse rengjøres for mugg og smuss og fotograferes. Skanning blir derfor den beste metoden for bevaring av dette skadede materialet.

Konservator Martin Ericson forteller om arbeidet. Foto: Bjørg Holsvik / Moss by- og industrimuseum

Østfoldmuseenes ansatte fikk en grundig omvisning i de ulike konserveringsavdelingene og kunne konstatere at institusjonen hadde stor kompetanse og vilje til «løsningsorientert» bevaring.

Moss Jernverks arkiv er ferdig konservert til sommeren. Til høsten begynner arkivaren å registrere materialet i Asta. Konserveringen og formidlingsarbeidet er bl.a. støttet av Norsk kulturråd.

 

 

 

 

 

 

Konservering av apsiden på St. Nikolas kirkeruin

tirsdag, juli 31st, 2012

Ruinen av St. Nikolas kirke gjennomgår for tiden konservering. Dette er en prosess som begynte allerede i 2001 og som ferdigstilles i 2013. Nå ligger apsiden, den halvrunde avslutningen på koret, under tak for å beskyttes under konserveringen. I videovinduet over kan du se konservator Mona Beate Buckholm Vattekar fortelle mer om denne prosessen.

Siste hånden på verket!

mandag, juli 18th, 2011
2011: Petter Skarpnord (tv.) og Murmester Johnny Skarpnord (th.) i arbeid på apsiden. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar

2011: Petter Skarpnord (tv.) og Murmester Johnny Skarpnord (th.) i arbeid på apsiden. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar

“Nei, men har dere fått tillatelse fra Riksantikvaren til dette, da?” undrer publikum, der det pigges ivrig i St. Nikolas kirkeruin.

I disse dager er Johnny og Petter Skarpnord i gang med å ta ned yttersiden av apsiden (korets halvrunde avslutning) i St. Nikolas kirkeruin. Apsiden ble murt opp på 1950-tallet ved hjelp av sprengstein og betong, og er det eneste området i ruinene som ikke har vært konservert i løpet av de 10 siste årene. Stein og betong pigges nå vekk, og det vil i løpet av sommeren bli satt opp et overbygg over murverket. Det skal få lov til å tørke ett år under taket, før apsiden skal mures opp igjen neste sommer. Vi kommer til å gjenbruke noe av steinen vi fjerner, men en del kantsteiner må spesial-bestilles fra steinhuggere. I løpet av 2012 vil apsiden være ferdig konservert, og fremstå mye mer estetisk for publikum enn den har gjort til nå. Den vil også være bygget opp etter middelaldersk tradisjon, med tilhugde steiner og kalkmørtel som bindemiddel.

St. Nikolas kirke ble påbegynt omkring 1115, og var i bruk til 1567, da kirken og byen ble brent av svenske angripere. Ruinen etter kirken ble gravd frem til Sarpsborgs 900års- jubileum i 1916. På 1950-tallet restaurerte man ruinen ved hjelp av betong. I perioden 2001-2008 ble hele ruinen konservert, med unntak av apsidens ytterside.

Av hensyn til kulturminnet og publikums sikkerhet, er det ikke tillatt å gå eller klatre på murverket.

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar, Østfoldmuseene.

1953 - 2011: Slik så apsiden ut før arbeidet startet opp i sommer. Apsiden var bygget opp av sprengstein og betong. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar.

1953 - 2011: Slik så apsiden ut før arbeidet startet opp i sommer. Apsiden var bygget opp av sprengstein og betong. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar.

1916: Slik så det ut da ruinen ble gravet frem av arkitekt Gerhard Fischer. Det var lite igjen av det middelalderske murverket i apsiden. Foto: Christian Emil Larsen, Sarpsborg (BrM.14102).

1916: Slik så det ut da ruinen ble gravet frem av arkitekt Gerhard Fischer. Det var lite igjen av det middelalderske murverket i apsiden. Foto: Christian Emil Larsen, Sarpsborg (BrM.14102).