Posts Tagged ‘Kurs’

Pileflettingskurs på Elingaard Herregård

torsdag, april 23rd, 2015
Elingaard Herregård. Foto fra Elingaardbilder, Tore Skofterud

Elingaard Herregård. Foto fra Elingaardbilder, Tore Skofterud

Lørdag 2. og søndag 3. mai kl. 10:00 – 16:00 kan du lære pilefletting på vakre Elingaard Herregård i Onsøy. Det er Skovstuen pil fra Sandefjord som arrangerer kurset.

Invitasjon til pileflettingskurs på Elingaard. Klikk for å forstørre.

Invitasjon til pileflettingskurs på Elingaard. Klikk for å forstørre.

Det skal flettes ”levende” pilegjerde, piletunell og tre pilehytter. Vi lærer også å flette et ”Belgisk tre”, som vi får med oss hjem.

Påmeldingsfrist er 27. april.

Kursavgift kr 1400,-, inklusiv lunsj.

Påmelding til :

tovtho@arkiv.ostfoldmuseene.no eller marhol@arkiv.ostfoldmuseene.no

Tove mob. 906 47 893 eller 69334500

Mari mob. 970 66 088

Last ned invitasjon som PDF –>

Dagskurs i utvinning av tretjære

torsdag, april 9th, 2015
1900-1920. Tjærebrenning i mile, antakelig tidlig på 1900-tallet. Fotografiet viser milekonstruksjonen slik den fortonte seg mens brenninga var i gang.Tjæremile. Mile. Milebrenning

1900-1920. Tjærebrenning i mile, antakelig tidlig på 1900-tallet. Fotografiet viser milekonstruksjonen slik den fortonte seg mens brenninga var i gang.Tjæremile. Mile. Milebrenning

Dagskurs i utvinning av tretjære holdes ved smia på Berg Bygdetun fredag 17. april fra kl. 09.00

SJF-F007798Kurset tar sikte på å gi innsikt i metode for utvinning av tjære på tradisjonelt vis. Vi stiller med høvelige “miler” som etter kurset kan lånes ut til interesserte. Forutsetning for godt resultat er god tyri. Ta gjerne med om du har.

Påmelding og info hos Trygve Simensen, 934 01 054, Mellevold@online.no

Kurset arrangeres av Skogeierlaget og historielaget i Berg, Rokke og Asak i samarbeid med HhS på museumsområdet på Veden skanse/Berg Bygdetun.

Vil du ikke delta på kurset, men er likevel nysgjerrig på dette? Du er likevel hjertelig velkommen til å se på. Det serveres varm kaffe.

Vellykket kurs i vognkunnskap

fredag, mars 27th, 2015
Bjørn Høie i vognsamlingen. Foto: Ingrid Brødholt

Bjørn Høie i vognsamlingen. Foto: Ingrid Brødholt

Mandag 23. mars ble det avhold kurs i vognkunnskap for meuseumspersonale i Norge på Folkenborg Museum. Kursansvarlig Bjørn Høie er en av Norges fremste eksperter på fagfeltet hestekjøretøyer. Museet har en av Norges best tilgjengelige samlinger.

Kurset var fulltegnet med 25 deltakere fra blant annet Norsk Folkemuseum, Teknisk Museum, Det Kongelige Slott, Anno og Østfoldmuseene.

Bjørn Høie innledet kursdagen med en forelesning om hestevogner og sleder med gjennomgang av konstruksjoner og de viktigste enkeltdelene. Videre tok han deltakerne gjennom en praktisk omvisning i museets kjøretøysamling.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Klikk på de grønne markørene for å se detaljbilder av enkeltdelene. Klikk deretter på bildet utenfor popup-vinduet for å lukke.

Dagen ble avsluttet med en god diskusjon omkring problematikken oppbevaring, bevaring og formidling av vogner ved museene i Norge. Flere museer sitter inne med større samlinger som i mange år har vært vanskelig tilgjengelige og som oppbevares under kummerlige forhold. Hvordan kan man gjøre samlingene mer tilgjengelige, både for publikum og forskere? Vet museene nok om sine kjøretøysamlinger, må alt tas vare på, og hvordan skal de formidles? Skal de kunne brukes eller kun stilles ut?

Erfaringsmessig er det liten tilgang til kjøretøysamlingene på tvers av museene, men forhåpentligvis har kursdagen bidratt til større åpenhet og tilretteleggelse for videre samarbeid mellom museene.

Les om Bjørn Høies temahefte om vognfabrikant O. Sørensen.

Kurs i insektsanering

fredag, desember 6th, 2013
Randa Arntzen, konservator NKF-N i Museumstjenesten, forklarer fryseprosessen for kursdeltakerne. Foto: Anne Sofie Hoff

Randa Arntzen, konservator NKF-N i Museumstjenesten, forklarer fryseprosessen for kursdeltakerne. Foto: Anne Sofie Hoff

Tekst: Randa Arntzen, Østfoldmuseene – Museumstjenesten

5.desember 2013 var de ubemannede museene i Østfold invitert på et par timers kurs i insektsanering. Tema var «Insektproblematikk i samlingene».

De ubemannede museene er hovedsakelig bygdemuseer som drives av frivillige, og deres samlinger består av lokalhistoriske bygninger og gjenstander.

Kurset ble avholdt i Halden historiske samlingers bygning, Bomuldspinneriet, i Tistedalen. Her har Østfoldmuseene etablert en frysecontainer som en naturlig del av museets magasin i bygningen. Frysecontaineren kan fryse ned til -34°C og vil også fungere som et supplement til varmekammeret som er etablert på Trollull fellesmagasin på Mysen.

Med varmekammer og frysecontainer satser Østfoldmuseene primært på en miljøvennlig insektsanering, og det er kun i svært sjeldne tilfeller det anbefales bruk av giftstoffer.

Kursdeltakerne deltar i innpakkingen av en gjenstand. Foto: Anne Sofie Hoff

Kursdeltakerne deltar i innpakkingen av en gjenstand. Foto: Anne Sofie Hoff

De åtte representantene fra de ubemannede museene fikk en kort beskrivelse av de vanligste insektene i museumssamlinger, hva man skal være oppmerksom på, hvilke skader de kan gjøre og hvilke metoder som kan anvendes for å drepe dem. Det ble også vist i praksis hvordan museumsgjenstandene skal pakkes inn for at fryseprosessen ikke skal føre til fuktskader på gjenstandene.

Med dette ble de ubemannede museene oppfordret til å være oppmerksomme på tegn til insektangrep i sine samlinger og å kontakte Museumstjenesten for bistand og bestilling av frysebehandling så snart det oppdages angrep i en museumsgjenstand.

Østfoldmuseene har primært anskaffet frysecontaineren for behandling av museumsgjenstander i Østfold, men museet ser også for seg muligheten for at behandlingen kan anvendes av eksterne brukere mot betaling.

Kurs om istidskreps på Kanalmuseet

onsdag, november 14th, 2012
Tidligere NIVA-forsker Gösta Kjellberg, nå pensjonist (t.v.) og Björn Kinsten demonstrerer utstyr for fangst av istidskreps. Foto: Ingvar Spikkeland

Tidligere NIVA-forsker Gösta Kjellberg, nå pensjonist (t.v.) og Björn Kinsten demonstrerer utstyr for fangst av istidskreps. Foto: Ingvar Spikkeland

Björn Kinsten fra Sverige, som er Skandinavias fremste ekspert på istidskreps, var foredragsholder og instruktør. Foto: Ingvar Spikkeland

Björn Kinsten fra Sverige, som er Skandinavias fremste ekspert på istidskreps, var foredragsholder og instruktør. Foto: Ingvar Spikkeland

Den 13. september ble det arrangert et kurs om istidskreps på Kanalmuseet på Ørje. Målgruppen var primært forskerer og personer som jobber innen naturforvaltning i fylkeskommuner/kommuner. Kurset var så godt som fulltegnet, og deltakerne fikk en grundig innføring om ulike arter av istidskreps, deres utbredelse og miljøkrav av foredragsholder Björn Kinsten fra Sverige, som er Skandinavias fremste ekspert på denne interessante dyregruppen.

Det var ingen tilfeldighet at kurset var lagt til Ørje, da stedet ligger midt i kjerneområdet til disse artene i Norge. I Rødenessjøen like ved museet er alle seks artene av norske istidskreps representert. En stor del av kurset var viet praktisk arbeid. Deltakerne ble delt i tre grupper og dro ut på Rødenessjøen for å fange krepsdyrene ved hjelp av bunntrål og store hover. Etterpå var det artsbestemmelse på labben. Både interessen og innsatsen til deltakerne var helt på topp, og det er kommet mange positive tilbakemeldinger med takk for et interessant og vellykket kurs.

Se NRKs innslag om båtbygging på Isegran

torsdag, februar 2nd, 2012

Nybygd Eke

IKON og Fredrikstad Museum har i samarbeid med Maritime Center Fredrikstad AS gått i gang med båtbyggerkurs på Isegran i vinter.
I de samme lokalene som Bjarne Aas konstruerte sine berømte lystbåter fra mellomkrigstiden og frem til 1960-årene, bygger nå en ivrig gjeng sine egne båter.

Se innslaget fra NRK ved å følge linken: Båtbygging på Isegran 

Vellykket kurs i digitale fortellinger

torsdag, februar 2nd, 2012
Hilde Hagerup gir en innføring manusutvikling. Foto: Espen Nordenhaug

Hilde Hagerup gir en innføring manusutvikling. Foto: Espen Nordenhaug

Den 19. januar møtte 16 lærere og museumsansatte opp til kurs i digital historiefortelling på Wegenerbrakka på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Resultatet av intenst arbeid over to kursdager er 16 nye flotte historier – et viktig bidrag til minneinnsamlingen.

En digital fortelling er en kort billedsekvens supplert med et innlest lydspor. Fortellingen bygger på personlige erfaringer og er produsert av den som selv forteller. Bilder og lyd redigeres ved hjelp av enkel og gratis tilgjengelig programvare.

I løpet av første kursdag utarbeidet deltakerne sine egne manuskripter. Hilde Hagerup er forfatter og har lang erfaring med å holde skrivekurs og kurs i dramaturgi for elever. Hun bidro med nyttige skriveøvelser og veileding. Etter å ha lest inn sine historier fikk deltakerne en kort innføring i digitale redigeringsverktøy, ledet av Sondre Larsen.

De to kursdagene ble avsluttet med en felles premierevisning av 16 flotte digitale fortellinger. Historiene vil tilgjengeliggjøres på Digitalt fortalt – et nasjonalt arkiv for personlige fortellinger knyttet til kulturminner fra hele landet.

Deltakerne produserte 16 flotte digitale historier. Foto: Espen Nordenhaug

Deltakerne produserte 16 flotte digitale historier. Foto: Espen Nordenhaug

Bakgrunn for prosjektet

Det er Kulturrådet som har bevilget midler til kurset. Østfoldmuseenes minneinnsamlingsprosjekt med skolene bygger på den nettbaserte dokumentasjonsdugnaden Arbeidsarven. Et overordnet mål med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap og skape forståelse for det arbeidet folk har levd med i ulike yrker, næringer, samfunnsgrupper og sosiale sammenhenger. Ved å samarbeide med lærere kan undervisningsopplegget knyttes opp til sentrale kompetansemål i skolen.

Arbeid i Østfold

Arbeid i Østfold er et løft for å samle minner i østfoldingers arbeidsliv og fokusere på de store samfunnsendringene som påvirker vår hverdag. Kunnskap om samfunnsendringer på eget hjemsted styrker unges identitet, og det er ønske fra museets side å knytte dem til våre kjerneoppgaver og påvirke deres holdninger til immateriell kulturarv.

Elevbidrag til samlingene

Det har tidligere blitt gjennomført minneinnsamlingsprosjekter i skolen i Moss og på Hvaler. Dette har vist at vi kan få verdifulle bidrag til samlingene. Elevene kan selv formidle disse gjennom spennende og interessante digitale fortellinger. Elever som selv dokumenterer og bidrar med sine meninger er med på å sette sitt preg på museets samling og formidling. Dessuten dekker denne formen for læring en rekke fag og læringsmål på ulike skoletrinn.

Vi håper de to kursdagene vil inspirere og motivere lærere til å ta prosjektet videre til deres skoleklasser. På bakgrunn av erfaringene vi har høstet av gjennomføringen av kurset vil det være aktuelt å arrangere fremtidige liknende kurs.

 

 

AVLYST, på grunn av for få deltakere: Kurs i draktsøm – del 1

fredag, februar 25th, 2011
Foto: Rita Walter

Foto: Rita Walter

Sy din egen 1700-talldrakt! Over to helger, i henholdsvis mars og april, tilbyr Fredrikstad Museum dette kurset. For nærmere informasjon om kursets innhold, send gjerne en mail til kursholder Rita Walter: rosalitt@online.no
Sted: Annekset, Isegran.
Klokke: 12.00 – 1600

For påmelding, ring Fredrikstad Museum på telefon: 69 30 40 40, eller send en mail til bookin@fredrikstad.museum.no