Posts Tagged ‘ledig stilling’

Ledig vikariat som gjenstandskonservator

mandag, desember 7th, 2015
Østfoldmuseene har ledig stilling som økonomikonsulent

Østfoldmuseene har ledig stilling gjenstandskonservator

Interesse for nyere tids kulturhistoriske gjenstander?

Østfoldmuseene avd. Museumstjenesten søker en vikar i 100 % stilling som gjenstandskonservator for nyere tids kulturhistoriske gjenstander. Vikariatet gjelder fra 1. mars 2016 til 31.12.2016, med mulighet for forlengelse.  Stillingen er en del av fellestjenesten for samlingsforvaltningsarbeidet i Østfoldmuseene.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte varmekammeret på Trollull fellesmagasin
 • Rådgivning i forebyggende konservering til museene i fylket
 • Deltakelse i Østfoldmuseenes arbeidsgruppe for antikvariske bygg
 • Prosjektdeltakelse i prosjekter internt i Østfoldmuseene 

Søkeren bør ha utdanning som konservator i gjenstandskonservering eller tilsvarende.

Det er nødvendig med førerkort. Fast oppmøtested for stillingen er på Trollull fellesmagasin, Mysen.

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad med cv og referanser sendes elektronisk via Finn.no

Frist 07.01.2016.

Om Østfoldmuseeene:

Østfoldmuseene ble etablert 1. januar 2010 og er en sammenslutning av Borgarsyssel Museum (Sarpsborg), Folkenborg Museum (Mysen), Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum (Ørje), Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Museumstjenesten i Østfold og Østfold fylkes billedarkiv. Det er i dag 60 ansatte i Østfoldmuseene.

Vår visjon er Vi fornyer og forundrer!

Stilling ledig: Grafisk designer

fredag, november 20th, 2015

Kollage
Østfoldmuseene planlegger å sentralisere markedsføringsarbeidet for hele organisasjonen. I dag utføres arbeidet bl. a av en markedssjef og en nettutvikler. Vi må styrke staben og søker derfor etter en grafisk designer.

Hovedoppgaver:

 • Design av grafisk materiell som brosjyrer, program, annonser, plakater, flyers, roll-ups, bannere med mer etter etablert designprofil.
 • Produksjon av digitalt markedsmateriell til sosiale medier, nettannonser og videreutvikling av våre nettsider.

Vi søker deg som:  

 • Er en erfaren bruker av Adobe-pakken, med spesielt god kjennskap til Photoshop, Illustrator og InDesign
 • Grunnleggende forståelse for samspillet mellom visuell kommunikasjon, merkevarebygging og markedsføring
 • Erfaring med web og online markedsføring,  samt publisering av alle typer innhold for sosiale medier
 • Du må ha evnen og interessen til å holde deg oppdatert på webteknologier, og se hvordan disse best kan nyttes i samspill.
 • Du har erfaring med bruk av publiseringsverktøy som WordPress.

Vi leter etter en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

 • Er nøyaktig og har evnen til å tenke kreativt og helhetlig
 • Er løsningsorientert og kreativ, både i team og som selvstendig
 • Er god til å samarbeide, er fleksibel og kan håndtere høyt arbeidstempo og korte frister i perioder
 • Har dokumentert relevant utdanning og min. 2-3 års relevant praksis fra grafisk/reklame/mediabransjen
 • Kan arbeide med foto, video og andre digitale virkemidler som en del av kommunikasjons- og markedsføringsarbeide
 • Har meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Innehar førerkort for personbil

Vi tilbyr:

·       Et engasjement i 50% stilling med varighet 1 år.

·       Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

·       Arbeidsmiljø i moderne kontorer i Sarpsborg.

·       Lønn etter avtale.

Søknad med CV (gjerne med bilde) sendes pr epost  til Hilde Marthinsen, markedssjef Østfoldmuseene (hilmar@arkiv.ostfoldmuseene.no) innen 27. november 2015. Vi ønsker at du tar med arbeidsprøver dersom du blir innkalt til intervju. Referanser vil vi be om på et senere tidspunkt.

 

Vi søker ny avdelingsdirektør

torsdag, juli 31st, 2014

Østfoldmuseene har ledig stilling som avdelingsdirektør for Halden historiske Samlinger, Fredrikstad Museum, Kystmuseet Hvaler og Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Det ble vedtatt ny organisasjonsplan for Østfoldmuseene i januar 2014 som samordner avdelingene under felles ledelse. Avdelingene har til sammen 20 ansatte. Stillingen er tillagt personalansvar. Avdelingsdirektøren inngår i Østfoldmuseenes ledergruppe og rapporterer til direktør, og stillingen har delt oppmøtested mellom Halden historiske Samlinger og Fredrikstad Museum.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og ansvar for faglig utvikling ved avdelingene
 • Økonomi og budsjettoppfølging
 • Videreutvikle ny organisasjonsmodell og bidra til samordnet ressursutnyttelse mellom avdelingene
 • Ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av avdelingenes handlingsplaner
 • Stimulere og legge til rette for god samhandling og et godt arbeidsmiljø. Være en pådriver i å utvikle og utnytte de ansattes kompetanse på en god måte
 • Sørge for god kommunikasjon og samhandling med lokalsamfunnet (ulike aktører innen kultur, næringsliv, offentlige m.m)
 • Bidra til å synliggjøre Østfoldmuseene som en sentral kulturaktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Kompetanse/kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå innenfor relevante museumsfag
 • God kjennskap til og erfaring fra museumsdrift
 • Lederkompetanse/dokumentert ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne (Norsk)
 • Førerkort

Vi søker en tydelig, involverende- og løsningsorientert leder med god gjennomføringsevne. Stillingen krever også at du har god økonomiforståelse. Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap. Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad og oppdatert CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no innen 1. september 2014.  Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Bilder av oppmøtesteder:

Tøihuset

Fredrikstad Museum har admin.kontorer i Tøihuset i Gamlebyen

Halden historiske Samlinger har adm.kontor på Rød Herregård, Halden

Halden historiske Samlinger har adm.kontor på Rød Herregård, Halden

Stillinger ledig: omvisere/verter og tilkallingsvakter søkes til Østfoldmuseene for sesongen 2014.

onsdag, februar 26th, 2014
Østfolmuseene søker omvisere/verter sommersesongen 2014.

Østfolmuseene søker omvisere/verter sommersesongen 2014.

 

STILLINGENE ER BESATT.

Vi søker rundt 20 engasjerte, utadvendte og historieinteresserte personer som har lyst til å jobbe på museum, og som kan ivareta vårt publikum på en god måte.

Oppgavene vil variere noe i forhold til sted og avdeling, men vil i hovedsak bestå av kunnskapsbaserte og/eller dramatiserte omvisninger (Fredrikstad Museum) for større og mindre grupper besøkende, ledelse av barneaktiviteter (herunder Barnas museumsstafett), betjening av museumsbutikk, ettersyn med utstillinger samt brannvakt (Fredrikshalds teater).

Norsk er arbeidsspråket og det forutsettes gode norskspråklige ferdigheter. I tillegg må du beherske muntlig engelsk godt. Ferdigheter i enda flere språk vil være et pluss.

Det er en forutsetning at de som tilsettes deltar et i nærmere bestemt felles obligatorisk opplæringsprogram av en dags varighet. Videre opplæring vil bli gjennomført ved hver enkelt avdeling.

Engasjementenes varighet kan variere fra tilsetting i hele sesongen til deltakelse ved større arrangementer eller tilkalling etter behov.

Vi ønsker en aldersmessig bredt sammensatt søkergruppe fra 18 år og oppover. Museumsfaglig bakgrunn, interesse og egnethet til å jobbe med barn vil bli vektlagt. Oppgi gjerne ved hvilket eller i hvilke museer det er aktuelt for deg å arbeide.

Stillingene avlønnes i henhold til HSH overenskomstens lønnsramme 10.

For mer informasjon, ta kontakt med koordinator for formidling Tove Thøgersen på telefon 906 47 893.

Kortfattet søknad og CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 12. mars 2014. Attester oversendes kun etter nærmere anmodning.

Ledig stilling: Museumsformidler – Folkenborg Museum

torsdag, mai 2nd, 2013
Folkenborg museum har ledig stilling som museumsformidler

Folkenborg museum har ledig stilling som museumsformidler

Stillingen er et vikariat i 60 % stilling. Varighet i 3, 5 år med mulighet for fast ansettelse.

Museumspedagogens oppgaver består i å utvikle museets utstillinger, arrangementer og formidlingstilbud til skoleklasser og publikum. Markedsføring soppgaver og publisering på web inngår i dette arbeidet.

Det søkes etter en person med høyere utdanning innen kulturhistoriske fag, helst med erfaring fra museumsarbeid. Vi søker etter en praktisk, idérik og utadvendt person med god pedagogisk forståelse og god formidlingsevne. Personen vi søker må også være god på samarbeid, kunne arbeide systematisk og selvstendig og være initiativrik og ansvarsfull. Gode språk og IT- kunnskaper samt førerkort på bil er en forutsetning. Kjennskap til og erfaring dataverktøy for publisering på web en fordel. God skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Bjørn Høie telefon; 69898852 / 91118388 eller personalsjef Steinar Helgesen 69115693/ 94139517.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Virke overenskomsten. Stillingskode 1408, lønnsramme 21.

Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no eller til Østfoldmuseene, postboks 303, 1702 Sarpsborg. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 22. mai

Folkenborg museum ble etablert i 1936. Området består av et friluftsmuseum med 16 antikvariske bygninger fra 1723 til 1918, og et helt nytt kombinert museumsbygg som åpnes våren 2011.

Ved siden av lokalhistorie, formidler museet landbrukshistorie regionalt og kjøretøyhistorie nasjonalt.

Ledig stilling – Avdelingsdirektør Halden historiske Samlinger

tirsdag, mars 5th, 2013

Denne stillingsutlysningen er ikke lenger aktiv.

Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger har ledig stilling som avdelingsdirektør. Halden historiske Samlinger har følgende lokasjoner: Rød Herregård, Fredrikshald Teater, Kulissemagasinet, Berg Bygdetun, Festningsmuseene og Industrimuseet. Avdelingen har 10 ansatte. Stillingen er tillagt personalansvar. Avdelingsdirektøren inngår i Østfoldmuseenes ledergruppe og rapporterer til direktør. Arbeidsstedet er Halden.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • – Ledelse og ansvar for daglig drift
 • – Økonomi og budsjettoppfølging
 • – Ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av museets handlingsplan
 • – Sikre god og effektiv ressursutnyttelse og bidra til utvikling av alle virksomhetene knyttet til HhS
 • – Stimulere og legge til rette for god samhandling og et godt arbeidsmiljø
 • – Være en pådriver i å utvikle og utnytte de ansattes kompetanse på en god måte
 • – Sørge for god kommunikasjon og samhandling med lokalsamfunnet
 • – Bidra til utvikling av organisasjonen Østfoldmuseene og legge til rette for fellesprosjekter

Kompetanse/kvalifikasjoner

 • – Utdanning på mastergradsnivå innenfor relevante museumsfag
 • – God kjennskap til og erfaring fra museumsdrift
 • – Lederkompetanse/dokumentert ledererfaring
 • – God skriftlig og muntlig framstillingsevne (Norsk)
 • – Førerkort

Vi søker en tydelig, involverende- og løsningsorientert leder med god gjennomføringsevne. Stillingen krever at du har god økonomiforståelse.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 69 11 56 90/909 62 031.

Vi kan tilby en spennende og utviklende stilling i et inkluderende kollegafelleskap.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad og oppdatert CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester og vitnemål skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 10. april 2013

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Ledig stilling: Vert/Omviser – Halden historiske Samlinger

torsdag, januar 17th, 2013

Østfoldmuseene – avd Halden historiske Samlinger søker omviser/vert med hovedoppgave Rød Herregård.  
Rød Herregård er en egen stiftelse som forvaltes av Halden historiske Samlinger. Stillingen innebærer ansvar for omvisninger, mottak og oppfølging av bestillinger, planlegging og markedsføring av sesongen. Stillingen kan også tillegges andre formidlingsoppgaver.

Stillingen er sesongbetont med hovedsesong mai-september. Gruppeomvisninger kan skje i perioden april-november. Arbeidsmengden vil variere fra uke til uke. Helg- og kveldsarbeid må påregnes. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på årsbasis anslås til ca. 30 % stilling.

Vi søker en omgjengelig og historisk interessert person med gode pedagogiske evner, og som har mulighet til å være fleksibel mht. arbeidstid. Gode engelskkunnskaper er påkrevd, – flere språk vil være en fordel. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Halden historiske samlinger ved konst. daglig leder Svein Norheim, tlf. 478 16 466.

Skriftlig søknad sendes pr. e-post til Østfoldmuseene v/personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no –  innen 8. februar.

Rød Herregård

Rød Herregård (Halden historiske Samlinger – Østfoldmuseene)

 

Omviser/vert søkes til Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

fredag, februar 3rd, 2012
Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Østfoldmuseene søker omviser/vert til Rød Herregård sesongen 2012.

Østfoldmuseene-Halden historiske Samlinger søker omviser/vert til Rød Herregård sesongen 2012.  Rød Herregård er en egen stiftelse som forvaltes av HhS.

*** STILLINGEN ER BESATT! ***

Stillingen innebærer ansvar for omvisninger, mottak og oppfølging av bestillinger og noe markedsføring.

Arbeidet er sesongpreget og med et noe varierende ukentlig timetall. Helge- og kveldsarbeid må påregnes. Hovedsesongen er mai-september, gruppeomvisninger kan skje i perioden april-november.

Vi søker en omgjengelig og historisk interessert person med gode pedagogiske evner, og som har mulighet til å være fleksibel mht. arbeidstid. Gode engelskkunnskaper er påkrevd, – flere språk vil være en fordel.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Tor Ulsnæs tlf. 482 95 454.

Skriftlig søknad sendes pr e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 20. februar.

Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling

fredag, desember 9th, 2011
Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Ledig engasjement som fotograf i 80 % stilling Østfoldmuseene desember 2011

Østfoldmuseene – Østfold fylkes billedarkiv søker en erfaren fotograf med svennebrev i fotofaget eller tilsvarende kompetanse.

Billedarkivet er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon for Østfold. Arkivet har 2,5 stillinger, og arbeider med fotobevaring, dokumentasjon og bildebyrå.

Arbeidet består i håndtering og digitalisering av fotohistorisk materiale (glassplatenegativ) samt bearbeiding av digitale filer i Photoshop. Prosjektet har oppstart i januar 2012 (eller så tidlig som mulig i januar) og vil vare ca 4 måneder.

Arbeidssted er Fylkeshuset, Oscar Pedersensvei 39 i Sarpsborg.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

For nærmere informasjon, kontakt Kari Grindland på telefon 69 11 75 26 eller Roderick Ewart på telefon 69 11 75 34.

Søknad sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 28. desember 2011. Legg ved oppdatert CV. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Ledig stilling ved Fredrikstad Museum – Renholder i 50%

mandag, august 29th, 2011

Østfoldmuseene ble etablert 1. januar 2010 og er en sammenslutning av Borgarsyssel Museum (Sarpsborg), Folkenborg Museum (Mysen), Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum (Ørje), Kystmuseet Hvaler, Moss by- og industrimuseum, Museumstjenesten i Østfold og Østfold fylkes billedarkiv.

 

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum har stilling ledig som renholder i 50 %

Stillingen er et vikariat med varighet i 6 måneder, men med mulighet for videre ansettelse.

Fredrikstad Museum er et kulturhistorisk museum og presenterer seg i dag på Elingaard Herregård, Isegran, Kongsten fort og Tøihuset

Stillingen gjelder renhold i museets lokaler på Isegran og Tøihuset

Arbeidet vil i hovedsak bestå av daglig renhold av kontorer, oppholdsrom, utstillingsareal og publikumsareal, samt noen vaktmesteroppgaver.

Vi søker en arbeidsglad, serviceinnstilt og fleksibel medarbeider med erfaring fra renholdsarbeid. Det vil være en fordel om du har sertifikat og disponerer egen bil.

Innplassering i lokalt lønnssystem etter fastsatte retningslinjer i HSH – overenskomsten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til konservator Hege Steen Langvik, 936 33 475 eller Tom Lauritsen 69 30 40 41.

Søknad og CV sendes pr. e-post til personalsjef Steinar Helgesen, stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no, innen 10. september 2011. Søknaden merkes: Renholder – Fredrikstad Museum.

Last ned stillingsutlysning som PDF –>

Se stillingsutlysning på nav.no –>