Posts Tagged ‘MindreAlv’

Wilsemedaljen 2015 til Jørn Enger

lørdag, november 28th, 2015
Jørn Enger. Foto: Rolf B. Gundersen

Jørn Enger. Foto: Rolf B. Gundersen

Jørn Enger er født i 1949 og bosatt i Fredrikstad. Søndag 22. november ble han høytidelig dekorert med Wilsemedaljen for 2015. Overrekkelsen fant sted i Wegnerbrakka på Borgarsyssel Museum. Jørn Enger har gjort seg fortjent til Wilsemedaljen gjennom sitt arbeid med dokumentasjon og formidling av lokalhistorie, naturhistorie, musikkarv  og litteraturhistorie i Østfold.

Fra Enger oppdaget en sjelden froskeart på 1960-tallet har han vært en sentral skikkelse i arbeidet med å få opprettet Æra som naturreservat og har engasjert seg sterkt for å dokumentere leveområdene for amfibier og sikre biologisk mangfold. Skoleklasser og andre interesserte har kunnet øse av Engers kunnskap om sjeldne planter i Fredrikstad og på Hvaler, i Hobøl og i Halden. Mest kjent er kanskje den sjeldne rosa vannliljen som Enger har funnet, fått vernet  og beskrevet. Enger har publisert i tidsskrift som Fauna (Norsk Zoologisk Forening) Natur i Østfold, Nymphaea, og Fredrikstad Blad. Han har også bidratt til utsmykning og formidling i en av dammene på Borgarsyssel Museum.

Østfoldlitteraturen har alltid opptatt Enger, og han har skrevet og kåsert om Johan Borgen, Bjørn Gunnar Olsen og Anitra fra Fredrikstad. Han har også bokbadet en rekke ganger om Jon Michelet fra Moss. For oss i Østfoldmuseene er det morsomt at han engasjerte seg så sterkt i å få publisert Mysteriet på Kongsten Fort, en Knut Gribb-roman av Ragnar W. Otgard. Enger er dessuten er engasjert i Litteraturfestivalen 2015.

Enger var sentral formidler under 200-års markeringen av grunnloven og krigshandlingene i Østfold i 1814. Han besøkte, og formidlet fra over 30 ulike steder i fylket med betydning for hendelsene i 1814. Jørn Enger har i 2003, 2007, 2009, 2011 og 2013 skrevet i Fredrikstads Museums årbok Mindre Alv.

Under den årlige utdelingen av Fredrikprisen deles det ut et stipend på kr.25 000.- til en ung og lovende musiker. Jørn Enger tok initiativ til prosjektet, og stipendet får inntekter fra en CD, Syng med vårs!, med kjente sanger fra Fredrikstaddistriktet.

Wilsemedaljen

Wilse-medaljen deles ut til en person som på en «uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevet forskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte».

I juryen for Wilse-medaljen sitter Marit E Krog, representant for Østfold Historielag, Thor Haugsten, representant for Fortidsminneforeningen Østfoldavdelingen, lederen av Borgarsyssel Museums styre, Carl Einar Kure og avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene – Borgarsyssel museum, Hege Hauge Tofte. Selve medaljen preges i sølv og viser i aversen Wilses hode i relieff. På medaljen står det «For fortjenester av Østfolds kulturforskning». Reversen er preget med en krans hvor medaljørens navn graveres inn. Medaljen bæres i grønt bånd, og et diplom følger medaljen. Wilse-medaljen ble opprettet år 1953 av Stiftelsen Borgarsyssel Museum til minne om Jacob Nicolay Wilse (1735-1801) som var sogneprest i Spydeberg og Eidsberg.

Det er en tradisjon at Wilses minne blir hedret under tildelingen, og årets Wilseforedrag ble holdt av Per Kristian Skulberg. Sven G Eliassen holdt talen for medaljøren, og Sven Lundestad, professor i klassisk gitar, sto for det musikalske innslaget.

Arven etter Wilse

Vi kan takke Wilse for innførende og omfattende beskrivelser av Østfold på 1700-tallet. Hans mange reiser og hans nøyaktige og grundige gjennomgang av liv og levnet, værfohold og landskap da særlig i Østfoldbygdene Spydeberg og Eidsberg, har gitt uvurderlig viten om både natur og kultur, høy og lav, gode og dårlige kår i en for lengst forgangen tid. Wilse var en av de første som viet seg til den Østfoldske lokalhistorien.

Tittelen på hans topografiske verk fra Spydeberg lød intet mindre enn:  Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershus-Stift udi Norge, og i Anledning deraf adskillige Afhandlinger og Anmerkninger deels Norge i Almindelighed , deels dens Østre-Kant i Særdeleshed vedkommende, med nødvendige Kobbere og Bilager, efter 10 Aars egne Undersøgninger.

Hans «Meteorographia compendiosa» (1778) var et banebrytende verk for utviklingen av meteorologi som eget fagområde. I kompendieform formulerte han det første detaljerte systemet av symboler for å registrere været over en bestemt periode.  På kurfyrsten av Pfalz’ bekostning fikk han blant annet tilsendt to termometre og tre barometre, og fra 1783 meddelte han regelmessig værobservasjoner til selskapet Societas Meteorologica Palatina i Mannheim.

Hans akademiske allsidighet viste seg blant annet da han i 1780 utga en ordliste kalt Norsk Ordbog eller Samling af norske Ord, i sær de som bruges i Egnen af Spydeberg. Han var også en pådriver for opprettelsen av et eget norsk universitet i Christiania. Det ble nedsatt en komité med bl.a. Wilse som medlem og utlyst en konkurranse om det beste forslaget til hvordan en slik institusjon kunne formes. Komiteen leverte  i 1795 en søknad til kongen om et universitet i Norge, men fikk avslag. Det kongelige Fredriks universitet ble ikke grunnlagt før i 1811, 10 år etter Wilses død, men han hadde vært en viktig støttespiller for å få prosesssen i gang.

Jacob Nicolaj Wilse bidro gjennom sine egne akademiske arbeider og sin biologiske, zoologiske, botaniske og meteorologiske interesse til det som med et senere og mer moderne begrep ville vært kalt folkelivsforskning. Vår kunnskap om Østfold i “gamle dager” er rik, mye takket være Wilse.

Se den digitale fortellingen av Ingvild Hasle:

 

Årboken MindreAlv 16

lørdag, august 30th, 2014
Allerede den 16. mai foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

Allerede den 16. mai foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

I forbindelse med 200-årsfeiringen av Grunnloven og året 1814 bryter Fredrikstad Museum tradisjonen med å utgi årbok hvert annet år. Nå foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

Bokas tittel er ”Mot Fredrikstad!” med undertittelen ”Krig og okkupasjon i 1814”. ”Mot Fredrikstad!” kalte Erling Johansen sin artikkel om felttoget i 1814 over Hvaler og Kråkerøy. Med tillatelse fra Erlings familie trykkes artikkelen på nytt, denne gang med mange nye illustrasjoner, blant annet fotos fra steder som omtales i artikkelen. Artikkelen er utgitt to ganger tidligere: i Østfoldarv 1963-65, og som egen bok i 1966. Begge bøkene er for lengst utsolgt, og det er vanskelig å få tak i brukte eksemplarer.

I tillegg til Erling Johansens artikkel skriver Trond Svandal om svenskenes okkupasjon av Fredrikstad i 1814/1815. Vi kan også lese kronprins Carl Johans flygeblad om de aktuelle hendelsene i august og september dette skjebneåret; – og vi henter frem historien om ratifiseringen av Mossekonvensjonen. Den fant sted i Fredrikstad!

INNHOLDSFORTEGNELSE:
Veien mot mirakelåret – Av Trond Svandal
Den politiske situasjonen i 1814 – Av Petter Ringen Johannessen
Mot Fredrikstad! Felttoget i 1814 over Hvaler og Kråkerøy i Kulturhistorisk og lokalgeografisk lys – Av Erling Johansen
Fredrikstad Tidende N:o 1 – 7
En oversett begivenhet fra 1814 – Carl Johans ratifisering av Mossekonvensjonen i Kommandantgården i Fredrikstad – Av Martin Dehle
Søta bror? Fredrikstad under svensk okkupasjon, 1814 og 1815 – Av Trond Svandal

Boken kan kjøpes for kr 200,- i byens bokhandlere både i sentrum og i Østfoldhallen.
Boken selges også i museumsbutikkene til Fredrikstad Museum og Kystmuseet  Hvaler!

Send oss en forespørsel om boken pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Årets julegavetips

tirsdag, desember 17th, 2013
Julereklame, Glassmagasinet, foto: Mona Beate Vattekar

Julereklame, Glassmagasinet, foto: Mona Beate Vattekar

Julen nærmer seg med stormskritt. Vi gir deg noen originale julegaveideer på tampen. Hva med den rykende ferske årboken fra Fredrikstad Museum? Eller kanskje du vil la fuglene bo med stil i et funkisfuglehus i vinter? Artiklene er til salgs i våre museumsbutikker på avdelingene. Se også flere produkter i vår museumsbutikk.

skriftseriehefter-til-salgsØstfoldmuseenes skriftseriehefter

Skriftserien har nå kommet opp i ti i antallet. Mot slutten av dette året utga vi både O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT og Kvinder, politik og stemmerett. Heftene koster kr. 50,- per. stk med unntak av nr. 9 som koster kr. 100,-. Heftene er til salgs i alle våre museumsbutikker.

Se og les om alle heftene her

 

mindrealv-15-fremhevetFredrikstad Museums årbok XV MindreAlv

Fredrikstad Museum lansert sin 15. årbok tidligere i måneden. Boken har mottatt strålende kritikker. En lokalhistorisk godbit som dekker et bredt spekter av temaer. Boken er til salgs i museumsbutikken på Fredrikstad Museum for kr. 295,-.

Les mer om årboken her

 

 

minner-fra-moss-filmMossefilm: Minner fra Moss 1970 – 1990-årene

Film nr. 9 i serien Gamle Mossefilmer ble lansert 1. desember i år. Filmen er til salgs i museumsbutikken i Moss for kr. 200,-.

Les om filmen her

 

 

Fuglehus i funkisstil

I forbindelse med utstillingen «funkis i moss» tok vi inn et parti fuglehus i funkisstil i museumsbutikken i Moss. Funkisfuglehuset er en såkalt «multiholk» fra Wildlife Garden. Disse stilige husene er til salgs for kr. 420,- i butikken. Men vær rask, det er kun to eksemplarer igjen!

Les mer om fuglehuset her

 

 

Se flere produkter i vår museumsbutikk. God jul!

 

 

MindreAlv og leseglede

torsdag, desember 12th, 2013
MindreAlv XV selges med lanseringstilbud kr. 230,-. Gjelder kun 1. desember.

Årets julegavetips MindreAlv XV til salgs for kr. 295,- i museumsbutikken.

Søndag 1. desember lanserte Fredrikstad Museum sin 15. årbokMindreAlv. Den lokalhistoriske godbiten er til salgs i museumsbutikken i Tøihuset i Fredrikstad og koster kr. 295,-. Et flott julegavetips! Under gjengir vi et utdrag fra en anmeldelse av årboka i dagens Helge Solheim i dagens utgave av Demokraten. 

MindreAlv og leseglede

Av: Helge Solheim

MindreAlv er som et bugnende julebord med de mest velsmakende retter. Og gir en herlig rus av leseglede.

Årets utgave er nummer 15 i rekken 0g har du samlet alle i bokreolene har en i sannhet en lokalhistorisk kulturskatt. Og ikke et eneste villedende 0rd når bokkomiteen for Fredrikstad Museums årbok i forordet skriver: «Helt siden begynnelsen i 1982 har årboken bidratt til å få fram ny kunnskap om vår lokalhistorie 0g formidle distriktets mangeartede og rike historie til glede f0r leserne.» Og legger til unødig til beskjedent Vi håper boken faller i smak!

Jovisst gjør den det. Så til de grader velsmakende. Og for de av oss som har samlet alle 15 utgaver, men sliter litt med den fotografiske hukommelse: Et stort pluss for at en i denne siste utgave har et emne- 0g personregister for samtlige årbøker som er utgitt. Snakk om omtanke for leseme. Nye som gamle. Her er det bare å plukke godbiter.

Årets utgave har en spennvidde fra Norges lengstlevende fotballsang – gjett hvilken? – til en snerten artikkel fra museets samlinger: Fra stasstol til dostol. Kort sagt: vår fjeme dasshistorie. Denne artikkel bringer for øvrig Demokraten i et redigert utdrag på sidene 32 0g 33 i dagens utgave. Men kjøp boken slik at du kan lese alle innslag i sin helhet.

Med Tove M. Thøgersen, Erik Skogstrøm, Lisbeth Teistung, Rolf H. Walther, Grethe Borges, Aud Nordgarden Grimstad 0g Petter Ringen Johannessen i bokkomiteen har en alltid forventninger når MindreAlV serveres. Og de blir innfridd til fulle.

Årbok: MindreAlv XV

tirsdag, november 19th, 2013
MindreAlv XV selges med lanseringstilbud kr. 230,-. Gjelder kun 1. desember.

MindreAlv XV selges med lanseringstilbud kr. 230,-. Gjelder kun 1. desember.
MindreAlv XV

Fredrikstad Museum har gleden av å presentere en rykende fersk utgave av den lokalhistoriske godbiten MindreAlv. Denne boken er den 15. i serien av den populære utgivelsen. Innholdsfortegnelsen viser oversikten over det brede spekteret av lokalhistoriske temaer i årets utgave.

Renessansefyrsten Frederik II – Fredrikstads fraværende grunnlegger, av Trond Noren Isaksen
Fredrikstad Festning 350 år – et blikk på byens befestning, av Trond Svandal
Festningsbyggeren Willem Cucheron, av Dag Strømsæther
Infanterikasernen i Fredrikstad, av Lars Roede
Det militære teglverk på Nabbetorp, av Tor Weidling
Byportene i Gamlebyen – en lukket festningsby blir åpnet, av Nils Hetman
Fra Christian Ebbesens opptegnelser – et tidsbilde fra 1800-tallet, av Grethe Borges
Nabbetorp Hovedgård – fra fornem bolig til skole, av Tor Weidling
Norges lengstlevende fotballsang, av Jørn Enger
Verdensspeilet – byens eldste kinobygning, av Sten Walther Karlsen
Fredrikstads høyere allmennskole gjennom 400 år – fragmenter av byens skolehistorie, av Knut Western
Gaudeamus igitur – russetradisjoner i Fredrikstad, av Georg Apenes
Anitra – suksessforfatteren fra Holmen, av Jørn Enger
Kvinner i politikken – veier til innflytelse, av Elisabeth Lønnå
Legendarisk sjømann i krig og fred, av Nils Hetmann
«Det er de beste som dør…», av Petter Ringen Johannessen
Fra museets samlinger: Fra stasstol til dostol, av Morten Reime Aabø
Utstillingen Munchs Mødre – «Den ene fødte ham, den andre fostret ham», av Torill Stokkan

Boken inneholder også et person- og emneordsregister og et forfatterregister som dekker alle 15 utgavene av MindreAlv. Begge registrene er utarbeidet av Aud Nordgarden Grimstad.

ORDINÆR PRIS: kr. 295,-
Send oss også en forespørsel om boken pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

 

Gode salgstall for museets årbok MindreAlv XIV

mandag, januar 2nd, 2012

«Imponerende bredde i grundig og tiltalende årbok» skrev samfunnsredaktør i Fredriksstad Blad, Øyvind Lågbu, og ga boken terningkast 5.

Hos Fredrikstad bokhandler Johnsen Libris, forteller Fredrik Ellefsen at MindreAlv er blant julas bestselgere.
Se innlegg i Fredriksstad Blad ved å følge lenken: Les innlegg i Fredriksstad Blad

Den 14. boka i rekken av Fredrikstad Museums årbøker har blitt godt mottatt. Boka har vært i salg to måneder. Av et opplag på 1800 eksemplarer, er det nå bare 500 eksemplarer igjen på museet. Dette må vi si oss svært fornøyde med.

Er du ikke kjent med innholdet i MindreAlv?
Her er innholdsfotegnelsen:
Greven av Sarpsborg – den historiske Mindre-Alv
Tore Skeie

«Den unge Christian»s forlis
Torbjørn Ødegaard

Doktor Giebelhausen – en mann med mange jern i ilden
Sten W. Karlsen

Løkkebergs hus i Bakgaten – en beretning om en familie og et miljø
Erik Skogstrøm og Grethe Borges

Marerittet Larvik Turn – et barndomsminne
Jørn Enger

Vaterland – arbeiderstrøket som ble mondent
Lars Emil Hansen

Bjørn Hansen, en original i Vaterland
Rolf Grieg

Arisholmen – skjærgårdsperlen vi glemte?
Rolf Christiansen

Kvartal med kvalitet
Rolf H. Walther

På tokt i fiendtlig farvann.
Fredrikstads egen Shetlands-Larsen
Petter Ringen Johannessen

Evenrød skole – byens siste grendeskole
Nils Hetmann

En gammel brudekiste
Carl Huitfeldt

Slekten Disch og Elingaard
Grethe Borges

Fredrikstad bys borgervæpning
– og den stridbare Caspar Bøyesen
Trond Svandal

Det gamle malerverkstedet i festningsbyen
Bjørn Andersen

Helen Thiis sto for stil, dannelse og tradisjon
Lisbeth Teistung

Tre allsang-klassikere fra Fredrikstad
Jørn Enger

Byens marker – et aktivum for byborgerne
Tove M. Thøgersen og Hege Steen Langvik

Fra museets samlinger:
Teleboben
Hege Steen Langvik

Årsmeldinger for museet og venneforeningen.
Minneord – Jens Barhold Andersen

 

MindreAlv XIV har kulturminner i fokus, og fellesnevneren for artiklene er viktigheten av å bevare historien, samt rette oppmerksomheten mot kulturhistoriske miljøer. Levninger fra fortiden må formidles til nåtidens lesere, slik at minnene kan videreføres til kommende generasjoner.

Boka koster 295kr og er å få kjøpt hos  Fredrikstads bokhandlere og i museumsbutikken på Fredrikstad Museum i Tøihuset, Gamlebyen.

Ta gjerne kontakt med Tom Lauritsen  på Fredrikstad Museum dersom du har spørsmål i forbindelse med boka, 
tlf 69304030 og email tomlau@arkiv.ostfoldmuseene.no

Løp og kjøp!

 

Lansering av Fredrikstad Museums årbok – MindreAlv XIV

mandag, oktober 24th, 2011

Tøihuset i Gamlebyen, torsdag 3 november kl. 19.00

Forside - Mindre Alv XIV

Ny og variert lokalhistorie kommer på trykk i denne utgaven av MindreAlv. Leserne kan glede seg over artikler om kulturminner og historiske miljøer i  Løkkebergs hus i Bakgaten, Evenrød skole, Vaterland og Arisholmen og en bortgjemt perle av et malerverksted i Gamlebyen. Tenk deg hvordan livet var utenfor vollene – på byens marker. Hva med historien rundt noen herlige allsang-klassikere fra Fredrikstad, husker dere Nabbetorpvisa, landeplagen Zanzibar og ikke minst Sommer i Fredrikstad. Dette og mange flere spennende lokalhistoriske godbiter finner du i årets utgave av MindreAlv.

Har du noen venner eller bekjente som er interessert i lokalhistorien vår, så er denne boken en god julepresang.

LANSERINGSTILBUD KR. 200,- (gjelder kun 3. november på Tøihuset)
ORDINÆR PRIS KR. 295,-

MindreAlv

onsdag, desember 8th, 2010

Fredrikstad Museums årbok kom ut første gang i 1983. Det første bindet het kun Årbok, – deretter fikk boka navnet MindreAlv.

Følgende bøker er utgitt:
Nr. I – Årbok 1982-1983
Nr. II – MindreAlv 1984-1985
Nr. III – MindreAlv 1985-1989
Nr. IV – MindreAlv 1990-1991
Nr. V – MindreAlv 1992-1993
Nr. VI – MindreAlv 1994-1995
Nr. VII – MindreAlv 1996-1997
Nr. VIII – MindreAlv 1998-1999
Nr. IV – MindreAlv 2000-2001
Nr. X – MindreAlv 2002-2003, Jubileumsutgave
Nr. XI – MindreAlv 2004-2005
Nr. XII – MindreAlv 2006-2007