Posts Tagged ‘Mona Beate Buckholm Vattekar’

Digital vandring langs Olavsvollen

onsdag, oktober 28th, 2015
En av merkesteinene langs Vollen. Foto: Espen Nordenhaug

Merkestein 4 langs vollen, mellom Wegnerbrakka og Borregaardsveien 5. Foto: Espen Nordenhaug

Bli med på digital vandrings langs Olavsvollen! Konservator Mona Beate Vattekar ved Borgarsyssel Museum tar deg med langs Olavsvollens løp fra Borregaard i sør til Borgarmen i nord.

Langs stoppene underveis forteller hun om  funnene som er  gjort i forbindelse med utgravninger langs vollen og i området innenfor middelalderbyen.

Klikk på punktene i kartet for å åpne videovinduene. Klikk deretter utenfor videområdet, hvor som helst på kartet, for å lukke videovinduet.

Utgravning inne på Borgarsyssel Museum!

torsdag, september 20th, 2012
Line Petzold under utgravning av grav. Foto Mona Beate Vattekar

Line Petzold under utgravning av grav. Foto Mona Beate Vattekar

Helt siden Erling Johansens gamle arkeologiske utstilling ble satt opp på 1950-tallet, har Borgarsyssel Museum hatt utstilt et gravsnitt med to branngroper i kjelleren på administrasjonsbygningen. Graven kom opprinnelig fra Jonsten i Råde kommune, og var fra førromersk jernalder (500 f.kr – 0). På denne tiden var det vanlig å begrave de døde i små groper i bakken uten synlig minnesmerke over bakken. Det var alltid branngraver, det vil si at de døde ble brent, og restene fra likbålet ble sammen med brente bein lagt ned i gropen.

I forbindelse med ombyggingen av administrasjonsbygningen var det opprinnelig tenkt at gravsnittet skulle leveres til Kulturhistorisk Museum i Oslo. Men det viste seg å være lettere sagt enn gjort! På grunn av tyngden på kassen som gravsnittet lå i, var det umulig å få det opp trappen og ut døren. Selve snittet lå mellom to pleksiplater, men på grunn av faren for at det  skulle rase sammen ved flytting, ble løsningen til slutt en arkeologisk utgravning nede i kjelleren på administrasjonsbygningen!

Tirsdag 11. september ble gravsnittet gravd ut av teknisk konservator ved Kulturhistorisk Museum, Line Petzold, og arkeolog ved Borgarsyssel Museum, Mona Beate Buckholm Vattekar.  Det ble funnet brente menneskebein i begge gropene i gravsnittet, og disse stammer sannsynlig vis fra to forskjellige individer. Det ble også funnet flere store kullbiter. Bein og kull er sendt til Kulturhistorisk Museum for analyse.

Det ble ikke funnet noen gjenstander under utgravningen, da dette er sjeldent å finne i slike graver.

Tekst: Mona Beate Vattekar

Konservering av apsiden på St. Nikolas kirkeruin

tirsdag, juli 31st, 2012

Ruinen av St. Nikolas kirke gjennomgår for tiden konservering. Dette er en prosess som begynte allerede i 2001 og som ferdigstilles i 2013. Nå ligger apsiden, den halvrunde avslutningen på koret, under tak for å beskyttes under konserveringen. I videovinduet over kan du se konservator Mona Beate Buckholm Vattekar fortelle mer om denne prosessen.