Posts Tagged ‘museum’

Helleristningsutstillinga har fått et løft

lørdag, november 7th, 2015

Tore og Sven i helleristningsutstillingen. Foto: Steinar Helgesen

Helleristningsutstillingen på Storedal ser bedre ut enn på lenge. Driftsavdelingen ved Østfoldmuseene har vært der og det gav resultater. 

Det er bygget nytt tak over informasjonstavlen, reisverket i helleristningsrommet er skiftet ut og helleristningene er nå løftet tilbake på plass.

Siden natur, kultur og historie bør kunne oppleves og nytes av både synshemmede og synsfriske, har Storedal kultursenter en helleristningsutstilling der den besøkende kan ta og føle på kopier av noen av nærområdets mange helleristninger, samt lære litt om deres historie og utbredelse.

Kanskje du skal ta med deg noen du er glad i på søndagstur til Storedal med niste og kaffe på termos? Friluftsanlegget er åpent hele året.

 

 

 

Nils Nordberg leser Roald Dahl i Bærbystua

mandag, oktober 26th, 2015
Nils Nordberg

Nils Nordberg. Bilder fra dramatiker.no. Gjengitt med tillatelse fra N. Nordberg.

Tirsdag 3. november 19.00 kan du høre Roald Dahl-noveller i  Bærbystua på Borgarsyssel Museum. I godt samarbeid med Litteraturuka i Sarpsborg ligger alt til rette for en intim og stemningsfull stund i den gamle bondestua. 

Som vi vet hadde forfatteren Roald Dahl aner i Sarpsborg, hans far Harald Dahl kom herfra. Før Roald Dahl etablerte seg som forfatter, var han soldat og siden flyver i RAF (Royal Air Force), inntil han, under en nødlanding i ørkenen, skadet seg stygt.

I lyset fra grua i Bærbystua vil Nils Nordberg lese sine favoritter fra Roald Dahls forfatterskap for voksne. Nordberg er tidligere instruktør i NRK Radioteatret og ekspert på kriminallitteratur. Han har også oversatt bøker, blant annet romanene og novellene om Sherlock Holmes, og en rekke hørespillmanus. Nordberg har cand.mag. i språk og litteratur og folkeminnevitenskap,

OBS! Ikke for barn!

Billetter: 100,- kjøpes på www.ticketco.no, eller hos isarpsborg.

Obs! Kun begrenset antall billetter.

Les hele programmet for Litteraturuka i Sarpsborg

default_litteraturuka_logo

På pilegrimsreise til Borgarsyssel

mandag, september 21st, 2015
image5

På pilegrimsreise til Borgarsyssel. Foto: St. Hallvard Menighet

At Borgarsyssel Museum er pilegrimsmål, er det ikke alle som vet. Lørdag 5. september fikk museet besøk av 50 pilegrimer fra St. Hallvards menighet i Oslo. 

I middelalderen, da helgen- og relikviedyrkelsen virkelig blomstret, oppstod det en lang rekke kristne pilegrimsmål. En pilegrim er en person som av religiøse grunner foretar en reise til et sted som i vedkommendes religion blir ansett for hellig.

En trenger  ikke å være religiøs for å reise på pilegrimsreise, mange reiser disse strekningene for den historiske og kulturelle opplevelsen. Populære pilegrimsmål er apostelen Peters grav i Roma, apostelen Jakobs s grav i Santiago de Compostela og martyren Thomas Beckets grav i Canterbury. I Norden valfartet folk særlig til Nidaros (Olav den Helliges grav), Odense (Knud den hellige) og Vadstena (Birgitta). Og kanskje også til middelalderbyen Borg? Det var Borgarsyssels tilknytning til Olav Haraldsson som brakte St. Hallvards menighet til Sarpsborg denne gangen. Borg var Olavs by,  her bygget han sin borg og sin kirke og her bodde han og giftet seg. Dette befester Borgarsyssel Museum som pilegrimsmål, enten man er interessert i det religiøse aspektet eller det historiske.

Helgenen St. Hallvard

Pilegrimene fra St. Hallvards menighet besøkte Borgarsyssel på sin reise som skulle ende i Skee kirke i Bohuslän i Sverige. Som navnet gir sterke indikasjoner på er det St. Hallvard som er den helgenen denne menigheten setter høyest. St.Hallvard var en sentral helgen i det sør-østlige Norge og også de områdene som i dag utgjør Bohuslän i Sverue. Mange kjenner han kanskje igjen fra byvåpenet til Oslo kommune, den litt vikingaktige skikkelsen med møllehjul i venstre hånd og tre piler i høyre.

I Hallvards martyrium fortelles at han forsøkte å beskytte en gravid kvinne mot overfall, men ble drept ved et pileskudd da han tok henne med i sin båt på Drammensfjorden. Liket hans ble senket i sjøen med en stein om halsen, men ble funnet flytende kort tid etter med steinen om halsen. Derfor er St. Hallvard ofte avbildet med en møllestein rundt overkroppen. En pilegrimsreise innebærer å gå de fotsporene som helgenen har gått, derfor endte St. Hallvards menighet i Skee kirke. Der står det nemlig gammelt alterskap med en Hallvardskulptur.

image1

St. Hallvard til høyre i alterskapet i middelalderkirken i Skee i Sverige. Foto: St. Hallvard Menighet

image6

I Olavskapellet står en kopi av en Hallvardfigur. Foto: St. Hallvard Menighet

Fornøyde pilegrimer, men ingen Hallvard i Borg

Menighetssekretær Anne Ma Riiser beskrev reisen som en festreise fra ende til annen. Pilgrimene fikk omvisning i St. Nicholas kirkeruin og Olavsvollen og i Olavskapellet. Det var særlig interessant for dem å se kopien av St. Hallvard som står helt oppe ved alterskapet i Olavskapellet. Originalen er fra Skee kirke. I tillegg kunne de se en kopi av en døpefont og en Olavsavbildning fra samme sted.

Aller helst ønsket de å vite om det fantes kilder på hvorvidt St. Hallvard selv kan ha vært i Borg på noe tidspunkt og at det kan ha eksistert en Hallvardskirke i Østfold. Hallvard var eldste sønn av Vebjørn på Huseby og Thorny, som var kusine til Olav Haraldsson (Olav den Hellige etter 1031). Hallvard skal være født ca. 1020 på farsgården Huseby i Lier og blitt drept i 1043. Ut i fra dette hadde han til tilknytning til Borg, gjennom slektskapet til Olav Haraldsson og de levde faktisk på samme tid. Hallvard skal dessuten ha vært en mer bereist ung mann enn de fleste på den tiden, da legenden forteller at han og faren Vebjørn skal ha vært på handelsreise til Gotland, i Sverige.

Desverre finnes det ingen kilder på at det har vært noen Hallvardskirke i Sarpsborg, men St. Hallvard Menighet tok ikke det ille opp.

Olavssøylen fra Betlehem 

Til neste år vil Borgarsyssel få en enda sterkere posisjon som pilegrimsmål.  Når det nye formidlingsbygget Olavs hall åpner 29. juli 2016, vil utstillingen inneholde en kopi av Olavssøylen som står i fødselskirken i Bethlehe. Den skal hugges i marmor, av Skjeberg monumenthuggeri og Olavsavbildningen skal lages av en kunstner fra Betlehem. Originalen er tidfestet til ca. 1160. Årsaken til at denne eldste avbildningen av Olav befinner seg i Betlehem er at kong Sigurd Jorsalfar(Jerusalemsfarer) dro på korstog til Betlehem i årene 1107 – 1110. Der traff de Kong Baldwin av Jerusalem, som Sigurd hjalp å erobre Acre. Med seg i sitt norske følge hadde Sigurd også prester, og det kan hende det er disse som har fått Olav opp på søylen.

Les mer om Olavssøyleprosjektet her

 

Hva kan du om Olav Haraldsson?

tirsdag, juli 28th, 2015
Før Olav den Hellige falt på Stiklestad gjorde han store ting i Sarpsborg.

Før Olav Haraldsson falt på Stiklestad gjorde han store ting i Sarpsborg. Her er Olav Haraldsson død gjenskapt i Peter Nicolai Arbos romantiske maleri fra 1859. Foto: Commons/Wikipedia

Poengsum:  

Din ranking:  

Årets vandreutstilling «Østfolds vakre bunader» til Halden 14. juli – 10. august.

torsdag, juli 16th, 2015

Er du interessert i tekstiler med tradisjoner? Da er Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger stedet å besøke. Denne flotte vandreutstillingen er nå åpnet på Øvre magasin på Fredriksten festning.
Her kan du se bunader som er utarbeidet av Østfold Bygdekvinnelag og Østfold Husflidslag, og både de nye, og de tidligere kjente plaggene, med alle varianter er representert. Utstillingen har blitt til gjennom et samarbeid med de to nevnte organisasjonene, Husflidskonsulenten i Østfold og Østfoldmuseene.

Utstillingen bygger på den store draktregistreringen som startet opp i 1998, der organisasjonene i samarbeid med Husflidskonsulenten i Østfolds-vakre-bunader-590x412 (1)Østfold registrerte i alt 575 plagg fra fylket. Kartleggings- og registreringsarbeidet var både omfattende og tidkrevende, og ble gjennomført med støtte fra Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt på Fagernes. Resultatet fra arbeidet viser at Østfold har en rik og stolt kulturarv innen feltet. Draktregistreringen har munnet ut i to nye rekonstruerte bunader; Herregårdbunad for kvinner, og Smaalenenes Mannsbunad. Disse to, en hel del andre bunader og drakter og en vakker Sølv Brudekrone fra ca. 1765 kan oppleves i utstillingen.

Spesielt for utstillingen i Øvre magasin på festningen i Halden er plagg fra auksjonen på gården Ellefsrød. De utgjør en viktig kilde til Østfolds tekstilarv.

I 1882 ble det avholdt døsboauksjon på gården Ellefrød på Idd. Klær utgjorde nesten 40 % av verdiene knyttet til løsøret på gården. Gårdbrukeren og samleren Hans Johnsen Hov kjøpte mange av klesplaggene på auksjonen, og de er i dag en del av Hovs samling (Hov) ved Halden historiske Samlinger. Mange av tekstilene fra Ellefsrød danner hovedgrunnlaget for dagens bunader fra Østfold. Alle tekstilene fra Ellefsrød er fra rundt 1800.

I denne lille utstillingen viser museet et utvalg tekstiler  fra Haldendistriktet. Tre av dem, vest (13), bukse (15) og tørkle (19), har vært brukt som modeller for bunadene fra Østfold.

Utstillingen støttes økonomisk av: Østfold Fylkeskommune, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Råde, Spydeberg, Marker, Rakkestad og Askim kommuner, Østfold Landbruksselskap.  Utstillingsgruppa understreker også at Østfolds bunader representerer det beste innen håndverkskunnskap. Det er viktig å videreføre den kompetansen våre bunadstilvirkere har til kommende generasjoner. Det legges derfor opp til en fagdag for elever ved Kalnes, Glemmen, og Mysen Vg. skoler, linje søm/design der de kan se utstillingen, og få informasjon om yrket som bunadstilvirker. Bunadsproduksjon er en viktig næring, og behovet for nye utøvere vil øke i tiden som kommer.

  • Østfolds vakre bunader er årets vandreutstilling ved Østfoldmuseene.

Utstillingen med de tradisjonsrike tekstilene vil stå utstilt på Halden historiske Samlinger, Øvre magasin på Fredriksten festning fra 14/7 til 10/8. Den blir deretter flyttet til Folkenborg Museum fra 25/8 til 14/9.

Har du sett Sarpsborgrya før?

lørdag, juli 11th, 2015
Har du sett disse før? Mange familier i Sarpsborg hadde slike ryer på gulvene.  Foto: Sidsel Rast

Har du sett disse før? Mange familier i Sarpsborg hadde slike ryer på gulvene. Foto: Sidsel Rast

Det er ikke mange kilder på det vi kaller «Sarpsborgryer», men mange familier i Sarpsborg hadde slike ryer på gulvene for en eller to generasjoner siden. De ble vevd lokalt, både av lokale profesjonelle veversker, og av husmødre som kunne veve.

Renningen var bomullsgarn, og til innslag ble det brukt utslitte filter og matter fra Borregaard og andre papirindustrifabrikker her i distriktet.

Vevteknikken er enkel, har store variasjonsmuligheter, men er lite brukt, og svært sjelden å se andre steder, både her i landet og i verden for øvrig.  Nettopp derfor har Sarpsborg Husflidslag valgt å kalle denne teknikken for «sarpsborgteknikken», brukt i «Sarpsborgryer».

 

Yes, det er sommer i Barnas gård!

onsdag, juli 1st, 2015
løvehodekos

Sara (7) og løvehodekaninen Snipp. Foto: Ida Nilsen

Det er en varm og fin uke i Barnas Gård.

På tirsdag fikk vi besøk av Alvimhaugen SFO, som var ute på en liten ekskursjon til oss. De fikk holde både kyllinger og kaniner, og hilse på sauer og høner. Sara på 7 år syntes det var vedig fint å kose med løvhodekaninene våre!

Løvhodekaninene har fått en skikkelig omgang med børsten. Der var det masse pels som skulle av! Kaninene var veldig fornøyde etterpå. Det kan ikke sies om dyrepasseren, som hadde pels på alle mulige steder der pels ikke skal være.

Sauene haddeen veldig rolig dag. De har trasket rundt og spist, hilst på gjestene, brutt seg inn i fôrskuret (de var kjapt ute igjen da de ble tatt på fersken), og ellers slappet av i skyggen. Olsen var også veldig oppmerksomhetssyk, noe dyrepasseren passet på å utnytte.

Hønene var også veldig ivrige på å komme seg inn like før vi stengte for dagen. De trampet fram og tilbake med en intensiv kakling på beste hønevis.

Vi gleder oss til flere dager med flere besøkende i Barnas Gård!

Hilsen dyrepasser Ida

 

Gjett hvilke navn Marthe og Marius gav lammene i Barnas gård!

mandag, juni 22nd, 2015
Olsen og Pepper

Marthe Andreassen (2) og Marius Andreassen (6 ) utgjorde juryen som kåret Olsen og Pepper til de beste lammenavnene. Lammene selv kunne desverre ikke være tilstede på fotogaferingen med juryen, da de var opptatt med sin formiddagslur. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Tre sorte får har sommerjobb på Borgarsyssel Museum i sommer, sammen med seks kaniner og en fin liten hønegjeng. Mamma sau heter Gamlemor, og nå har de to lammene også fått navn.

På årets Smaalensmarken utlyste nemlig Kalnes videregående skole en navnekonkurranse for lammene i Barnas gård og mange fine forslag kom inn. Mange barn var nok inspirert av NRK-super, da Timmy Tid og Eddie var en gjenganger i navnebunken. Det var likevel ikke TV-lammene som gikk av med seieren.

Navnejuryen besto av Marthe (2) og Marius Andreassen (6), som var en årets første gjester i gården. Etter to elimineringsrunder endte valget på Olsen og Pepper. Olsen er gutten og Pepper er jenta.

Navnet Pepper ble foreslått to ganger – så da vanker det museumskort på både Mathias og Noor. Vinnerne blir kontaktet og museumskort sendt i posten. Olsen ble foreslått av Sarah (4) og hun vil også få et museumskort. Museumskortet gir gratis adgang til alle museene i Østfoldmuseene, så mange ganger de vil, i et helt år.

Herlige navn og vi takker Marthe og Marius for glimrende juryering.

Årets første sommersøndag på Borgarsyssel

søndag, juni 21st, 2015
DSC_0061

Museumsvert Einar ønsker velkommen til museumssommer. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Søndag 21. juni åpnet Borgarsyssel Museum for sommeren.

Det var perfekt museumsvær, hverken for varmt eller for kaldt, og god stemning i friluftsmuseet. Mange benyttet anledningen til å få med seg bunadsutstillingen «Våre vakre bunader», som hadde siste visningsdag i dag, før den vandrer videre til Ørje, men de ivrigste museumsgjestene var nok barna i Barnas gård. Vi deler et lite knippe bilder.

Kom og besøk oss i sommer! Vi har åpent fra 12.00 – 17.00, hver dag frem til 17. august. 60 kr for voksne og 20 kr for barn, men hvis du vurderer å komme flere turer i sommer, eller har tenkt å besøke en av de andre museene i Østfoldmuseene, anbefaler vi museumskortet. Det koster 100 kr og og gir inngang i alle Østfoldmuseenes avdelinger så mange ganger du vil.

 

Ørje Slusefestival 26-28.juni

lørdag, juni 20th, 2015
God jazz-stemning i sluseene Fra tidligere konsert. Foto: Finn Wahl.

God jazz-stemning i sluseene Fra tidligere konsert. Foto: Finn Wahl.

Det er mye som skjer i Ørje nå i sommer, bl.a Ørje Slusefestival 2015,  som pågår fra 26-28.juni.
Områdebilletter lørdag er  kr 70 for voksne og kr 30 for barn og  billetten inkluderer også adgang
til Haldenvassdragets kanalmuseum og konserten kl 15.30.

Inne på museet kan du i tillegg til den faste utstillingen denne helgen og frem til 12.juli  se vandreutstillingen
«Østfolds vakre bunader» som bl.a viser 2 helt nye rekonstruerte bunader; – Herregårdbunad for kvinner  og
Smaalenenes Mannsbunad. Ansv. for utstillingen er Østfold Husflidslag, Østfold Bygdekvinnelag, Husflidkonsulenten
og Østfoldmuseene. (PS! Husk også at billett til SOOT-spelet også inkluderer adgang på museet)

Her er litt om det øvrige som står på festivalprogrammet denne helgen:

Fredag 26. juni:
Kl. 22.00: Jazz i Øymark kirke med Ytre Suløens Jazzensemble m/Anette Løvtangen (bill. 250,- kr/i døren)

Lørdag 27. juni:
Kl 09.00: Frokost i Storgata
Kl 11.00: Brugsområdet åpner med Håndverksdag (oppgangssag, tjærebrenning, flatbrødbaking, trylleshow, ponniridning
utstillinger av gamle biler, div. dyr, leker for barna, salg av grillmat mm.)

Kl 12.00: Åpning av kunstutstillingen «Grenseløs grafikk». Dennis Storhøi åpner utstillingen som kan sees frem til 16.aug.
Kl 12.30: Sang av Emma Holth og Kaja Svingen
Kl 13.00: Trylleshow med Chriss Chrissell
Kl 13:45 : Brasskonsert med svenske Wenern Brass og slusebrass, Marker
Kl 15:30: Amfiscenen: Jazzkonsert med Undecided Jazzband

Hele dagen: Helikopterflyvning fra Rådhuset.

Søndag 28.juni
Kl 11:00 Brugshallen: Gudstjeneste med Øystein Sjølie. MarkCanto og Slusebrass. Inntekter går til Grenseaksjonen.