Posts Tagged ‘Olavsvollen’

Digital vandring langs Olavsvollen

onsdag, oktober 28th, 2015
En av merkesteinene langs Vollen. Foto: Espen Nordenhaug

Merkestein 4 langs vollen, mellom Wegnerbrakka og Borregaardsveien 5. Foto: Espen Nordenhaug

Bli med på digital vandrings langs Olavsvollen! Konservator Mona Beate Vattekar ved Borgarsyssel Museum tar deg med langs Olavsvollens løp fra Borregaard i sør til Borgarmen i nord.

Langs stoppene underveis forteller hun om  funnene som er  gjort i forbindelse med utgravninger langs vollen og i området innenfor middelalderbyen.

Klikk på punktene i kartet for å åpne videovinduene. Klikk deretter utenfor videområdet, hvor som helst på kartet, for å lukke videovinduet.

En vellykket kulturminnedag!

onsdag, september 14th, 2011
Foto av et av de best bevarte områdene av Olavsvollen, tatt på “Børærmen” eller Borgarmen under en befaring sammen med Riksantikvarens representanter tidligere i høst (V-Ø). Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar.

Foto av et av de best bevarte områdene av Olavsvollen, tatt på “Børærmen” eller Borgarmen under en befaring sammen med Riksantikvarens representanter tidligere i høst (V-Ø). Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar.

Det dårlige været til tross, 20 personer møtte søndag 11. september opp på Borgarsyssel Museum for å delta på årets Kulturminnedag. Temaet denne gangen var “Skjulte skatter, spor i landskapet”, og dagens første stopp som var Solbergtårnet i Skjeberg. Der ble vi møtt av landskapsarkitekt hos fylkeskonservatoren, Lars Ole Klavestad,  som ga oss en grundig innføring i områdets historie, og ideen bak Solbergtårnet. Deretter dro vi videre til gravfeltet på Store Dal, som er et av de største gravfeltene fra jernalderen i Norge med drøyt 200 kjente graver! Lars Ole Klavestad guidet oss rundt gravfeltet og fortalte om alle de store funnene som ble gjort her under utgravningene tidlig på 1900-tallet.

Dagen ble avsluttet på Olavsvollen i Sarpsborg, som kanskje er den mest skjulte skatten av dem alle, til tross for sine spor i landskapet. Omvisningen ble gjennomført av konservator og middelalderarkeolog ved Østfoldmuseene – Borgarsyssel Museum, Mona Beate Buckholm Vattekar. Hun understreket viktigheten av dette kulturminnedagen for både Sarpsborg og landet for øvrig! Direkte paralleller til Olavsvollen mangler i Norge, og vi må derfor til Hedeby (dagens Tyskland) og Birka (Sverige) for å finne maken. Dette er noe som må komme bedre  frem, og vi har mye å arbeide med her frem mot jubileet i 2016, avsluttet Buckholm Vattekar.

Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar, Østfoldmuseene- Borgarsyssel Museum