Posts Tagged ‘Pilegrim’

På pilegrimsreise til Borgarsyssel

mandag, september 21st, 2015
image5

På pilegrimsreise til Borgarsyssel. Foto: St. Hallvard Menighet

At Borgarsyssel Museum er pilegrimsmål, er det ikke alle som vet. Lørdag 5. september fikk museet besøk av 50 pilegrimer fra St. Hallvards menighet i Oslo. 

I middelalderen, da helgen- og relikviedyrkelsen virkelig blomstret, oppstod det en lang rekke kristne pilegrimsmål. En pilegrim er en person som av religiøse grunner foretar en reise til et sted som i vedkommendes religion blir ansett for hellig.

En trenger  ikke å være religiøs for å reise på pilegrimsreise, mange reiser disse strekningene for den historiske og kulturelle opplevelsen. Populære pilegrimsmål er apostelen Peters grav i Roma, apostelen Jakobs s grav i Santiago de Compostela og martyren Thomas Beckets grav i Canterbury. I Norden valfartet folk særlig til Nidaros (Olav den Helliges grav), Odense (Knud den hellige) og Vadstena (Birgitta). Og kanskje også til middelalderbyen Borg? Det var Borgarsyssels tilknytning til Olav Haraldsson som brakte St. Hallvards menighet til Sarpsborg denne gangen. Borg var Olavs by,  her bygget han sin borg og sin kirke og her bodde han og giftet seg. Dette befester Borgarsyssel Museum som pilegrimsmål, enten man er interessert i det religiøse aspektet eller det historiske.

Helgenen St. Hallvard

Pilegrimene fra St. Hallvards menighet besøkte Borgarsyssel på sin reise som skulle ende i Skee kirke i Bohuslän i Sverige. Som navnet gir sterke indikasjoner på er det St. Hallvard som er den helgenen denne menigheten setter høyest. St.Hallvard var en sentral helgen i det sør-østlige Norge og også de områdene som i dag utgjør Bohuslän i Sverue. Mange kjenner han kanskje igjen fra byvåpenet til Oslo kommune, den litt vikingaktige skikkelsen med møllehjul i venstre hånd og tre piler i høyre.

I Hallvards martyrium fortelles at han forsøkte å beskytte en gravid kvinne mot overfall, men ble drept ved et pileskudd da han tok henne med i sin båt på Drammensfjorden. Liket hans ble senket i sjøen med en stein om halsen, men ble funnet flytende kort tid etter med steinen om halsen. Derfor er St. Hallvard ofte avbildet med en møllestein rundt overkroppen. En pilegrimsreise innebærer å gå de fotsporene som helgenen har gått, derfor endte St. Hallvards menighet i Skee kirke. Der står det nemlig gammelt alterskap med en Hallvardskulptur.

image1

St. Hallvard til høyre i alterskapet i middelalderkirken i Skee i Sverige. Foto: St. Hallvard Menighet

image6

I Olavskapellet står en kopi av en Hallvardfigur. Foto: St. Hallvard Menighet

Fornøyde pilegrimer, men ingen Hallvard i Borg

Menighetssekretær Anne Ma Riiser beskrev reisen som en festreise fra ende til annen. Pilgrimene fikk omvisning i St. Nicholas kirkeruin og Olavsvollen og i Olavskapellet. Det var særlig interessant for dem å se kopien av St. Hallvard som står helt oppe ved alterskapet i Olavskapellet. Originalen er fra Skee kirke. I tillegg kunne de se en kopi av en døpefont og en Olavsavbildning fra samme sted.

Aller helst ønsket de å vite om det fantes kilder på hvorvidt St. Hallvard selv kan ha vært i Borg på noe tidspunkt og at det kan ha eksistert en Hallvardskirke i Østfold. Hallvard var eldste sønn av Vebjørn på Huseby og Thorny, som var kusine til Olav Haraldsson (Olav den Hellige etter 1031). Hallvard skal være født ca. 1020 på farsgården Huseby i Lier og blitt drept i 1043. Ut i fra dette hadde han til tilknytning til Borg, gjennom slektskapet til Olav Haraldsson og de levde faktisk på samme tid. Hallvard skal dessuten ha vært en mer bereist ung mann enn de fleste på den tiden, da legenden forteller at han og faren Vebjørn skal ha vært på handelsreise til Gotland, i Sverige.

Desverre finnes det ingen kilder på at det har vært noen Hallvardskirke i Sarpsborg, men St. Hallvard Menighet tok ikke det ille opp.

Olavssøylen fra Betlehem 

Til neste år vil Borgarsyssel få en enda sterkere posisjon som pilegrimsmål.  Når det nye formidlingsbygget Olavs hall åpner 29. juli 2016, vil utstillingen inneholde en kopi av Olavssøylen som står i fødselskirken i Bethlehe. Den skal hugges i marmor, av Skjeberg monumenthuggeri og Olavsavbildningen skal lages av en kunstner fra Betlehem. Originalen er tidfestet til ca. 1160. Årsaken til at denne eldste avbildningen av Olav befinner seg i Betlehem er at kong Sigurd Jorsalfar(Jerusalemsfarer) dro på korstog til Betlehem i årene 1107 – 1110. Der traff de Kong Baldwin av Jerusalem, som Sigurd hjalp å erobre Acre. Med seg i sitt norske følge hadde Sigurd også prester, og det kan hende det er disse som har fått Olav opp på søylen.

Les mer om Olavssøyleprosjektet her

 

Sarpsborg har fått sin egen pilegrimsstav

fredag, juni 12th, 2015
image1

Den som har fått det ærefulle oppdraget om å bære staven frem til Trondheim er Mona-Elise Wirkola fra Sarpsborg. Foto: Hege B. Lindemark

Sarpsborg har nå fått sin egen pilegrimsstav som skal være med på vandringen fra Sarpsborg til Trondheim.

Tidligere i vår ba Borgarsyssel Museum publikum om hjelp til å lage byens nye pilegrimsstav, og vi fikk inn totalt tre forslag. Vi har valgt én som nå skal få være med på pilegrimsvandringen som starter 13. juni på Borgarsyssel Museum og skal overrekkes Trondheims ordfører Rita Ottervik under olsokfeiringa der den 29. juli.
Staven er fantastisk flott utformet i einer, med fine detaljer og utskjæringer, og på toppen troner Olav Haraldssons hode, med hjelm og stort skjegg. Den dyktige treskjæreren bak staven er Kai Ringsrud, kjent ansikt i vikingmiljøet i Østfold og en dyktig håndverker og treskjærer.

Kai innrømmer at det er noen likhetstrekk mellom hans eget ansikt og den utskjærte konghodet. Det er også et poeng for skaperen av staven å fremheve at valget av einer som trevirke ikke er tilfeldig. I Østfold sier man jo «ener» om dette treslaget, og Kai smiler lurt når han fremfører budskapet bak materialvalget; «Olav var en Ener!»

Som takk for den svært gode innsatsen har Kai Ringsrud blitt overrakt en liten versjon av Olav Haraldsson i sølv til å feste på jakkeslaget. Dette er et offisielt jubileumsprodukt laget av gullsmed Kyrre Berg, som museet syntes var en passende premie. I tillegg fikk Kai også Østfoldmuseenes årskort, med fri inngang på alle våre museer ut 2016.

Den som har fått det ærefulle oppdraget om å bære staven frem til Trondheim er Mona-Elise Wirkola fra Sarpsborg. Nå, dagen før dagen, er hun spent men også veldig klar for å komme i gang, og gleder seg til å ha følge av Olav Haraldsson på toppen av staven hun kan støtte seg til alle de 45 dagene pilegrimsferden skal ta.

Borgarsyssel Museum takker Kai Ringsrud for en verdig pilegrimsstav, og ønsker Mona-Elise Wirkola lykke til på pilegrimsferden mot Nidaros!

 

Vil du lage Sarpsborgs nye Pilegrimsstav?

torsdag, mai 7th, 2015

I de siste årene har opprustning av landes Pilegrimsleder pågått for fullt. Pilegrimsvandring har røtter helt tilbake til middelalderen og er i hovedtrekk vandringsveier til hellige steder verden over. I dag er vandring langs Pilegrimsleder mer enn bare en hellig reise, det er også en reise gjennom vårt fantastiske kulturlandskap. Nå er snart opprustingen av leden gjennom Østfold ferdig, og strekningen fra Akershus grense og frem til Sarpsborg vil stå ferdig i år. Arbeidet er ledet av Anne-Sophie Hygen fra fylkeskommunen, med god hjelp fra lokale aktører i hver av de involverte kommunene. Leden gjennom Sarpsborg har vært et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Borgarsyssel Museum, kirken, historielag, idrettslagene, iSarpsborg og frivillige.

I forbindelse med åpning av den nye leden fra Sarpsborg arrangeres det en vandring som skal gå fra Sarpsborg til Trondheim. Med seg på ferden skal følget bære med seg en pilegrimsstav – en stav til støtte på ferden, men også et symbol på de historiske båndene mellom Nidaros og Sarpsborg. På Olsok skal vandringsfølge ankomme trønderhovedstaden. Pilegrimsstaven skal høytidelig overrekkes til Nidaros – av ordfører Sindre Martinsen-Evje 28. juli under Olavsfestdagene.

I forbindelse med denne vandringen ønsker vi å ta initiativ til å lage en helt egen Sarpsborg-pilegrimsstav som i første omgang blir overlevert til Trondheim, og som i jubileumsåret vårt 2016 vil returneres til Sarpsborg.

Vi ønsker å engasjere hele byens befolkning i dette prosjektet og lanserer derfor en konkurransen for å lage det beste forslaget til byens nye Pilegrimsstav, slik at alle som har en treskjærer i magen kan delta. I tillegg ønsker vi å involvere byens skoleelever i konkurransen og vil derfor sende en spesiell invitasjon til byens ungdomsskoler. Staven må være i tre, så dette blir kanskje noe som best passer for kunst- og håndverksfag.

Pilegrimsmerket

Pilegrimsmerket

Spesifikasjoner:

Materiale: Tre

Utforming: Det skal være en vandringsstav slik at den må være både god å holde i samt solid og stødig.

Dekorasjon: Den må ha symbolet for Pilegrimsleden samt et symbol/illustrasjoner som knytter staven til Sarpsborg (se bildet for Pilegrimsledens symbol).

Premiering:

Personen eller klassen som vinner konkurransen får æren av å være skaperen av Sarpsborgs nye vandringsstav og kan i tillegg til invitasjon til åpningen av leden og Pilegrimsvandringen vente seg flotte premier. I tillegg vil alle klassene som deltar i konkurransen bli med i trekning om å få en invitasjon til åpningen av Borgarsyssel Museums nye formidlingsbygg sommeren 2016.

Er dette noe nettopp du kunne tenke deg å være med på? Da er det bare å sette i gang! Bidraget må leveres innen 1. juni 2015.

For mer informasjon om konkurransen ta kontakt med museets prosjektkoordinator Hege-Beate Lindemark

Tlf: 47 97 77 42 / 95 91 73 82

Epost: heglin@arkiv.ostfoldmuseene.no

 

I pilegrimers fotspor

torsdag, februar 5th, 2015
Prosjektgruppen for Pilgrimsleden

Prosjektgruppen for arbeidet bak Pilegrimsleden gjennom Sarpsborg. Foto Privat

Pilegrimsleden fra Sarpsborg og helt frem til Nidaros står ferdig nå i år, og i forbindelse med åpningen av leden søkes det nå etter en eller flere som ønsker å gå hele veien frem til Trondheim sommeren 2015. En pilegrimsstav skal sammen med ordfører Sindre Martinsen-Evje, høytidelig overrekkes til Nidaros 28.juli under Olavsfestdagene.

Det er Sarpsborg kommune, Olavsdagene, Østfold fylkeskommune og Middelalderbyene i Østfold, Den Norske Kirke, Borgarsyssel Museum, Sarpsborg Idrettsråd og  isarpsborg som står bak arbeidet med Pilegrimsleden i Sarpsborg.

– Dette er et flott prosjekt som knytter hele fylket sammen, og fremmer folkehelse, verdiskapning og alle de flotte kulturminnene vi har her i Østfold, forteller Guro Elise Berg, leder for Olavsdagene. Nå håper hun og de andre samarbeidspartnerne at noen tar utfordringene med å gå hele veien til Trondheim.

Vandringen starter i midten av juni, og vil være organisert med overnattinger og hviledager underveis.
– Returen skal vedkommende få lov til å slippe å tenke på, sier Berg, og lover flytur tilbake til Sarpsborg.

Det vil også være mulig å kun delta på noen etapper. Påmeldingen starter etter påske.

Har du lyst til å gå eller ønsker mer informasjon? Kontakt iSarpsborg og Marit Bjørnland på mail mairt@isarpsborg.com eller Mobil: 975 22 311