Posts Tagged ‘reisende’

Taternes liggesletter på NRK Museum

tirsdag, august 13th, 2013
NRK Museums reporter, Jan Henrik Ihlebæk, intervjuer Holger Gustavsen og Bjørn Godin Nikolaysen om Reisendekartet og livet på liggeslettene. Her ved Tillekor i Tistedalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene

NRK Museums reporter, Jan Henrik Ihlebæk, intervjuer Holger Gustavsen og Bjørn Godin Nikolaysen om Reisendekartet og livet på liggeslettene. Her ved Tillekor i Tistedalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene

NRK Museum ga forrige uke hele programtiden til Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger og Reisendekartet med programmet Taternes liggesletter. Det er fortsatt mulig å lytte til programmet på hjemmesiden til NRK Museum.

I programmet forteller Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket og Holger Gustavsen fra Taternes Landsforeningom minner fra liggesletter og livet på reisefot. De snakker dessuten om jobben med å utvikle Reisendekartet sammen med Østfoldmuseene og Bohusläns museum i Sverige. Sammen med prosjektleder Bodil Andersen reiser vi fra liggesletten Tillekor i Tistedalen til Skojareberget i Ed i Dalsland.

Lenker fra artikkelen:

NRK Museum
NRK Museum – Taternes liggesletter
Landsforeningen for Romanifolket
Taternes Landsforening
Reisendekartet.no
Reisendekartet.no – Tillekor
Reisendekartet.no – Skojarberget

 

 

 

 

 

 

Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavia – en følelsesladet markering

onsdag, september 26th, 2012
Innvielse av Skojareberget i Dals-Eds kommune i Sverige. Dette var en fast boplass for mange familier av reisendefolket på 18- og 1900-tallet. Foto Svein Norheim.

Innvielse av Skojareberget i Dals-Eds kommune i Sverige. Dette var en fast boplass for mange familier av reisendefolket på 18- og 1900-tallet. Foto Svein Norheim.

Musikk har alltid vært viktig for reisendefolket. Konsert på Stallbacken i Ed med Fredrik Fredriksson, Nora Pettersen, Hilde Iren Borge Strøm og Vilhelm Johansen. Foto: Svein Norheim.

Musikk har alltid vært viktig for reisendefolket. Konsert på Stallbacken i Ed med Fredrik Fredriksson, Nora Pettersen, Hilde Iren Borge Strøm og Vilhelm Johansen. Foto: Svein Norheim.

Innvielsen av Skojareberget innledet markeringen Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavien. Bakgrunnen for markeringen er en nedtegnelse i Stockholms stads Tänkebok fra september 1512 om at reisendefolket var kommet til byen. Dette anses for å være den første sikre dokumentasjonen om folkets tilstedeværelse i Skandinavia.

Det ble mange etterlengtede møter når en stor skare samlet seg for å være til stede under innvielsen av Skojareberget på ettermiddagen den 14. september. Hele 130 personer møtte opp på den nyanlagte

Ulike typer taterhåndverk ble presentert under jubileumsdagene. Foto Svein Norheim.

Ulike typer taterhåndverk ble presentert under jubileumsdagene. Foto Svein Norheim.

parkeringsplassen. Flere avisartikler og innslag i lokal-TV hadde fortalt om arrangementet uken i forveien, og annonsering i lokalaviser både i Sverige og i Norge lokket besøkende fra grenseområdet. Mange reisende kom langveis fra for å være med på disse dagene.

Arrangørene kan meddele at dagene gikk over all forventning. «Akkurat som vi hadde ønsket kunne vi sette fokus på styrken i reisandekulturen. På samværet. På møtene. På kulturen. På historien. Når vi nå går igjennom vårt bildemateriale for å kunne dele med oss av alt som skjedde, møtes vi av mye glede. Samtidig innebar dagene også tårer, sorg og lengten, men vi kunne dele våre følelser og kan bruke dem som et godt grunnlag i møte med fremtiden

Reisendefolkets kultur og historie ble presentert for publikum to dager til ende, og et utvalg av hva som foregikk disse to dagene kan man lese om i denne rapporten:

Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavien ->>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisendefolket feirer 500 år (minst) i Skandinavia – jubileum 14-15.september

fredag, september 7th, 2012
Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet

Det blir två glada och spännande dagar i Ed i Dalsland nästa fredag och lördag – den 14 och 15 september när vi firar Resandefolkets (minst) 500 år i Skandinavien. Resande/romanifolk/tatere från Sverige och Norge berättar om kulturen och historien.

Fredag 14. september

Kl 14  – Invigning av boplatsen Skojareberget som besöksmål
Efter invigningen vandrar vi den nya slingan runt området och lär oss mer om platsen och människorna som bodde där.
Samling vid vägen mellan Hökedalen och länsväg 164/166 fem km väster om Ed. Även infart mot Hökedalen från länsväg 164/166.
(Oömma skor och kläder efter väder. Det är blött i området) Medverkande: Tal av Ole Haabeth—fylkesordfører i Østfold fylke, medlem av Interregs beslutsgrupp och Martin Carling—kommunalråd i Dals-Ed; Invigningen förrättas av Anette Katarina Rosengren Andersen och Anette Magnusson (Rosenqvist)—ättlingar från Skojareberget; Vilhelm Johansen—sång och musik.

Kl 19 Konsert Resandemusiken i våra hjärtan
Svenska och norska musiker från resandefolket spelar och sjunger. Bland artisterna: Nora & Fredrik med band, Hilde Iren Borge Strøm och Vilhelm Johansen samt Ronny Lundin. Konferencier: Ingvar Johannesson.  Allhuset Stallbacken, Hagaskolan.
(Vid god väderlek utomhuskonsert vid Timmerstugorna i Ed vid länsväg 164/166. Ta gärna med något att sitta på. Varma kläder!) Drogfritt. Fri entré.

 Lördag 15. september

Min kultur. Min historia. Hantverk, föredrag, utställningar och musik. Gamla Real, Ed. Beläget norr om järnvägen, 300 meter öster om järnvägsstationen. (Se karta i programmet). Hur har resandefolket försörjt sig? Hantverkare visar trådarbeten, knivslöjd, bindning av pappersblommor med mera. Öppen scen för musiker. Titta på. Pröva på.

Kl 10-15 Hantverk och utställningar om resandefolkets kultur och historia. Hantverkare och utställare: Fritz Rosendahl, Jonny
Borge, Marenius och Viola Karlsen, Mariann Grønnerud, Rosine Rosendahl, Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Latjo drom, Romanifolket/taternes kulturfond, Glomdalsmuseet, Haugalandmuseene—Båtreisende på Vestlandet, Den skandinaviska resandekartan.

Kl 11-13 Möjlighet att köpa kaffe, smörgås och lättare lunch.

Kl 10 Calle Jularbo—resande—musiker—stjärna. Jan Karlsen berättar och spelar dragspelkungen Jularbos låtar.

Kl 11 Romani—mitt språk. Simon Wallengren berättar.

Kl 11:45 Romanifolket/taternes kulturfond. Styreleder Sissel Daabous och nestleder Holger Gustavsen presenterar fonden.

Kl 12:15 Resandemusik—mötenas musik. Musikern Nora Pettersen & forskaren Gjermund Kolltveit.

Kl 13 Livet på reisefot. Anna Gustavsen sjunger och berättar.

Kl 14 Cirkus, tivoli och resande. Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt & Richard Magito Brun visar bilder och berättar om sin släkts cirkusliv.

Med reservation för ändringar. Lasta ned hela programmet som PDF här.

Østfoldmuseenes blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Østfoldmuseene inviterer publikum til brukermedvirkning og dialog gjennom to ulike blogger. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Besøk bloggene ved å klikke på lenkene under.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Østfoldmuseene lanserer to nye blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseene utvider sin tilstedeværelse på internett og sosiale medier og lanserer to nye blogger. De nye bloggene er Kystkulturbloggen og Herregårdsnettverket. Som navnene tilsier fokuserer bloggene på to vidt forskjellige temaer.

Da Østfoldmuseene lanserte nye nettsider ved utgangen av 2010, var det for å ta skrittet ned fra pidestallen og ut mot publikum. Vi ønsker å invitere til brukermedvirkning og dialog slik at innholdet også påvirkes av dere. Som en videreføring av denne tanken lanseres nå to nye fagblogger. I tillegg finnes Det skandinaviske reisendekartet som ble opprettet allerede i april 2010. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Samtidig inviterer vi nå til dialog mellom fagpersoner og publikum gjennom bloggenes kommentarfelt.

Kystkulturbloggen

Kystkulturbloggen skrives av Inge Bugge Knudsen. Inge er konservator for kystkultur ved Fredrikstad Museum, Østfoldmuseene. Gjennom bloggen ønsker han å formidle stoff som er relatert til kystkultur, med utgangspunkt i det som forfatteren er interessert i innen temaet. Bloggen er derfor ikke begrenset til Fredrikstad, ei heller Østfold.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Reisendekartet på NRK Østfolds radiosending

torsdag, november 24th, 2011
Det skandinaviske reisendekartet, foto: Bodil Andersson

Det skandinaviske reisendekartet, foto: Bodil Andersson

Blandt greiner, steiner og knapt synlige stier fulgte en radioreporter fra NRK Østfold med da Det skandinaviske reisendekartet og prosjektet De reisende i Buskerud la ut på oppdagelsesferd med mål om å finne et godt skjult kulturminne i skogene rett utenfor Svinesund. 

Spill av lyd

Hør innslaget på NRKs nettsider

Stedet de så etter har tidligere vært tilholdssted for tatere. Liv Andersen i Buskreudprosjektet er av romanislekt og har fått vite om stedet av andre reisende. Besøket viste hvor vanskelig det kan være å finne kulturminnene som forteller om reisendefolkets historie. Det som tidligere var åpne områder har nå vokst igjen. Nettopp derfor er det så viktig at dette arbeidet nå gjøres. Ved å kartlegge steder som dette vil også etterkommerne få kjennskap til områdene, forklarer Liv Andersen.

Radioreportasjen var et innslag i programmet Morran på NRK Østfold, og vil ligge tilgjengelig på NRK nett-tv i omtrent en måned. Reportasjen begynner ca. 1 time og 48 minutter inn i sendingen 22.11.11.

Les mer om reisendekartet her ->>

”Jag har resande i mitt hjärta” – en utstilling om taterlandsbyen i Bullaren

torsdag, juni 23rd, 2011

Utstillingen presenterer resultatene av de fire års utgravningen som Bohusläns museum med hjelp av Økomuseum Grenseland og representanter fra svenske taterorganisasjoner i åra 2004 – 2007. Her levde flere reisendeslekter mellom 1860 og 1910. Men hvorfor ble stedet fraflyttet? Utstillingen vises i Øvre magasin, Fredriksten festning: 27. juni – 25. august 2011.

Utstillingen er produsert av Västarvet/Bohusläns museum

Sammen har reisende, lokalbefolkning, Ekomuseum Gränsland og arkeologer fra Bohusläns museum utforsket plassen i Bullaren. Her er det funnet rester etter elleve hus og personlige gjenstander som forteller om livet i på stedet. I utstillingen får du ta del i disse funnene så vel som historien som omgir reisendefolket.

Snarsmon. Den store tufta utgravd. Foto: Svein Norheim

Snarsmon. Den store tufta utgravd. Foto: Svein Norheim

«Skojare», «tavring», «fant», «tattare» – reisendefolket har hatt mange navn i løpet av de fem hundre år de har bodd og virket i Sverige. Idag, med den økende forfølgelsen av romnifolket i Europa, er forståelsen av reisendefolkets livsvilkår og historie enda mer aktuell.