Posts Tagged ‘romanifolket’

Reisendekartet.no i ny drakt

torsdag, april 18th, 2013
Det skandinaviske reisendekartet på nett. Foto: skjermdump www.reisendekartet.no

Det skandinaviske reisendekartet på nett. Foto: skjermdump www.reisendekartet.no

I går møttes 75 personer i Fredrikshalds Teater da det nye reisendekartet.no (resandekartan.se i svensk versjon) endelig kunne presenteres etter år med arbeid.

Les Reisendekartets takkemelding her ->>

Hva er Reisendekartet?

Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Visjonen er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

På Reisendekartet får du lære mer om romanifolket og dets rolle i Skandinavia gjennom å lese om steder folket har brukt.

Det skandinaviske reisendekartet er utviklet i samarbeid mellom taternes organisasjoner og museer i Sverige og Norge.

Slik bruker du Reisendekartet

Med valgknappen kan du selv bestemme utseendet på kartbildet. Foto: reisendekartet.no

Med valgknappen kan du selv bestemme utseendet på kartbildet. Foto: reisendekartet.no

Leter du etter spesielle steder kan du bruke menyen for steder, eller lete deg frem på kartet. Hvert eneste sted som er oppført har en egen side med mer informasjon. Du kan klikke på bildene på stedets side for å få vite mer om hva de viser.

Du kan også bruke søkeruten øverst til høyre. Der kan du skrive inn det du leter etter. Det er kanskje et spesielt sted, et slektsnavn eller noe annet du er interessert i. Det er mulig å zoome både inn og ut i kartbildet, og du kan velge å se på hvilket som helst sted du ønsker. Alle stedene vi forteller om på Reisendekartet finnes imidlertid enn så lenge i den sørlige delen av det svensknorske grenseområdet. Lengst til venstre på kartbildet kan du velge hvilken visningsmodus det skal ha.

Nå kan fotografier fra hvordan veistrekningen ser ut ved det aktuelle stedet vises. Foto: reisendekartet.no

Nå kan fotografier fra hvordan veistrekningen ser ut ved det aktuelle stedet vises. Foto: reisendekartet.no

Visse steder vi forteller om ligger inntil større bilveier. Da kan du velge å flytte det lille personsymbolet som finnes øverst på zoom-linjen når det er mulig å bruke den.

Sett symbolet der du vil ta en kikk med Googles fotofunksjon med bilder over det aktuelle stedet. Når du vil kikke på kartbildet igjen, klikker du bort personsymbolet ved hjelp av krysset øverst til høyre i Googles kartvindu.

Besøk Reisendekartet her ->>

Det blir kontinuerlig lagt til nye plasser i kartet. Dessuten lever bloggen videre – under menypunktet Nyheter.

Reisendefolket feirer 500 år (minst) i Skandinavia – jubileum 14-15.september

fredag, september 7th, 2012
Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet

Det blir två glada och spännande dagar i Ed i Dalsland nästa fredag och lördag – den 14 och 15 september när vi firar Resandefolkets (minst) 500 år i Skandinavien. Resande/romanifolk/tatere från Sverige och Norge berättar om kulturen och historien.

Fredag 14. september

Kl 14  – Invigning av boplatsen Skojareberget som besöksmål
Efter invigningen vandrar vi den nya slingan runt området och lär oss mer om platsen och människorna som bodde där.
Samling vid vägen mellan Hökedalen och länsväg 164/166 fem km väster om Ed. Även infart mot Hökedalen från länsväg 164/166.
(Oömma skor och kläder efter väder. Det är blött i området) Medverkande: Tal av Ole Haabeth—fylkesordfører i Østfold fylke, medlem av Interregs beslutsgrupp och Martin Carling—kommunalråd i Dals-Ed; Invigningen förrättas av Anette Katarina Rosengren Andersen och Anette Magnusson (Rosenqvist)—ättlingar från Skojareberget; Vilhelm Johansen—sång och musik.

Kl 19 Konsert Resandemusiken i våra hjärtan
Svenska och norska musiker från resandefolket spelar och sjunger. Bland artisterna: Nora & Fredrik med band, Hilde Iren Borge Strøm och Vilhelm Johansen samt Ronny Lundin. Konferencier: Ingvar Johannesson.  Allhuset Stallbacken, Hagaskolan.
(Vid god väderlek utomhuskonsert vid Timmerstugorna i Ed vid länsväg 164/166. Ta gärna med något att sitta på. Varma kläder!) Drogfritt. Fri entré.

 Lördag 15. september

Min kultur. Min historia. Hantverk, föredrag, utställningar och musik. Gamla Real, Ed. Beläget norr om järnvägen, 300 meter öster om järnvägsstationen. (Se karta i programmet). Hur har resandefolket försörjt sig? Hantverkare visar trådarbeten, knivslöjd, bindning av pappersblommor med mera. Öppen scen för musiker. Titta på. Pröva på.

Kl 10-15 Hantverk och utställningar om resandefolkets kultur och historia. Hantverkare och utställare: Fritz Rosendahl, Jonny
Borge, Marenius och Viola Karlsen, Mariann Grønnerud, Rosine Rosendahl, Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Latjo drom, Romanifolket/taternes kulturfond, Glomdalsmuseet, Haugalandmuseene—Båtreisende på Vestlandet, Den skandinaviska resandekartan.

Kl 11-13 Möjlighet att köpa kaffe, smörgås och lättare lunch.

Kl 10 Calle Jularbo—resande—musiker—stjärna. Jan Karlsen berättar och spelar dragspelkungen Jularbos låtar.

Kl 11 Romani—mitt språk. Simon Wallengren berättar.

Kl 11:45 Romanifolket/taternes kulturfond. Styreleder Sissel Daabous och nestleder Holger Gustavsen presenterar fonden.

Kl 12:15 Resandemusik—mötenas musik. Musikern Nora Pettersen & forskaren Gjermund Kolltveit.

Kl 13 Livet på reisefot. Anna Gustavsen sjunger och berättar.

Kl 14 Cirkus, tivoli och resande. Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt & Richard Magito Brun visar bilder och berättar om sin släkts cirkusliv.

Med reservation för ändringar. Lasta ned hela programmet som PDF här.

Østfoldmuseenes blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Østfoldmuseene inviterer publikum til brukermedvirkning og dialog gjennom to ulike blogger. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Besøk bloggene ved å klikke på lenkene under.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

”Ja takk begge deler. Musikk og nasjonale minoriteter”

tirsdag, juni 21st, 2011

Laila Yrvum, Ralf Rosengren og Henning Gustavsen Tatermusikere i en konsert i Fredrikshalds Teater 2009 Foto-Svein Norheim

Laila Yrvum, Ralf Rosengren og Henning Gustavsen Tatermusikere i en konsert i Fredrikshalds Teater 2009 Foto-Svein Norheim

Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” er en vandreutstilling som profilerer musikken og historiene til Norges fem nasjonale minoriteter (jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner). Minoritetenes stemmer kombineres med musikkvideo, bilder og tekst for å utfordre våre forestillinger om hva det betyr å tilhøre en minoritet – eller en majoritet.

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” * gir besøkende et møte med artister som IKKE vil legges bare i én bås, artister som sier ” Ja takk, begge deler” når de utforsker musikalske verdener på sine egne måter. Jødisk rapp, skogfinsk blues og kvensk pop er til stede, men også urgamle ritualer og tradisjonelle musikkstiler som har vært overlevert fra generasjon til generasjon. Det går et spenn fra sang rundt bålet på campingplassen til sceneopptredener på internasjonale festivaler.

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” er laget av Ringve Museum i samarbeid med en rekke organisasjoner og individer. Utstillingen markerer nasjonalminoritetenes tradisjoner og kreative utvikling – et mangfold av kulturuttrykk som fremstår sterkt i dag, til tross for tidligere tiders undertrykking og diskriminering.

Utstillingen vises i Øvre magasin, Fredriksten festning: 27. juni – 25. august 2011.

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter”, Ringve Museum

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter”, Ringve Museum

* En nasjonal minoritet er en gruppe mennesker med etniske, språklige, kulturelle og/eller religiøse særtrekk, og som har langvarig tilknytning til landet de bor i. Etter ratifiseringen av Europarådets Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999 har Norge forpliktet seg til å sikre forutsetninger for bevaring og utvikling av de nasjonale minoritetenes kulturelle egenart. Stortingsmelding nr. 15 fra 2000 sier at ”kunstnarar med minoritetsbakgrunn må vurderast som kunstnarar på linje med andre kunstnarar”, men sier også at en kunstners spesielle bakgrunn kan være en viktig del av grunnlaget for den kunstneriske aktivitet. Som rockemusikeren Åge Aleksandersen (med romanibakgrunn) viser, er det langt fra bestemt at kunstuttrykk alltid skal knyttes til ens opphav eller bakgrunn – men det finnes allikevel tilfeller hvor slik tilknytning kan være viktig.