Posts Tagged ‘samlinger’

Vakre tekstiler fra Trøgstad bygdemuseum

fredag, desember 11th, 2015
Hatter, vesker og en tevarmer pent på plass i esken sin. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Hatter, vesker og en tevarmer pent på plass i esken sin. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Fellesmagasinet på Trollull tar ikke bare imot gjenstander fra Østfoldmuseenes avdelinger men også fra de såkalte ubemannede museene i Østfold. Sistnevnte er de mange bygdemuseene som drives av engasjerte frivillige. Et av disse museene er Trøgstad bygdemuseum.

Der er de så heldige å ha en rikholdig og variert samling av tekstiler, som omfatter alt fra vakre overlaken med heklet bord, krager med engelsk broderi, store alterduker, messehagler (prestestolaer), digre kjørepelser og dåpskjoler til slitte og lappete barneklær som ble funnet i veggen på Langsæther­bygningen da den ble revet og flyttet til museet tidlig på 1980-tallet.

Trøgstad bygdemuseum har gjennom flere prosjekter de siste årene fått hjelp av Museumstjenesten til å registrere og pakke tekstilene. Til tross for at denne tekstilsamlingen dermed hadde relativt gode oppbevaringsforhold ble det besluttet at samlingen skulle flyttes til Trollull. Arbeidet med å flytte tekstilene fra bygdemuseet til Trollull har pågått siden 20. oktober. Det er nemlig ikke bare å flytte eskene rett inn på magasinhyllene. Før tekstilene kommer så langt har de vært gjennom en temmelig omfattende prosess. På Trollull har vi fått uvurderlig bistand fra fire damer fra Trøgstad bygdemuseum som virkelig har stått på for å få tekstilene inn på fellesmagasinet.

De fire som har jobbet på spreng med tekstilsamlingen i høst på befaring i det midlertidige magasinet. Fra venstre: Anne Olesen, Anne Karin Johansen, Anna Haakaas og Eva Frøstad. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

De fire som har jobbet på spreng med tekstilsamlingen i høst på befaring i det midlertidige magasinet hvor de ferdig pakkede eskene står. Fra venstre: Anne Olesen, Anne Karin Johansen, Anne Haakaas og Eva Frøstad. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Det første som må gjøres er å behandle alle tekstilene i varmekammeret. Hele tekstilsamlingen fra Trøgstad som har blitt flyttet til Trollull består av 237 enkeltobjekter. Det måtte til minst 10 omganger i varmekammeret før alle tekstilene var behandlet. Når gjenstandene har vært gjennom varmekammerbehandlingen vet vi at det ikke følger med levende skadedyr slik at vi trygt kan ta dem inn på magasinet.

Etter ankomst til Trollull får hver gjenstand sitt logistikkskjema som skal hjelpe oss å holde rede på hvor langt i prosessen den er kommet. Hver eneste gjenstand har blitt nøye gjennomgått: Museums­nummeret har blitt sjekket og de gjenstandene som trengte det har blitt nymerket. Noen få gjenstander manglet registreringskort ved ankomst til Trollull. Kortet er grunnlaget for registrering av gjenstanden i museumsdatabasen Primus, og ble i de tilfellene fylt ut på Trollull. Eventuelle hull, flekker, manglende knapper o.l. har blitt notert sånn at når vi senere tar fram tekstilene skal vite at skadene ikke har oppstått etter ankomst til Trollull. Ved inntak på Trollull festes det en etikett med en strekkode på hver gjenstand. Etter at tekstilene er på plass i tekstil­magasinet, kan vi ved hjelp av strekkoden vite nøyaktig hvilken hylle hver enkelt gjenstand er plassert på.

Tredimensjonale tekstiler bufres med pølser av silkepapir i ermene og langs sidene for å unngå skarpe bretter på fibrene. Her er det Anne Karin Johansen fra Trøgstad bygdemuseum og Randa Arntzen, Museumstjenesten som er i sving. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Tredimensjonale tekstiler bufres med pølser av silkepapir i ermene og langs sidene for å unngå skarpe bretter på fibrene. Her er det Anne Karin Johansen fra Trøgstad bygdemuseum og Randa Arntzen, Museumstjenesten som er i sving. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

De tekstilene som ikke var fotografert tidligere har blitt fotografert før pakking. Flate tekstiler har vi pakket flatt i esker med syrefritt silkepapir mellom. Tredimensjonale tekstiler (skjorter, serker, mamelukker, barneklær av ymse slag mm) har blitt pakket med ruller av syrefritt silkepapir inni ermene og langs sidene slik at vi unngår skarpe bretter på dem. Store, flate tekstiler som duker, laken og lignende vil bli rullet opp på papprør – da unngår vi bretter som på sikt kan skade tekstilfibrene.

Av de totalt 237 gjenstandene, er i skrivende stund 184 av dem pakket pent og pyntelig ned i esker. Trøgstad bygdemuseum har besluttet at hele samlingen skal være tilgjengelig på Digitalt Museum, og så snart alt er fotografert og pakket vil samlingen bli publisert der.

Magasinforvalteren på Trollull vil takke de iherdige damene fra Trøgstad bygdemuseum for strålende innsats i høst og veldig hyggelig samarbeid. Jeg gleder meg til å fullføre arbeidet med de resterende 53 gjenstandene sammen med dem i januar 2016!

Skrevet av Hilde Serine Krogstad, magasinforvalter på Trollull.

Sjelden stabbursnisse viste seg på Borgarsyssel

mandag, november 30th, 2015
DSC_0136

Det var sterkt lys for stabbursnissen som vanligvis holder seg i skjul. Foto: Ingvild Hasle

Søndag 29. november mottok museumsledelsen flere meldinger fra store og små øyenvitner som hadde sett stabbursnissen på Borgarsyssel Museum. 

JM19

Bærbykjerringa var svært begeistret over at den sjeldne fjøsnissen valgte å vise seg på Jul på Borgarsyssel. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Den vanligvis så lyssky stabbursnisssen skal ha vært svært så meddelssom denne søndagen. Det som virkelig fikk nissestemmebåndene på gli var en tallerken grøt, som Bærbykjerringa og hennes barneflokk satte på stabburstrappa på Østfoldtunet. Han skal visstnok ha satt seg ned, spist grøt og snakket til barna. Han skal til og med ha latt barna komme svært nær seg på stabburstrappa.

– Dette er svært uvanlig til å være ham, melder Bærbykjerringa. Vanligvis ser vi bare snurten av ham, en rød luedusk som fyker forbi eller så ser vi bare at han har vært i fjøset og tatt seg av dyrene.

Mange var litt overrasket over at nissen ikke hadde med seg noen gaver eller godteposer, men Bærbykjerringa oppklarte dette raskt.

– Dette er ikke en julenisse, men en stabbursnisse, en sjelden avart av den mer kjente fjøsnissen. Denne nissen må faktisk gaver for å være snill. Vi pleier å ofre litt til nissen for at det skal gå gård og budskap godt i det kommende år. Noen ganger setter vi ut litt mat og øl, men denne gangen har vi også kostet på ham en ny lue, smiler Bærbykjerringa.

Så blir hun plutselig alvorlig.

– Denne nissen befinner seg i en slags mellomverden mellom vår egen og den mystiske underjordiske verden – og hvis han ikke er fornøyd med gavene våre kan han være ordentlig stygg. Jeg er ganske sikker på at det var han som dro maten bort fra kuene den julekvelden vi glemte å sette ut mat til han, kuene fra helt fra seg av sult da vi kom på morgenkvisten.

Ifølge bilder som ble tatt på åstedet var stabbursnissen i svært godt lage denne dagen. Han var tydelig tilfreds med både serveringen og selskapet. Les mer om nissens rolle i tro og tradisjon her.

Fjøsnissen var uvanlig sosial denne adventssøndagen. Foto: Ingvild Hasle

Fjøsnissen var uvanlig sosial denne adventssøndagen. Foto: Ingvild Hasle

Nissen valgte å vise sitt åsyn på det populære arrangementet Jul på Borgarsyssel, som nærmere 400 mennesker deltok på denne solrike adventssøndagen.

 

Berg Bygdetun

lørdag, august 8th, 2015

Berg Bygdetun,foto: Svein Norheim / Halden historiske Samlinger

Bygdetunet ble anlagt på vollene til Veden skanse i Tistedalen allerede i 1947. Det hyggelige tunet har stue, stabbur, låve og fjøs ifra 1800-tallet.

Hvert eneste år har skoleklasser aktivitetsdager på bygdetunet. Der kan barna prøve seg på karding, spinning, plantefarving, kjerning av smør og steke og brase i den ekte grua.

Snekkenes

søndag, januar 18th, 2015

Snekkenes, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Huset ble bygd i annen halvdel av 1700-tallet. Bygningen var brukseierbolig på Snekkenes bruk og ble senere sorenskrivergård. Tidligere eiere var blant annet Bernt Anker og sorenskriver S. W. Manthey (1808-1815).

Også etter han var Snekkenes sorenskriverbolig da sorenskriver Christian Smith eide den (1816-1846). Siden ble huset brukt av husmannsfamiler, og en tid ble det holdt skole i det som nå er Werenskioldsalen.

Snekkenes-bygningen ble flyttet til Borgarsyssel Museum i 1921 og var museets første bygning.

Huset har en grunnflate på 250 m2. I tidens løp er romfordelingen i huset blitt noe forandret, og i dag domineres inntrykket av to store saler. Annen etasje var, som i mange tilsvarende hus, uinnredet

Interiør

Museets samling av møbler i barokk-, rokokko- og empiristil er hovedelementer i interiøret. I plantegningen under kan du lese mer om rommene og se et utvalg bilder av interiøret i huset.

Jul i Snekkenes

I videoen under gir Harriet J. Skogholt stemme til et julepyntet Snekkenes.

 

St. Nikolas kirkeruin og ruinparken

tirsdag, september 23rd, 2014
St. Nikolas kirkeruin universelt utformet 2010, foto Mona Beate Buckholm Vattekar

St. Nikolas kirkeruin universelt utformet 2010, foto Mona Beate Buckholm Vattekar

St. Nikolas kirkeruin og deler av vollen som Olav Haraldsson bygde rundt byen, er de eneste byggverkene som er bevart fra middelalderens Borg. Store deler av middelalderbyen forsvant i et jordras i 1702. Kirkeruinen ligger i dag i Ruinparken på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Parken ble anlagt i forbindelse med byens 900-års jubileum i 1916. Ruinen og Ruinparken har utgjort en sentral del av museets uteareal siden det ble grunnlagt i 1921.

Historikk

Plantegning St. Nikolas kirke.

Plantegning St. Nikolas kirke.

– Ca. 1115: Kirken ble trolig anlagt av Kong Øystein Magnusson, og var viet til St. Nikolas – sjøfarernes helgen. Den var en av tre kirker i middelalderbyen Borg (Sarpsborg). Kirken lå rett på utsiden av vollen som Olav Haraldsson lot bygge til vern av byens landside i 1016.

– 1567: Byen og kirken ble brent av svenske angripere, og kirken ble nedlagt.

– 1800-tallet: Kirken ble brukt som ”steinbrudd” av byens befolkning.

– 1916: Ruinen ble utgravd av arkitekt Gerhard Fischer i anledning 900års-jubileet for byens grunnleggelse.

– 1953: Ruinen ble restaurert med sement. Apsiden og skipets sørøstre hjørne ble gjenoppbygget.

– 2000: Borgarsyssel Museum utarbeidet en skjøtselsplan for ruinen.

– 2001 – 2008: Ruinen ble konservert. All sement ble byttet ut med kalkmørtel, og det ble lagt toppdekke av vulkansk leire og torv. Prosjektet ble støttet av Riksantikvaren, Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune.

– 2009-2010: Arbeid med universell utforming av ruinen og Ruinparken. Det er anlagt ny adkomstvei inn til ruinen og Ruinparken, og det er laget nye informasjonsskilt. Vi har også laget en animasjon av St. Nikolas kirke.

– 2012: Apsiden (korets halvrunde avslutning) ble konservert med kalkmørtel i fugene og vulkansk leire og gresstorv på toppen av murverket. Det ytre murverket av betong ble fjernet, og det ble murt opp igjen med kalk. Steiner som manglet ble supplert med tilhugde steiner fra Johansen Monumenthuggeri i Skjeberg.

– 2013: Arbeidet med å dokumentere ruinen ved hjelp av fotogrammetri (3D-foto) ble sluttført.

– 2014: Det arbeides nå med å lage en ny rampe inn i ruinen. Dette  er en forlengelse av  prosjektet med universell tilrettelegging av ruinen. Rampen skal være ferdig våren/sommeren 2015.

Animasjon

Animasjonen viser hvordan St. Nikolas kirke trolig så ut i middelalderen. Den var en romansk steinkirke med rektangulært skip med vesttårn og kor med apsis (halvrund avslutning). Modellen er laget av Arkikon.

Nyere forskning

St. Nikolas kirkeruin sett fra kran. Foto: Kynningsrud 2009

St. Nikolas kirkeruin sett fra kran. Foto: Kynningsrud 2009

Nyere forskning rundt St. Nikolas kirkeruin har gitt spennende resultater som gir rom for nye tolkninger.
En ny gjennomgang både av det middelalderske gravmaterialet funnet ved ruinen, og bygningsdetaljer i selve ruinen, kan tyde på at den St. Nikolas kirke opprinnelig ble anlagt som kongskirke før den ble sognekirke.

Analysene av skjelettene som ble funnet i tårnet i ruinen i 2006, kan indikere at kirkestedet er eldre enn tidligere antatt. Det ble funnet rester etter to menn, som begge døde mellom 980 og 1015 etter Kristus. De ble altså gravlagt drøyt hundre år før den nåværende St. Nikolas kirke ble påbegynt. Hva kan dette bety? Kan det dreie seg om en begravelse fra vikingtiden, slik at kirken ble bygget på en vikingtids gravplass? Eller kan det ha stått en eldre trekirke på stedet før steinkirken ble bygget? Kan det dreie seg om begravelser fra Mariakirkens kirkegård?

Vi vet at Olav Haraldsson lot bygge en Mariakirke i 1016. Denne skal ha ligget på innsiden av vollen, men kirkegården kan likevel ha ligget på utsiden av vollen. Om så er tilfelle, kan altså Mariakirkens kirkegård ha ligget i Ruinparken på Borgarsyssel Museum. Og hvis dette er riktig, er det, ifølge middelalderske kilder, også her Borgartinget ble holdt i middelalderen.

Den ene av mennene som ble funnet i tårnet i 2006 hadde en medfødt defekt på  nakkebeinet, et såkalt ”Inka-bein”. Trekket er sjelden, men det forekommer i befolkningsgrupper over hele verden. Det er derfor ingen ting som tilser at mannen fra St. Nikolas skulle ha en peruansk opprinnelse, slik som enkelte medier har spekulert i etter at funnet ble kjent.


Denne artikkelen ble skrevet og publisert som digital «blabok» i 2010 og er nå gjort tilgjengelig på arkiv.ostfoldmuseene.no. Se boken her –>

Les om og se video av konservering av apsiden på St. Nikolas kirkeruin –>

Les om den nye rampen på St. Nikolas kirkeruin –>

Les om 3D-fotograferingen av St. Nikolas kirkeruin –>

Nå kan du besøke fellesmagasinet vårt i Mysen

torsdag, august 21st, 2014

Tirsdag 26. august og onsdag 27. august åpner vi dørene for publikum i form av omvisninger. Disse finner sted tirsdag 26. august kl 10.00 og 12.30 og onsdag 27. august kl 15.00 og 17.00.  Gratis adgang!

Kaffekjeler fra Il-o-Van på magasin. Foto: Øyvind Andersen

Kaffekjeler fra Il-o-Van på magasin. Foto: Øyvind Andersen

Østfold fylkeskommune kjøpte den gamle stålullfabrikken Trollull i Mysen i 2004. Et spleiselag mellom stat og fylkeskommune gjorde det mulig å etablere et moderne fellesmagasin med arbeidsrom, varmekammer og klimatiserte magasiner.  Fellesmagasinet Trollull hadde sitt første driftsår i 2012. Det driftes av Østfoldmuseene, på vegne Østfold Fylkeskommune.

Ønsker du å få svar på hvor vi bevarer gjenstander når de ikke er i utstilling ved museene? Er du nysgjerrig på hvordan vi arbeider med gjenstandene for å bevare dem for ettertiden? Eller er du generelt nysgjerrig på hvordan det ser ut inne i den gamle stålullfabrikken på Mysen? Grip sjansen og bli med på en av våre organiserte omvisninger!

Kort om arbeidet ved fellesmagasinet
Flytting av museumsgjenstander fra et museum til fellesmagasinet er en omfattende prosess. I forkant av selve flytteprosessen ligger det timer med arbeid som sikrer at alle gjenstandene blir digitalt registrert, fotografert og fysisk merket. Ved ankomst på fellesmagasinet går gjenstandene gjennom ulike stasjoner før de plasseres i klimastyrte magasiner.  Gjenstandene insektsaneres i et varmekammer før de rengjøres, fotograferes og får sin hylleplassering. På fellesmagasinet oppbevares kulturhistoriske gjenstander fra Østfoldmuseenes ulike avdelinger, og etterhvert vil også gjenstander fra fylkets ubemannede museer få plass.

For spørsmål kontakt magasinforvalter Line Kjølberg, 45294496 eller linkjo@arkiv.ostfoldmuseene.no

Damer på utstilling – feminine funn fra magasinet

fredag, mai 31st, 2013
Utstillingsdukken fra konfeksjonsfabrikken Frøya i Moss kan oppleves i "Damer på utstilling". Foto: Trine Gjøsund - Østfoldmuseene

Utstillingsdukken fra konfeksjonsfabrikken Frøja i Moss kan oppleves i «Damer på utstilling». Foto: Trine Gjøsund – Østfoldmuseene

11. juni 13.00 åpner sommerutstillingen «Damer på utstilling – feminine funn fra magasinet» på Moss by og industrimuseum. Det skjer på dagen for selveste hundreårsjubileet for allmenn stemmerett i Norge, da norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn.

Utstillingen åpnes av Kjellaug Nakkim. Hun er tidligere stortingsrepresentant, har vært leder av Kringskastingsrådet, er gruppeleder for Moss høyre og bystyrerepresentant og er leder av Moss og Omegn Kvinneråd. I tillegg vil museet kåre den beste digitale fortellingen som kom ut av prosjektet «Minneinnsamling i skolen» ved Bytårnet skole. Elever på åttende trinn har samlet historier og laget digitale fortellinger knyttet opp imot kvinner, demokrati og stemmerett.

Utstillingen er ikke et historisk dypdykk i kvinnehistorien eller et forsøk på å forklare kompliserte, politiske prosesser. I stedet brukes stemmerettsjubileet som anledning til vise frem museets egne «kvinnesaker», gjenstandene, klærne, redskapene og pynten fra mossekvinner fra århundreskiftet og frem til i dag. Hva kan et lite håndlaget barneforkle fortelle oss om oppdragelsen av jenter? Hvordan var det å bevege seg i en fløyelskjole fra århundreskiftet sammenlignet med en minikjole fra 60-tallet? Hvorfor bruker ikke småjenter hofteholdere i dag? Hva betydde egentlig et tomt brett med p-piller i et likestillingsperspektiv? Dette er problemstillinger denne utstillingen berører.

Velkommmen til utstillingsåpning tirsdag 11. juni 13.00. Enkel servering.

Les mer om stemmerettsjubileet

Fuglehus i funkisstil

torsdag, mai 16th, 2013
Fuglene trenger hulrom hvor de kan legge egg og oppfostre sine små utover sommeren. Bilde: Wildlife Gardens

Fuglene trenger hulrom hvor de kan legge egg og oppfostre sine små utover sommeren. Bilde: Wildlife Gardens

I forbindelse med utstillingen «funkis i moss» er det nå mulig å kjøpt fuglehus i funkisstil på Moss by og industrimuseum.
Sommeren er rett rundt hjørnet, og fuglene trenger hulrom hvor de kan legge egg og oppfostre sine små utover sesongen.

Funkisfuglehuset er en såkalt «multiholk» fra Wildlife Garden, og er en kombinert formater og fuglekasse.  På vinteren setter man «slåen for døren» og tar ut gulvet, og vips så har man den flotteste fòrstasjon.  På våren setter man gulvet på plass og åpner slåen foran hullet, slik at fuglene kan bygge rede til sine små.

Det fine lille huset får du kjøpt for kr 420 i vår museumsbutikk ved Moss by- og industrimuseum.

Send oss gjerne en forespørsel pr epost også:
postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

Dersom du heller vil snekre din egen fuglekasse, kan du få gode tips i denne artikkelen, også om hvordan den skal henges opp og stelles.

Les mer om funkisutstillingen

Kystmuseet Hvaler på Digitalt Museum

tirsdag, februar 12th, 2013
Tønnebøye fra Kystmuseet Hvaler. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

Tønnebøye fra Kystmuseet Hvaler      (Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene)

Kystmuseet Hvaler har nå publisert sine første åtte gjenstander på Digitalt Museum. Publiseringen er et ledd i vårt grep om samlingsforvaltningen. Vi holder for tiden på med merking og registrering av en av våre større samlinger ved at de registreres i Primus og etter rengjøring og fotografering publiseres de på Digitalt Museum.

Vi vil i første omgang konsentrere oss om å få registrert og publisert gjenstander knyttet til vår maritime kulturarv siden Kystmuseet Hvaler har et stort fokus på kystkultur og er opptatt av å skape informasjon og formidling omkring dette temaet. Et viktig ledd i dette arbeidet er nettopp å få lagt våre kystkulturelle gjenstander ut på Digitalt Museum.

Vi vil i tiden fremover få publisert stadig flere gjenstandsgrupper og vi inviterer publikum til å ta en kikk på disse. På hver av gjenstandene  har publikum også mulighet til å gi kommentarer til/på de ulike gjenstandene. Kanskje har noen viktige opplysninger å komme med? Isåfall fyll ut kommentarfeltet. Gå til Digitalt museum og Kystmuseet Hvalers registrerte gjenstander

Hvor blir det av gjenstandene våre?

onsdag, januar 30th, 2013
Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september 2012 åpnet Østfoldmuseenes nye fellesmagasin i den gamle stålullfabrikken Trollull på Mysen. Dette bygget skal romme de mange kulturskattene i Østfold, og dørene er åpne for alle avdelingene i Østfoldmuseene og for fylkets ubemannede museer og bygdetun. Men mange spør seg: Forsvinner gjenstandene bort fra lokalsamfunnene våre når de havner på Trollull?

Mange museer, som Kystmuseet Hvaler, har ikke tilfredsstillende magasiner til å ta godt nok vare på gjenstandssamlingene, og vil heller aldri få det. Store fellesmagasiner er statens løsning på de manges felles problem. Fellesmagasinet på Trollull har store klimastyrte magasiner og gode rutiner for insektsanering, håndtering og klimakontroll – dette gir optimale forhold for de mange gjenstandene som skal lagres for videre forskning og formidling. Gode registreringer og bilder gjør det mulig å publisere samlingene på nettstedet www.DigitaltMuseum.no. På den måten blir gjenstandene tilgjengelig for publikum ikke bare på Hvaler, men for hele landet.

Magasinforvalter Line Kjølberg ved Trollull kommer denne kvelden til Kystmuseet Hvaler for å fortelle om fellesmagasinet. Hun tar oss med på en vandring sammen med gjenstandene fra de kommer inn til Trollull og gjennom alle prosessene til de ligger trygt forvart i magasinets hyllereoler, klare for forskning og formidling. Dette er det fokus Østfoldmuseene i dag har på å drive en god samlingsforvaltning.

Arrangementet starter kl. 19:00.

Det kan være vanskelige kjøreforhold, så vi ber dere vurdere å parkere på parkeringsplassen oppe ved fylkesveien før nedkjørselen til Kystmuseet.

Vel møtt!

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.