Posts Tagged ‘Tater’

Taternes liggesletter på NRK Museum

tirsdag, august 13th, 2013
NRK Museums reporter, Jan Henrik Ihlebæk, intervjuer Holger Gustavsen og Bjørn Godin Nikolaysen om Reisendekartet og livet på liggeslettene. Her ved Tillekor i Tistedalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene

NRK Museums reporter, Jan Henrik Ihlebæk, intervjuer Holger Gustavsen og Bjørn Godin Nikolaysen om Reisendekartet og livet på liggeslettene. Her ved Tillekor i Tistedalen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene

NRK Museum ga forrige uke hele programtiden til Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger og Reisendekartet med programmet Taternes liggesletter. Det er fortsatt mulig å lytte til programmet på hjemmesiden til NRK Museum.

I programmet forteller Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket og Holger Gustavsen fra Taternes Landsforeningom minner fra liggesletter og livet på reisefot. De snakker dessuten om jobben med å utvikle Reisendekartet sammen med Østfoldmuseene og Bohusläns museum i Sverige. Sammen med prosjektleder Bodil Andersen reiser vi fra liggesletten Tillekor i Tistedalen til Skojareberget i Ed i Dalsland.

Lenker fra artikkelen:

NRK Museum
NRK Museum – Taternes liggesletter
Landsforeningen for Romanifolket
Taternes Landsforening
Reisendekartet.no
Reisendekartet.no – Tillekor
Reisendekartet.no – Skojarberget

 

 

 

 

 

 

Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavia – en følelsesladet markering

onsdag, september 26th, 2012
Innvielse av Skojareberget i Dals-Eds kommune i Sverige. Dette var en fast boplass for mange familier av reisendefolket på 18- og 1900-tallet. Foto Svein Norheim.

Innvielse av Skojareberget i Dals-Eds kommune i Sverige. Dette var en fast boplass for mange familier av reisendefolket på 18- og 1900-tallet. Foto Svein Norheim.

Musikk har alltid vært viktig for reisendefolket. Konsert på Stallbacken i Ed med Fredrik Fredriksson, Nora Pettersen, Hilde Iren Borge Strøm og Vilhelm Johansen. Foto: Svein Norheim.

Musikk har alltid vært viktig for reisendefolket. Konsert på Stallbacken i Ed med Fredrik Fredriksson, Nora Pettersen, Hilde Iren Borge Strøm og Vilhelm Johansen. Foto: Svein Norheim.

Innvielsen av Skojareberget innledet markeringen Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavien. Bakgrunnen for markeringen er en nedtegnelse i Stockholms stads Tänkebok fra september 1512 om at reisendefolket var kommet til byen. Dette anses for å være den første sikre dokumentasjonen om folkets tilstedeværelse i Skandinavia.

Det ble mange etterlengtede møter når en stor skare samlet seg for å være til stede under innvielsen av Skojareberget på ettermiddagen den 14. september. Hele 130 personer møtte opp på den nyanlagte

Ulike typer taterhåndverk ble presentert under jubileumsdagene. Foto Svein Norheim.

Ulike typer taterhåndverk ble presentert under jubileumsdagene. Foto Svein Norheim.

parkeringsplassen. Flere avisartikler og innslag i lokal-TV hadde fortalt om arrangementet uken i forveien, og annonsering i lokalaviser både i Sverige og i Norge lokket besøkende fra grenseområdet. Mange reisende kom langveis fra for å være med på disse dagene.

Arrangørene kan meddele at dagene gikk over all forventning. «Akkurat som vi hadde ønsket kunne vi sette fokus på styrken i reisandekulturen. På samværet. På møtene. På kulturen. På historien. Når vi nå går igjennom vårt bildemateriale for å kunne dele med oss av alt som skjedde, møtes vi av mye glede. Samtidig innebar dagene også tårer, sorg og lengten, men vi kunne dele våre følelser og kan bruke dem som et godt grunnlag i møte med fremtiden

Reisendefolkets kultur og historie ble presentert for publikum to dager til ende, og et utvalg av hva som foregikk disse to dagene kan man lese om i denne rapporten:

Reisendefolket (minst) 500 år i Skandinavien ->>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådarbeider i Øvre magasin på Fredriksten festning

onsdag, juni 27th, 2012
Mariann Grønnerud underviser barn i taternes trådarbeid. Foto: Hege Hauge Tofte.

Mariann Grønnerud underviser barn i taternes trådarbeid. Foto: Hege Hauge Tofte.

I sommer har vi et ekstra tilbud til alle barn – og voksne – i Øvre magasin på Fredriksten festning. Du kan lære om taternes håndverkstradisjoner og lage dine egne redskaper!

Eksempel på tradisjonelt trådarbeid. Slike gjenstander vil bli registret i «Bak kulissene». Foto: Svein Norheim.

Eksempel på tradisjonelt trådarbeid. Slike gjenstander vil bli registret i «Bak kulissene». Foto: Svein Norheim.

I Øvre magasin kan du i sommer besøke vandreutstillingen «Båtreisende på Vestlandet». Her kan du lære å lage redskaper av ståltråd sammen med Mariann Grønnerud. Hun er av taterslekt og vil gjerne lære bort dette håndverket som ble utviklet til nesten å bli en kunst. Taterne utviklet en stor kunnskap i dette håndverket.

Mariann vil være på plass i ukene 27 og 28: 2. – 6 og 9. – 13. juli kl. 11 – 15.

Bli med bak kulissene

Ta turen innom Øvre magasin i sommer og se utstillingene om byens historie, om grensehandel eller studer en bygdesamling. Nå kan du også få se hva museet jobber med utenom sommersesongen

I den gamle Hov-utstillingen er det opprettet et midlertidig registreringslokale for registrering og tilgjengeliggjøring av museets gjenstander. Barna kan nå få komme «bak kulissene» på museet og se hva en museumsarbeider jobber med. Kanskje du også vil prøve deg som registrant selv!

Tilbudet gjelder torsdager mellom kl. 12-15 i ukene 27, 28, 32 og 33 (5. og 12. juli og 9. og 16. august).

 

Østfoldmuseene lanserer to nye blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseene utvider sin tilstedeværelse på internett og sosiale medier og lanserer to nye blogger. De nye bloggene er Kystkulturbloggen og Herregårdsnettverket. Som navnene tilsier fokuserer bloggene på to vidt forskjellige temaer.

Da Østfoldmuseene lanserte nye nettsider ved utgangen av 2010, var det for å ta skrittet ned fra pidestallen og ut mot publikum. Vi ønsker å invitere til brukermedvirkning og dialog slik at innholdet også påvirkes av dere. Som en videreføring av denne tanken lanseres nå to nye fagblogger. I tillegg finnes Det skandinaviske reisendekartet som ble opprettet allerede i april 2010. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Samtidig inviterer vi nå til dialog mellom fagpersoner og publikum gjennom bloggenes kommentarfelt.

Kystkulturbloggen

Kystkulturbloggen skrives av Inge Bugge Knudsen. Inge er konservator for kystkultur ved Fredrikstad Museum, Østfoldmuseene. Gjennom bloggen ønsker han å formidle stoff som er relatert til kystkultur, med utgangspunkt i det som forfatteren er interessert i innen temaet. Bloggen er derfor ikke begrenset til Fredrikstad, ei heller Østfold.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.