Posts Tagged ‘Tatere’

Fredrikstad Museum har åpent lørdager og søndager. Besøk oss i Tøihuset og se den nye utstillingen «Nasjonens barn»

fredag, april 11th, 2014
(Bilde fra arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse, Riksarkivet.)

(Bilde fra arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse, Riksarkivet.)

Velkommen til utstillingen «Nasjonens barn» i Tøihuset, Fredrikstad Museum.

I prosjektet Nasjonens barn har noen av dem som ble tatt som barn valgt å komme sammen med sine fortellinger om det som skjedde. De gjør dette for at historien ikke skal bli glemt og for å gi kommende generasjoner bedre mulighet til å velge annerledes enn det Norge gjorde på 1900-tallet. For dette fortjener de en stor honnør.

Deres bidrag består av fotografiske portretter, videointervjuer, fotografier og dokumenter. Denne utstillingen er den første der deler av materialet blir publisert.

Bernt Eide

Under åpnigen vil Lars Emil Hansen, direktør ved Oslo museum vil snakke om hvorfor de har valgt å ha en utstilling av denne typen, og Bernt Eide som har laget utstillingen vil etter åpningen holde foredrag.

Dokumentasjonsprosjektet Nasjonens barn

I perioden 1896 -1986 drev Den norske stat et organisert arbeid for å fjerne romanikulturen i Norge. Dette var noe det var bred politisk enighet om. I tillegg til Stortinget og departementene var politi, psykiatri, kirken og barnevernet involvert. Målet skulle nås delvis gjennom å ta barna og delvis gjennom tvungen bosetting, kontroll og assimilasjon. Andre virkemidler ble også tatt i bruk: Det ble gjort straffbart å reise på tateres vis. Og det ble gjort straffbart å handle på tateres vis. Tatere ble også kollektivt stemplet som undermåls, og ble offer for psykiatriske tvangstiltak i større grad enn befolkningen ellers. Tatere ble utsatt for tvangssterilisering eller presset til å akseptere sterilisering. Til slutt ble det til og med forbudt for tatere å ha hest. Men helt fra starten var det klart at det som rammet taterne aller hardest, var å ta barna.
Dette er det svarteste kapittel i den frie, demokratiske staten Norges historie. Dette er vel dokumentert gjennom pressens arbeid med disse sakene de siste 20 år. Det er også dokumentert gjennom en rekke forskningsprosjekter. Norge har også, gjennom to ulike regjeringer, bedt om unnskyldning for det som skjedde. Likevel ser det ikke ut til at dette blir tatt inn i «den store fortellingen om Norge» som noe det er avgjørende vesentlig for oss å huske.

Velkommen til ustillingsåpning:

Fredrikstad museum, Tøihuset søndag 6. april kl. 13.00

Entre: 50,-/20,-

Reisendekartet.no i ny drakt

torsdag, april 18th, 2013
Det skandinaviske reisendekartet på nett. Foto: skjermdump www.reisendekartet.no

Det skandinaviske reisendekartet på nett. Foto: skjermdump www.reisendekartet.no

I går møttes 75 personer i Fredrikshalds Teater da det nye reisendekartet.no (resandekartan.se i svensk versjon) endelig kunne presenteres etter år med arbeid.

Les Reisendekartets takkemelding her ->>

Hva er Reisendekartet?

Reisendekartet skildrer romanifolkets liv og historie i Skandinavia. Vi har valgt å fortelle om menneskene, livet og historien gjennom steder folket har benyttet seg av. Dette er en historie som er ukjent for mange. Reisendekartet vil fortelle om denne skjulte kulturarven. Visjonen er at kartet og historieskrivingen gjennom dette arbeidet skrives om, og gir romanifolket sin rettmessige plass i den skandinaviske kulturen og historien.

På Reisendekartet får du lære mer om romanifolket og dets rolle i Skandinavia gjennom å lese om steder folket har brukt.

Det skandinaviske reisendekartet er utviklet i samarbeid mellom taternes organisasjoner og museer i Sverige og Norge.

Slik bruker du Reisendekartet

Med valgknappen kan du selv bestemme utseendet på kartbildet. Foto: reisendekartet.no

Med valgknappen kan du selv bestemme utseendet på kartbildet. Foto: reisendekartet.no

Leter du etter spesielle steder kan du bruke menyen for steder, eller lete deg frem på kartet. Hvert eneste sted som er oppført har en egen side med mer informasjon. Du kan klikke på bildene på stedets side for å få vite mer om hva de viser.

Du kan også bruke søkeruten øverst til høyre. Der kan du skrive inn det du leter etter. Det er kanskje et spesielt sted, et slektsnavn eller noe annet du er interessert i. Det er mulig å zoome både inn og ut i kartbildet, og du kan velge å se på hvilket som helst sted du ønsker. Alle stedene vi forteller om på Reisendekartet finnes imidlertid enn så lenge i den sørlige delen av det svensknorske grenseområdet. Lengst til venstre på kartbildet kan du velge hvilken visningsmodus det skal ha.

Nå kan fotografier fra hvordan veistrekningen ser ut ved det aktuelle stedet vises. Foto: reisendekartet.no

Nå kan fotografier fra hvordan veistrekningen ser ut ved det aktuelle stedet vises. Foto: reisendekartet.no

Visse steder vi forteller om ligger inntil større bilveier. Da kan du velge å flytte det lille personsymbolet som finnes øverst på zoom-linjen når det er mulig å bruke den.

Sett symbolet der du vil ta en kikk med Googles fotofunksjon med bilder over det aktuelle stedet. Når du vil kikke på kartbildet igjen, klikker du bort personsymbolet ved hjelp av krysset øverst til høyre i Googles kartvindu.

Besøk Reisendekartet her ->>

Det blir kontinuerlig lagt til nye plasser i kartet. Dessuten lever bloggen videre – under menypunktet Nyheter.

Reisendefolket feirer 500 år (minst) i Skandinavia – jubileum 14-15.september

fredag, september 7th, 2012
Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet

Det blir två glada och spännande dagar i Ed i Dalsland nästa fredag och lördag – den 14 och 15 september när vi firar Resandefolkets (minst) 500 år i Skandinavien. Resande/romanifolk/tatere från Sverige och Norge berättar om kulturen och historien.

Fredag 14. september

Kl 14  – Invigning av boplatsen Skojareberget som besöksmål
Efter invigningen vandrar vi den nya slingan runt området och lär oss mer om platsen och människorna som bodde där.
Samling vid vägen mellan Hökedalen och länsväg 164/166 fem km väster om Ed. Även infart mot Hökedalen från länsväg 164/166.
(Oömma skor och kläder efter väder. Det är blött i området) Medverkande: Tal av Ole Haabeth—fylkesordfører i Østfold fylke, medlem av Interregs beslutsgrupp och Martin Carling—kommunalråd i Dals-Ed; Invigningen förrättas av Anette Katarina Rosengren Andersen och Anette Magnusson (Rosenqvist)—ättlingar från Skojareberget; Vilhelm Johansen—sång och musik.

Kl 19 Konsert Resandemusiken i våra hjärtan
Svenska och norska musiker från resandefolket spelar och sjunger. Bland artisterna: Nora & Fredrik med band, Hilde Iren Borge Strøm och Vilhelm Johansen samt Ronny Lundin. Konferencier: Ingvar Johannesson.  Allhuset Stallbacken, Hagaskolan.
(Vid god väderlek utomhuskonsert vid Timmerstugorna i Ed vid länsväg 164/166. Ta gärna med något att sitta på. Varma kläder!) Drogfritt. Fri entré.

 Lördag 15. september

Min kultur. Min historia. Hantverk, föredrag, utställningar och musik. Gamla Real, Ed. Beläget norr om järnvägen, 300 meter öster om järnvägsstationen. (Se karta i programmet). Hur har resandefolket försörjt sig? Hantverkare visar trådarbeten, knivslöjd, bindning av pappersblommor med mera. Öppen scen för musiker. Titta på. Pröva på.

Kl 10-15 Hantverk och utställningar om resandefolkets kultur och historia. Hantverkare och utställare: Fritz Rosendahl, Jonny
Borge, Marenius och Viola Karlsen, Mariann Grønnerud, Rosine Rosendahl, Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for romanifolket, Taternes landsforening, Latjo drom, Romanifolket/taternes kulturfond, Glomdalsmuseet, Haugalandmuseene—Båtreisende på Vestlandet, Den skandinaviska resandekartan.

Kl 11-13 Möjlighet att köpa kaffe, smörgås och lättare lunch.

Kl 10 Calle Jularbo—resande—musiker—stjärna. Jan Karlsen berättar och spelar dragspelkungen Jularbos låtar.

Kl 11 Romani—mitt språk. Simon Wallengren berättar.

Kl 11:45 Romanifolket/taternes kulturfond. Styreleder Sissel Daabous och nestleder Holger Gustavsen presenterar fonden.

Kl 12:15 Resandemusik—mötenas musik. Musikern Nora Pettersen & forskaren Gjermund Kolltveit.

Kl 13 Livet på reisefot. Anna Gustavsen sjunger och berättar.

Kl 14 Cirkus, tivoli och resande. Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt & Richard Magito Brun visar bilder och berättar om sin släkts cirkusliv.

Med reservation för ändringar. Lasta ned hela programmet som PDF här.

Østfoldmuseenes blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Østfoldmuseene inviterer publikum til brukermedvirkning og dialog gjennom to ulike blogger. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Besøk bloggene ved å klikke på lenkene under.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Taternes metalltrådarbeid – en aktivitet i Barnas museumsstafett

onsdag, juni 22nd, 2011
Kakepekke, trådarbeid. Foto: Svein Norheim

Kakepekke, trådarbeid. Foto: Svein Norheim

Halden historiske Samlinger arbeider med et større dokumentasjons- og formidlingsprosjekt om taterne / romanifolket / de reisende i grenseområdet Østfold-Dalsland-Bohuslän. Som en del av Østfoldmuseenes store satsning med Barnas museumsstafett sesongen 2011, har Halden historiske Samlinger engasjert Mariann Grønnerud som er av taterslekt, til en arbeidsstue for ”barn i alle aldre”. Der skal de lære å lage for eksempel lysestaker i metalltråd som er ett av taternes tradisjonelle håndverk.

Mariann Grønnerud på ett av sine mange kurs. foto: Svein Norheim

Mariann Grønnerud på ett av sine mange kurs. foto: Svein Norheim

Mariann er en av de som nå holder i hevd denne kunnskapen og hun holder mange kurs gjennom året nettopp i metalltrådarbeid.

Kom til museene på Fredriksten festning mandag – fredag i ukene 26 og 27 og vær med i Barnas museumsstafett og besøk flere av Østfolds flotte museer!

 

Mariann arbeider i Øvre magasin, Fredriksten festning