Posts Tagged ‘trioving’

Ny historisk utstilling om TrioVing og VingCard i Lilleeng Helsepark

onsdag, desember 9th, 2015
Gruppebilde av den første arbeidsstokken ved Christiania Staal & Jernvarefabrik A/S i 1915. Lokalene lå i Værftsgata 10. Fotograf ukjent/ Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1973-00673

Gruppebilde av den første arbeidsstokken ved Christiania Staal & Jernvarefabrik A/S i 1915. Lokalene lå i Værftsgata 10. Fotograf ukjent/ Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1973-00673

Gled deg til januar, da åpner vi vår nye glassplateutstilling i de tidligere fabrikklokalene til TrioVing og VingCard. Utstillingen har blitt realisert med støtte fra Lilleeng Helsepark som nå flytter inn i lokalene på Høyda i Moss.

Arbeid ved eksenterpressa. Fotograf ukjent. Ca. 1946 / Moss by- og industrimuseum

Arbeid ved eksenterpressa. Fotograf ukjent. Ca. 1946 / Moss by- og industrimuseum

Det var i 1914 Petter Fredrik Rosenvinge flyttet Christiania Staal- & Jernvarefabrik A/S fra Oslo til Moss og innledet en 100 år lang historie med produksjon av blant annet låser, beslag, skøyter og hullkort. I 2014 var det slutt for hjørnesteinsbedriften. Produksjonen på Høyda opphørte og virksomheten flyttet til Ski.

I forbindelse med flyttingen overtok Moss by- og industrimuseum TrioVing og VingCards historiske samling. Det er dette materialet utstillingen bygger på. På til sammen 11 glassplater formidles viktige milepæler i bedriftens historie i tekst og fotografier. I tillegg til glassplatene blir det også stilt ut en industriskulptur i form av en original eksenterpresse fra låsfabrikken.

Moss by- og industrimuseum ved konsulent Trine Gjøsund og konservatorene Camilla Gjendem og Bjørg Holsvik har stått for utvelgelse av fotografier og faglig innhold. Med på laget har de hatt med seg Interiørarkitekt Sigrid Aarønes og Odin Media ved Jahnne Feldt Hansen har stått for den grafiske utformingen.

Dugnad for å bevare byens lås- og skøytehistorie

onsdag, desember 9th, 2015
Flytting av Trioving_Vingcard

Blid flyttegjeng. Fra venstre: Driftssjef Steinar Helgesen, Ali Yaqobi og museumsvert Vibeke Nielsen. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum

Ved Moss by- og industrimuseum har de ansatte i samarbeid med frivillige de siste årene arbeidet intenst for å bevare byens lås- og skøytehistorie. Dugnaden startet allerede i 2012, da fikk de ansatte vite at TrioVing og VingCard skulle flytte virksomheten til Drømtorp på Ski.

Samarbeidet mellom bedrift og museum har vært god, og allerede i 2012 ble det foretatt en kartlegging av hva som bør tas vare på av gjenstander, arkiv-, foto- og filmmateriale. I arbeidet med å få oversikt over arkivet fikk museet god hjelp av Østfoldmuseenes arkivar James Ronald Archer. Konservatorene Camilla Gjendem og Bjørg Holsvik har også fått uvurderlig hjelp av tidligere ansatte i TrioVing og VingCard. Arvid Kristoffersen, Øivind Andreassen, Odd Juul Hansen, Willy Mørkhagen har alle bidratt i arbeidet med å velge ut, skrive lister, merke og pakke ned alt som skulle tas inn i museets samling.

Plassmangel ved museet gjorde at materialet en stund måtte mellomlagres i et eget rom i TrioVings fabrikklokaler som den nye eieren; Enata Eiendom ved Espen Klevmark stilte til museets disposisjon. Men torsdag den 5. november kom endelig dagen da samlingen kunne få flytte permanent inn i museet. Østfoldmuseenes egen driftsavdeling stile opp med bil og sterke hender og sammen med museets egne ansatte kom samlingen inn under tak i løpet av dagen.

Planen videre er å ordne samlingen og framskaffe ny kunnskap om byens lås- og skøytehistorie som vi kan formidle ut til museets publikum. For de av dere som ønsker å få et innblikk i den nye tilveksten, så byr det seg an sjanse allerede på nyåret, når det nye helsesenteret åpnes i de gamle fabrikklokalene. På veggene her, har museet fått plass til en egen liten utstilling som formidler milepælene i bedriftens over 100 år lange historie.

 

Hvordan fungerer egentlig en hullkortlås?

onsdag, november 5th, 2014

Har du tenkt på hvordan en hullkortlås faktisk fungerer? Her er en videosnutt som viser en gammel nordafrikansk lås og hvordan den bruker hullenes posisjon til å låse en dør.

Stadig vekk får nemlig Moss by- og industrimuseum inn gjenstander, som får de ansatte til å klø seg i hodet. Denne gangen var det en antikk låsmodell i tre fra TrioVing / Ving Card. Til museets unnsetning kom Øyvind Andersen, tidligere ansatt på TrioVing / Ving Card og fortsatt i nøkkel- og låsbransjen, men nå med eget firma. Han kunne både demonstrere hvordan låsen fungerte og fortelle litt om bakgrunnen for denne gjenstanden.

Øyvind Andersen demonstrerer hvordan den antikke låsmodell i tre fra TrioVing / Ving Card fungerer. Foto: Christine Ellefsen

Øyvind Andersen demonstrerer hvordan den antikke låsmodell i tre fra TrioVing / Ving Card fungerer. Foto: Christine Ellefsen

TrioVing / Ving Card fikk den antikke låsmodellen i gave fra Auto Tech i Tyskland i forbindelse med kjøp og installering av det nye galvano-anlegget (forniklingsanlegg) i fabrikken på Høyden i Moss.

Auto Tech var maskinleverandør til TrioVing. Tre-låsen, som antagelig er fra Nord-Afrika – muligens Egypt, viser prinsippet som både stiftsylinderen og nøkkelkortet bygger på.

En del på låsmodellen og «nøkkelpinnen» opprinnelige, den andre lås-delen er restaurert. Den rekonstruerte låsen er montert på to dører som igjen er festet til en treplate.

Det var en av de ansatte på AutoTech som kom over låsdelen på en utenlands-/feriereise. Han tok den med tilbake til Tyskland og arbeidsplassen, der den ble rekonstruert og montert på dørblad og plate. Modellen lagde han for å vise hvordan en slik gammel lås kan ha fungert.

Bevarer sporene etter TrioVing i Moss

onsdag, oktober 1st, 2014
Trioving

Arvid Kristoffersen og Camilla Gjendem med den prisbelønte Ving Card Da Vinci-låsen. Camilla holder opp merket for god design gitt av Norsk Designråd i 2001. Foto: Christine Haugsten Ellefsen

Forrige uke jobbet konservatorene på Moss by- og industrimuseum på TrioVing i Moss med å gå gjennom arkiver og gjenstander fra en lang bedriftshistorie.

Bedriften har røtter helt tilbake til 1864, da Christiania Dørvriderfabrikk ble etablert. Allerede da hadde bedriften store kunder, og leverte beslag til betydningsfulle bygninger som Kulturhistorisk Museum, Nationaltheatret, Nationalgalleriet og Regjeringsbygningen. Etter flere sammenslåinger og oppkjøp ble dette til Trio Fabrikker. I 1940 startet Wilhelm Rosenvinge eget firma for produksjon av låssylindere og låskasser. I 1946 ble anlegget på Høyda i Moss innviet, og varemerket «Ving» lansert. I 1971 ble Trio Fabrikker i Oslo og Wilhelm Rosenvinge A/S i Moss og slått sammen til ett selskap – TrioVing. I 1980 ble varemerket VingCard tatt i bruk for hotell-låser.

I dag er det tomt og stille i fabrikkhallene til TrioVing og VingCard Elsafe i Moss, da virksomheten er flyttet til Ski. Stillheten brytes likevel av et lite antall personer, kledd i flisjakker og hvite tøyhansker som kretser rundt fulle pappesker og store og små maskiner. Konservatorene Bjørg Holsvik og Camilla Gjendem går nøysomt gjennom materialet. Janine Bauer, praktikant ved Moss by- og industrimuseum sitter foran en PC og lager en oversikt over alle fotografiene de har funnet. Målet er å få en oversikt over alt av gjenstander, papirer og fotografier. Det planlegges et helsehus i de gamle fabrikklokalene, men det er satt av et lite antall kvadratmeter til en utstilling som skal gi et riss av TrioVings historie i Moss.

En nøkkelperson i dette arbeidet er Arvid Kristoffersen. Hans karriere i bedriften begynte i 1970 og gjennom fire tiår har han jobbet seg gjennom flere av fabrikkens haller og nivåer. Han beskriver et arbeidsliv han har trivdes i, med usedvanlig gode vafler i kantina og muligheter for å utvikle seg og klatre i hierarkiet. Det er ikke uten vemod han ser de store hallene stå helt tomme i dag. Sammen med Moss by- og industrimuseum vil han og andre «nøkkelpersoner» bidra i arbeidet med å bevare sporene etter TrioVing i Moss. Etter viktig arbeid er påbegynt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyskapende industri og god design – et tilbakeblikk på fem ulike bedrifter i Moss

fredag, september 16th, 2011

 

Skjenkekjele fra Il-O-Van Foto: Trine Gjøsund

Industrien i Moss har produsert et bredt spekter av varer i flere hundre år. Fra kuler og kanoner til låser som kan åpnes med mobiltelefoner. Noen produkter har gått i glemmeboken mens andre har satt Moss på verdenskartet.

Helly Juell Hansen startet opp produksjon av oljeklær for fiskere i 1877. Allerede året etter ble disse klærne markedsført på Verdensutstillingen i Paris (Exposition Universelle). Bedriften har siden vunnet en rekke priser for sine produkter, og HH er en internasjonalt kjent merkevare.

We have a wonderful history based since 1877 in the same small town, Moss, in Norway, as makers of the original protective layer between people and the weather. (Administrerende direktør for Helly Hansen, Peter Sjölander til avisen The Telegraph – 16 august 2008)

I 1923 vendte en delegasjon fra IL-O-VAN i Moss hjem fra Verdensutstillingen i Rio de Janeiro med en gullmedalje i bagasjen, hedret for sine eminente aluminiumsprodukter. Noen år senere gikk også bedriftens nyskapende skjenkekjele sin seiersgang over Europa. På folkemunne ble den kalt for vørtekaka, for folk syntes formen på den kunne minne om en slik.

Moss Rosenberg Verft fikk stor internasjonal oppmerksomhet på 1970-tallet for sine gass- og kjemikalietankere. Spesielt viktige ble de høyteknologiske LNG-skipene med kulegasstankene.

Internasjonal oppmerksomhet på 1970- tallet fikk også beslag- og låseprodusenten TrioVing for sin mekaniske hullkortlås for hotelldører. Dette var verdens første anvendbare hullkortlås som kunne kodes om for hver hotellgjest. Dette ble starten på industrieventyret for VingCard som ble dannet som eget selskap.

Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum har i denne utstillingen plukket fram smakebiter fra de fem nevnte bedriftene samt et lite knippe produkter produsert av andre. Alle gjenstandene vi viser fram, har gjort seg fortjent til heder og ære. Noen av produktene har gått ut på dato, men er historisk interessante og kan fortelle oss noe om trender og tendenser. En redningsvest eller et kokekar som hadde utmerket design for hundre år siden er ikke nødvendigvis et godt produkt i dag. Teknologiske nyvinninger, nye materialer, nye produksjonsmuligheter og nye trender er viktige faktorer som endrer industriproduktenes design og bruksområder.

For nærmere informasjon om utstillingen, kontakt konsulent Trine Gjøsund, Moss by- og industrimuseum. Tlf: 69205276, trigjo@arkiv.ostfoldmuseene.no eller formidler Elisabeth Mysen, Moss by- og industrimuseum. Tlf: 69205274, elimys@arkiv.ostfoldmuseene.no