Posts Tagged ‘Trollull’

Speil, speil på veggen der

mandag, juni 1st, 2015
speilspeil

Konservator Mona Beate Vattekar er ansvarlig for flytteprosessen før byggestart på det nye formidlingsbygget på Borgarsyssel. Foto: Randa Arntzen

Å skånsomt pakke ned, frakte og lagre et speil som er ca. en og en halv konservator høyt er ingen spøk. Men nå står det trygt og godt i Mysen.

Tidligere i vår ble det fraktet en rekke større gjenstander fra Borgarsyssel Museum til Østfoldmuseenes fellesmagasin på Trollull i Mysen. Blant disse var dette speilet (BrM. 10970). Det sto tidligere i gangen i 2. etasje i museets administrasjons- og utstillingsbygning. Der hadde det stått til glede for både publikum og ansatte siden det ble gitt til museet av Østfold Samvirkelag i 1985.

Speilet kom opprinnelig fra Christian Liden Ass. Manufakturforretning, St. Mariegate 111. Bedriften ble startet i 1920, og omfattet manufakturvarer, kåper og trikotasje. Firmaet var også innehaver av Sarpsborg Plissefabrikk.

Tekst: Mona Beate Vattekar

Hvor blir det av gjenstandene våre?

onsdag, januar 30th, 2013
Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

Fagkonsulent Kathrine Sandstrøm ved Kystmuseet Hvaler i arbeid på Trollull. Her merker og registrerer hun en trehjulssykkel fra Hvaler. I bakgrunnen magasinleder Siri Eriksen Gjems. Foto: Øyvind Andersen, Østfoldmuseene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september 2012 åpnet Østfoldmuseenes nye fellesmagasin i den gamle stålullfabrikken Trollull på Mysen. Dette bygget skal romme de mange kulturskattene i Østfold, og dørene er åpne for alle avdelingene i Østfoldmuseene og for fylkets ubemannede museer og bygdetun. Men mange spør seg: Forsvinner gjenstandene bort fra lokalsamfunnene våre når de havner på Trollull?

Mange museer, som Kystmuseet Hvaler, har ikke tilfredsstillende magasiner til å ta godt nok vare på gjenstandssamlingene, og vil heller aldri få det. Store fellesmagasiner er statens løsning på de manges felles problem. Fellesmagasinet på Trollull har store klimastyrte magasiner og gode rutiner for insektsanering, håndtering og klimakontroll – dette gir optimale forhold for de mange gjenstandene som skal lagres for videre forskning og formidling. Gode registreringer og bilder gjør det mulig å publisere samlingene på nettstedet www.DigitaltMuseum.no. På den måten blir gjenstandene tilgjengelig for publikum ikke bare på Hvaler, men for hele landet.

Magasinforvalter Line Kjølberg ved Trollull kommer denne kvelden til Kystmuseet Hvaler for å fortelle om fellesmagasinet. Hun tar oss med på en vandring sammen med gjenstandene fra de kommer inn til Trollull og gjennom alle prosessene til de ligger trygt forvart i magasinets hyllereoler, klare for forskning og formidling. Dette er det fokus Østfoldmuseene i dag har på å drive en god samlingsforvaltning.

Arrangementet starter kl. 19:00.

Det kan være vanskelige kjøreforhold, så vi ber dere vurdere å parkere på parkeringsplassen oppe ved fylkesveien før nedkjørselen til Kystmuseet.

Vel møtt!

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

Fra magasinene på Trollull. Klare til å fylles med museumsgjenstander. Foto: Line Kjølberg.

 

 

Vikariat som magasinforvalter ved Trollull Fellesmagasin

fredag, oktober 26th, 2012

Ved Trollull Fellesmagasin på Mysen har vi ledig vikariat som Magasinforvalter i perioden 1. januar 2013 – 1. mars 2014. Fellesmagasinet er beregnet for kulturhistoriske gjenstander fra museene i Østfold. Magasinforvalter, som er underlagt teamleder for dokumentasjon i Østfoldmuseene, har en sentral rolle i drift og utvikling av magasinet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i iverksettelsen av innflytting i fellesmagasinet
 • Magasinering av gjenstander- inkludert strekkodesystem
 • Insektsanering av gjenstander ved varmebehandling
 • Logistikkhåndtering
 • Medansvarlig for drift av det tekniske anlegg på magasinet

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen konservering/konservator NKF
 • Kunnskap om forebyggende konservering og magasinering av kulturhistorisk materiale
 • Praktisk erfaring med håndtering av museumsgjenstander
 • Teknisk forståelse
 • Interesse for praktisk arbeid, orden, systematikk og logistikk
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • Førerkort
 • Erfaring med gjenstandsregistreringsprogrammet Primus

Vi søker en engasjert, fleksibel og omgjengelig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og har god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Enkelte arbeidsoppgaver vil kunne være fysisk krevende.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teamleder Siri Eriksen Gjems tlf. 922 99 628

eller direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 909 62 031. Se for øvrig vår hjemmeside: www.arkiv.ostfoldmuseene.no. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten. Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

Søknadsfrist: 20. november

Tiltredelse: 1. januar 2013

Borgarsyssel museum – flyttesjau og store forventninger

lørdag, september 8th, 2012
Administrasjonsbygget ved Borgarsyssel Museum

Administrasjonsbygget ved Borgarsyssel Museum, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

På Borgarsyssel Museum er det stor aktivitet om dagen. Den gamle administrasjonsbygningen som ble fullført og innviet i 1951 skal bygges om og få en ansiktsløftning. Huset har en spennende historie, og har gjennom årene rommet leilighet, kontorer, utstillinger og magasiner.

Et sterkt museumsfaglig miljø i Sarpsborg

Slik museumsbygget fremstår i dag er det ikke egnet til moderne museumsdrift. Arbeidsforholdene er kummerlige og de gamle utstillingene må skiftes ut. Borgarsyssel Museum er en del av Østfoldmuseene. Administrasjonen i Østfoldmuseene og Museumstjenesten i Østfold er i dag lokalisert i to bolighus like utenfor porten på Borgarsyssel. De trenger å samle seg i nye egnede lokaler. Østfold fylkes billedarkiv holder i dag til på fylkeshuset i Sarpsborg, men også de ønsker seg til Borgarsyssel. Nå gjøres den gamle administrasjonsbygningen om til moderne kontorer for alle sammen. Dette vil gi et solid museumsfaglig miljø. I tillegg til kontorer blir det plass til mottaksrom for arkiv og gjenstander, ordningsrom for registrering og dokumentasjon, bibliotek, lager og et topp moderne fotomagasin.

Veien til Trollull

Byggestart er 1. mars 2013, og på Borgarsyssel er alle ansatte nå engasjert i arbeidet med å pakke ned gjenstander og arkiv. Vi har over 12 000,- museumsgjenstander og 700 hyllemeter med privatarkiv som må håndteres etter strenge faglige kriterier. I denne flyttesjauen har vi ikke anledning til å forlegge en eneste ting! Absolutt hver eneste gjenstand må ses over, identifiseres, registreres og pakkes ned.

Dette arbeidet er tidkrevende. Da er det en trøst å tenke på at alle gjenstandene nå får det mye bedre på fellesmagasinet vårt på Trollull. Det nye fellesmagasinet tar nå imot gjenstander fra alle våre museer i Østfold, men 12 000 på en gang blir i meste laget. Alt som går inn på Trollull skal nemlig varmebehandles for å sikre magasinet mot skadedyr, være ferdig registrert, fotografert og utstyrt med egne strekkoder for rask gjenfinning og identifisering. Borgarsyssel Museum låner derfor magasinplass i Halden historiske Samlingers lokaler i Tistedalen. I årene fremover vil alt materiale gjennomgås og få sin plass på Trollull.

Samlingene tilbake til publikum

I mellomtiden vil publikum kunne glede seg over å få lettere tilgang til våre samlinger enn de noen gang har hatt før. Når gjenstandene nå blir handtert en og en, vurdert på nytt og fotografert, vil de fortløpende bli lagt ut på Digitalt Museum. Arkivene som blir ordnet blir presentert på Arkivportalen. Slik kan interesserte sitte i sin egen stue og studere samlingene våre. Skulle noen ønske å se et arkivstykke vil de kunne besøke museets nye lokaler på Borgarsyssel. Vi de se en eller flere av gjenstandene vil de kunne dra til Trollull på Mysen hvor gjenstandene hentes frem etter avtale. Slik service har vi ikke kunnet gi før, og vi gleder oss over utviklingen.

Nye utstillinger

Vi vet at mange kjenner sorg over tapet av de gamle utstillingene på Borgarsyssel. Noen av utstillingene har stått over flere generasjoner. Før de ble stengt og demontert i sommer har vi fotodokumentert dem, og vi planlegger å presentere dem på Digitalt Museum. Spesielt vet vi at det er sterke følelser knyttet til noen symboltunge gjenstander, og Borgarsyssel Museum skal selvsagt skape nye utstillinger. Byen står foran 1000-årsjubileet i 2016, og museet ønsker å spille en sentral rolle. Det vil bli helt naturlig å hente fram igjen noen av de gjenstandene byens befolkning er så glade i. Vi vet imidlertid at de gjenstandene publikum har fått se til nå bare er et lite utvalg av alt det spennende materiale som finnes i våre samlinger. I tiden som kommer vil vi gi noen smakebiter på nettet og oppfordrer dere til å komme med deres ønsker for fremtidige utstillinger.

Friluftsmuseet og de historiske bygningene

For å kunne bli i stand til å lage og formidle nye basisutstillinger trenger vi gode utstillingslokaler, undervisningsrom og nye publikumsfasiliteter. Det nye planlagte formidlingsbygget Kraka vil gi oss dette. Nå krysser vi fingrene for søknaden vi har inne hos Kulturdepartementet, og venter på årets statsbudsjett.

Borgarsyssel Museum vil likevel ikke nøye seg med å vente på nye utstillinger. Vi har mange uløste oppgaver i friluftsmuseet og de historiske bygningene. Formidlingspotensialet her er mye større enn vi greier å utnytte i dag. Vi vet dessuten at det er mange som ønsker tilgang til arenaen som friluftsmuseet er. Museet vil videreutvikle sin vertsrolle, og vi håper at nye brukere vil være med å utvikle museet til en aktuell og mangfoldig arena i samarbeid med oss.

Midt i den travle flyttesjauen og i byggeperioder framover ber vi publikum om forståelse for at vi må rette det meste av våre ressurser inn mot det pågående arbeidet. Det siste store arrangementet i 2012 blir Barnas dag 30. September. Det tradisjonelle julemarkedet må dessverre avlyses i år. Det er vi svært lei oss for, men vi lover å komme sterkt tilbake. Borgarsyssel Museum vil nemlig ta vare på tradisjonene og arrangementene publikum har vist å sette pris på.

Hege Hauge Tofte, Avdelingsdirektør, Borgarsyssel Museum

Reoler til Fellesmagasinet Trollull

onsdag, juni 6th, 2012
Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger.

Spesialtilpassede reolkompontenter lastes ut av traileren. Reolene skal romme gjenstander i Østfoldmuseenes samlinger. Foto: Line Kjølberg.

Mandag 23.april kom den første traileren med reolkomponenter til Fellesmagasinet Trollull. Innholdet i lasten var gulvskinner og gulvplater, og montasjen av reolsystemene kunne endelig starte! Magasinene innredes med spesialtilpassede reoler, og disse skal romme de mange kulturhistoriske gjenstandene i Østfoldmuseenes samlinger som per i dag er lagret på loft og i kjellere ved museene.

Reolene er produsert i galvanisert stål, og metallet avgir ikke skadelig avdamping. Dette er et viktig prinsipp i oppbevaring av museumsgjenstander, og ved at stålreolene ikke er brennbare skaper det et godt utgangspunkt for riktig oppbevaring. Ved Fellesmagasinet jobber vi etter prinsippene om forebyggende konservering, og med behandling mot insekter, stabil relativ luftfuktighet, minimal lyspåvirkning og høy sikkerhet vil Østfoldmuseenes samlinger bli godt ivaretatt for denne, og fremtidige generasjoner.

Reolene monteres fortløpende, og vi håper vi kan ta i bruk de nyinnredede magasinene i løpet av høsten. Vi ser frem til å vise publikum de nye flotte magasinfasilitetene og øke tilgangen og bevaringsforholdene for samlingene vi forvalter.

Besøk fra Tsjekkia og Riksantikvaren i Østfoldmuseene

torsdag, februar 23rd, 2012

Moss by- og industrimuseum og Trollull hadde torsdag 16. februar besøk av en delegasjon fra The National Heritage Institute i Tsjekkia og Riksantikvaren. Foranledningen til besøket er at begge institusjonene deltar i et EØS-prosjekt som omhandler industriell kulturarv med fokus på formidling og sosio-kulturelt aspekt.

I delegasjonen fra Tsjekkia deltok: Miloš Matěj – The National Heritage Institute, Regional Office in Ostrava, Director, Michaela Ryšková – The National Heritage Institute, Regional Office in Ostrava, officer / preservationist – specialist in industrial monuments og Alena Koňáková Helingerová – The National Heritage Institute, Central Office in Prague, Department of European Funds, officer of the department. Fra Riksantikvaren deltok: Rådgiver Alexandra Petie Einen fra Internasjonal seksjon, leder Reidun Vea fra Internasjonal seksjon og seniorrådgiver Gustav Rossnes, Seksjon for fartøy og tekniske kulturminner.

Besøket i Moss

I Moss by- og industrimuseum ble delegasjonen tatt i mot av konservatorene Bjørg Holsvik og Camilla Gjendem. Vi startet med å fortelle om vårt forholdsvis unge museum som holder til i to ombygde møllebygninger Kloster mølle fra år 1900 og Galla mølle fra 1919. Museet ligger midt i Mossefossen og den byggeskikkprisbelønte Møllebyen. Transformasjonsproblematikken – ny bruk av nedlagte industriområder – var velkjent for delegasjonen.

Vannverksbygn før restaurering. Foto: Terje Unnemark

Vannverksbygningen før restaurering. Foto: Terje Unnemark

Vannverksbygningen vår fra 1876 er et eksempel på en vellykket restaurering gjennomført av «Vannverksgruppa» i «Mossefossens Venner» i samarbeid med Fylkeskonservatoren i Østfold. Prosjektet ble støttet med midler fra Norsk Kulturfond. Bygningen blir brukt av museet til formidling av vannverkets historie og betydning for den øvrige industriutviklingen i byen. Bygningen står der også i kraft av seg selv som et miljøskapende element. Den gir også et sus av autentisitet med det store skovlhjulet og rester av vannrenner i tre.

En av museets viktigste oppgaver er å dokumentere og formidle byens industrihistorie, og da er det gunstig å ha to av byens hjørnesteinsbedrifter M. Peterson og Lantmännen Mills som naboer, samarbeidspartnere og leverandører av fagkunnskap og materiell.

Vi fortalte om museets fokus på industriminner og arbeidslivsminner, om materiell kultur og immateriell kultur som er uløselig knyttet til hverandre. Bjørg viste rundt i Glassverksutstillingen som legger hovedvekten på den sosio-kulturelle historien til de ansatte og familiene deres på det nå nedlagte Moss Glassverk. Hun orienterte også om det store prosjektet «Arbeidsarven» som ledes av professor Ingar Kaldal på historisk institutt ved NTNU, der museet i Moss er en av de ivrigste deltakerne og leverandørene av arbeidsminner fra Moss. Hun fortalte også om minneinnsamlingsprosjektene i grunnskolen, og om Østfoldmuseenes satsning på digitale fortellinger.

Sekkesklien på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Sekkesklien på Moss by- og industrimuseum. Foto: Trine Gjøsund

Vi fortalte om museets «lek og lær»- prinsipp som ligger til grunn for alle aktivitetene for barn og unge, om barnas eget aktivitetsrom «Fyrrommet», der våre årlige papirverksteder for fjerdeklassingene går av stabelen, om «industridesignprosjektet» for åttendeklassingene som har pågått i en årrekke og fremdeles er like populært.

Et kikk inn i «Arkitekturkabinettet» ble det også tid til, og da Milos, arkitekt og leder for region-kontoret i Ostrava nikket gjenkjennende til Lissitzkys utstillingsarkitektur, ble han raskt overrakt kabinettets utstillingskatalog!

Delegasjonen ble også gjort oppmerksom på Østfoldmuseenes forholdsvis nystartede «Beredskapsgruppe for industriminnedokumentasjon», noe som gjorde at Gustav Rossnes med en gang han kom tilbake til kontoret sendte oss «Dublinprinsippene» som ble vedtatt på den 17ende ICOMOS Generalforsamlingen 28.11.2011. Her kan vi finne gode argumenter for dokumentasjon av industrianlegg når vi trenger det.

Vi avsluttett med en velsmakende lunsj på Cafe Riis rett over broa fra museet. Der satt vi  rett under autentiske akslinger fra den gamle mølla som på slutten av sin virketid produserte «puffet ris» til husholdningene. Vi gikk forbi museets og Værvengruppas «industriskulpturprosjekt nr. 2» – en smihammer fra Moss Verft – for deretter å ta en rask titt inn i det opprinnelige Central Pakhus fra 1912 – nå omgjort til trivelige lokaler for vår gode nabo og samarbeidspartner Moss bibliotek.

– Camilla Gjendem 21.02.2012

Besøket på Trollull; Østfoldmuseenes fellesmagasin på Mysen

Bedriften Trollull AS da den ble lagt ned i 2003.

Bedriften Trollull AS ble lagt ned i 2003.

Etter besøket i Moss tok gruppen turen til Trollull Fellesmagasin, hvor de ble tatt i mot av magasinforvalter Line Kjølberg. Omvisningen startet med en presentasjon av byggets historie som industrilokale, og arbeidet som ble gjort med å dokumentere bedriften Trollull AS da den ble lagt ned i 2003.

Dokumentasjonen av bedriften ble foretatt av Museumstjenesten i Østfold, Folkenborg Museum og en innleid fotograf. Dokumentasjonsmaterialet består av blant annet plantegninger, fotografier, intervjuer og arkivmateriale. Dette materialet dannet grunnlaget for presentasjonen. Det ble vist bilder fra produksjonen av stålull og lokalene slik de var da bedriften fortsatt var i virksomhet.

Registreringen og dokumentasjonen av Trollull AS i 2003 var basert på prinsipper og retningslinjer anbefalt av Riksantikvaren. Ansatte i Museumstjenesten, som den gang besto av Randa Arntzen og Gunn Mona Ekornes, hadde i juni 2002 gjennomført et kurs i dokumentasjonsarbeid i regi av Riksantikvaren v/ Gustav Rossnes. Rossnes, som var en del av delegasjonen, var svært fornøyd med det arbeidet som var gjort!

Etter presentasjonen og billedvisningen ble gruppen vist rundt i lokalene. De fikk se de nye arbeidsrommene, de oppussede produksjonshallene som nå har blitt magasiner og de flotte foto og registreringsfasilitetene. Det var også interessant å trekke paralleller fra tiden da virksomheten var aktiv og frem til i dag, hvor industrien har blitt en viktig del av kulturminnevernet .

Fellesmagasinet på Mysen tilhører Østfold fylkeskommune, og er et resultat av et spleiselag mellom fylkeskommunen og staten. Det er til sammen investert 45 millioner kroner i anlegget. Østfoldmuseene leier anlegget av fylkeskommunen vederlagsfritt og får i tillegg 1,5 millioner kroner i året i driftstilskudd.

Magasinforvalteren på Trollull var stolt av å kunne vise frem det flotte fellesmagasinet, og delegasjonen reiste tilbake til Oslo med nye inntrykk og impulser. Vi takker for besøket og ønsker velkommen tilbake!

– Line Kjølberg 23.02.2012

Trollull fellesmagasin

Trollull fellesmagasin på Mysen.

Fellesmagasin i Oslo – på Trollull-besøk

mandag, desember 5th, 2011
Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

I november hadde  Østfoldmuseene gleden av å være vertskap for en gruppe fra prosjektet Fellesmagasin i Oslo.  Østfoldmuseene har nettopp opprettet sitt fellesmagasin, Trollull, og den tilreisende gruppen fikk derfor se de flotte magasinene,  samt mottaket, varmekammeret, rengjøringsrom, foto og registreringsrom. Det ble til og med tid til lunsj og en faglig prat.

Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

Fellesmagasin i Oslo på Trollullbesøk

De besøkende i prosjekt ”Fellesmagasin i Oslo” var representert av ulike museer og besto av Kristin H. Stub (Norsk Teknisk Museum), Kristin Margrethe Gaukstad og Thor Hovde (Oslo Museum) og Lisa Benson (Norsk Maritimt Museum) .

Konservator NKF-N Randa Arntzen og magasinforvalter Line Kjølberg ved Østfoldmuseene viste gruppen rundt på fellesmagasinet denne dagen, og gruppen gikk den veien som gjenstandene følger når de skal inn på magasinet. Randa forklarte også om hvordan magasinet fungerer og hvilke prinsipper det er bygget etter.

Opprettelsen av fellesmagasin har pågått ved flere store museumsinstitusjoner i Norge de siste årene, og Fellesmagasinet Trollull i  Østfold er et av de sist etablerte.  Grunnet mangel på plass og faglige- og økonomiske ressurser ved museene har ofte loft, kjellere og verneverdige bygninger blitt tatt i bruk som lager for samlingene. Under slike oppbevaringsforhold utsettes samlingene for nedbrytende omgivelser samtidig som de er vanskelig tilgjengelige. Behovet for magasiner med gode oppbevaringsforhold har derfor vært stort blant museer i Norge, også i Østfold.

Østfoldmuseene har på sin side jobbet med opprettelsen av et fellesmagasin de siste 11 årene. Fellesmagasin i Oslo er i startfasen av et tilsvarende prosjekt – så det  var derfor en glede for oss i Østfoldmuseene å kunne vise delegasjonen fra Oslo hva vi har oppnådd og gjort så langt.

Varmekammeret på Trollull ankommet

onsdag, mars 23rd, 2011
Delene til varmekammeret kjøres gjennom porten på Trollull. Foto Line Kjølberg

Delene til varmekammeret kjøres gjennom porten på Trollull. Foto Line Kjølberg

Trollull fellesmagasin har nå fått varmekammer installert. Som nummer tre i Norge! Det er kun våre kollegaer på Kulturhistorisk Museum og Nasjonalmuseet som har denne insektsaneringsmetoden i bruk i Norge fra før. For å unngå spredning av insekter i magasinene, vil alle gjenstander av organisk materiale bli behandlet i varmekammeret. Hovedårsak til at det er valgt oppvarming fremfor nedfrysing som metode for insektsanering er at prosessen er mindre kostnadskrevende både i tidsbruk og energiforbruk.

Det var en utfordring å få de store elementene inn på lasterampen Randa Arntzen og Kassian Ortner. Foto: Line Kjølberg

Det var en utfordring å få de store elementene inn på lasterampen Randa Arntzen og Kassian Ortner. Foto: Line Kjølberg

De fleste insekter som utsettes for en temperatur som overskrider 52⁰C vil dø. Det animalske proteinet i cellene hos insektene brytes ned og derved drepes insektet. Dette gjelder alle stadier av insektets livssyklus – egg, larve, puppe og voksne insekter. I varmekammeret blir gjenstandene gradvis varmet opp til rundt 54⁰C. Én til to timer med denne temperaturen er nok til å drepe insektene. Under hele oppvarmingsprosessen styres fuktigheten for å unngå tørkeskader på gjenstandene. Selve behandlingsprosedyren (oppvarmingsfase, fastholde ønsket temperatur, nedkjølingsfase) vil til sammen ta normalt knapt ett døgn.

Varmekammeret er produsert etter ønsket mål av firmaet Thermo Lignum i Tyskland. Alt har blitt levert som ferdigproduserte elementer som er satt sammen på stedet. Denne jobben har teknisk ansvarlig fra Thermo Lignum foreløpig brukt to uker på, og det gjenstår fremdeles noe arbeid for å få det tekniske til å fungere. Denne perioden har vært meget intens med lange arbeidsdager uten helgefri, så den etablerte overnattingsmuligheten på Trollull har kommet til god nytte for ham.

Varmekammeret ankom en kald februardag på såpeglatt vinterføre. Sjåføren for den tyske traileren, uten kjetting, tok ikke sjansen på å kjøre helt ned til Trollull-bygningen. Løsningen på det som tyskerne så på som et stort problem, ble Folkenborg Museums traktor, inkludert sjåfør og kjetting. Alle delene til varmekammeret, den tyngste på 400 kg, skulle fraktes til den nye mottaksdelen, via rampen og kaldlageret. Her måtte både fantasi og krefter til for å få alt på plass. Nå gjenstår det bare å lære behandlingsmetoden, noe som blir en av de mange oppgavene den nye magasinforvalteren skal sette seg inn i.

Vi gleder oss over at enda en viktig del av fellesmagasinet snart er på plass.

Deler av varmekammeret på vei fra lagerhallen. Foto Line Kjølberg

Deler av varmekammeret på vei fra lagerhallen. Foto Line Kjølberg

Østfoldmuseene søker magasinforvalter til fellesmagasinet på Trollull

onsdag, februar 9th, 2011
Trollull fasade, foto: Randa Arntzen

Trollull fasade, foto: Randa Arntzen

Trollull fellesmagasin ligger sentralt i Mysen i indre Østfold med god nærhet til Oslo, Moss og Sarpsborg. Magasinet er beregnet for kulturhistoriske gjenstander fra museene i Østfold, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2011. Magasinforvalteren er plassansvarlig ved fellesmagasinet har en sentral rolle i oppbygging, drifting og utvikling av magasinet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i iverksettelsen av innflytting i fellesmagasinet
 • Ferdigstillelse og etablering av magasinet
 •  Magasinering av gjenstander- inkludert strekkodesystem
 • Insektsanering av gjenstander ved varmebehandling
 • Logistikkhåndtering
 • Samhandling med Museumstjenesten og museene
 • Medansvarlig for drift av det tekniske anlegg på magasinet
 • Budsjettoppfølging

Ønsket kompetanse/kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen konservering/konservator NKF
 • Kunnskap om forebyggende konservering og magasinering av kulturhistorisk materiale
 • Praktisk erfaring med håndtering av museumsgjenstander
 • Teknisk forståelse
 • Interesse for praktisk arbeid, orden, systematikk og logistikk
 • Gode datakunnskaper er en forutsetning
 • Førerkort
 • Erfaring med gjenstandsregistreringsprogrammet Primus

Vi søker en engasjert, fleksibel og omgjengelig medarbeider med gode samarbeidsegenskaper. Stillingen krever at du kan jobbe selvstendig og har god evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Enkelte arbeidsoppgaver vil kunne være fysisk krevende.

 Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konservator Randa Arntzen tlf. 69 11 56 75/

416 84 478 eller direktør Gunn Mona Ekornes tlf. 69 11 56 90/909 62 031.
Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til HSH overenskomsten.

Søknad med CV sendes til stehel@arkiv.ostfoldmuseene.no. Attester skal kun oversendes etter nærmere anmodning.

 Søknadsfrist: 2. mars 2011.

Tiltredelse: Snarest

Jubileumsbanner fra 1966!

onsdag, desember 8th, 2010

Jubileumsbanner fra 1966. Foto: Mona Beate Buckholm Vattekar, Østfoldmuseene

Østfoldmuseene er nå i gang med å forberede innflytting av museumsgjenstander til sitt nye fellesmagasin Trollull på Mysen, og tekstiler er først ut. I den forbindelse samarbeider Borgarsyssel Museum og Museumstjenesten for øyeblikket med ompakking av de mange faner og bannere i museets eie.

Gjenstandene blir omhyggelig pakket på ruller eller i esker spesielt beregnet på museumstekstiler. Deretter skal de fraktes til fellesmagasinet hvor de gjennomgår en avansert varmebehandling for å drepe eventuelle insekter. Etter dette vil gjenstandene bli fotografert før de til slutt magasineres.

Et av bannerne som nå er pakket om, er dette jubileumsbanneret fra Sarpsborgs bys 950års-jubileum i 1966. Det er over fire meter langt, og er nydelig dekorert med byvåpen og detaljrike tegninger. Dette er ett av hele åtte lignende bannere fra jubileet som museet har i sine samlinger.

Museet ønsker å stille ut bannerne til byens 1000-års-jubileum i 2016. I den forbindelse henvender vi oss herved til Sarpsborgs innbyggere. Er det noen av dere som husker disse bannerne, eller har fotografier av bannerne fra jubileet i 1966?

Ta gjerne kontakt med museet på telefon 69 11 56 50 eller på e-post: monvat@arkiv.ostfoldmuseene.no