Posts Tagged ‘Trond Svandal’

Olsokfeiring på Borgarsyssel Museum

tirsdag, juli 28th, 2015

I samarbeid med Olavsdagene og Den norske kirke blir det, tradisjonen tro, Olsokfeiring på museet også i år. For å trappe opp mot jubileumsåret vil arrangementet i år gå over to dager, tirsdag 28. og selve olsokdagen onsdag 29. juli. Olsokfeiringen i Sarpsborg er en 100 år gammel tradisjon som stadig holdes aktuell. Årets program har som mål å sette rammer for feiringen i årene fremover.

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra olsokgudstjenesten på Borgarsyssel Museum 2014 (Foto: Mona Beate Vattekar)

– Olsok har vært en viktig del av Olavsarven her i Sarpsborg helt siden 1915, forteller leder for Olavsdagene, Guro Elise Berg, og gleder seg over å presentere et spennende program i samarbeid med Borgarsyssel Museum og Sarpsborg kirke.

Reise som tema
Nytt av året er at programmet som presenteres har et tema; Reise. Temaet er hentet fra Olavs historie da Olav i 1015 kom tilbake til Norge etter 8 års reise i Europa. Han vendte hjem med nye impulser og tanker innen politikk, religion og kultur.
– Reiser gjør noe med oss mennesker, forteller prost Kari Alvsvåg, og forteller at feiringen i år setter fokus både på de indre reisene så vel som de ytre, fysiske reisene.
– Vårt mål er å presentere et tema som kan linkes til Olavs historie, sier Berg, og avslører at temaet i jubileumsåret vil velges i samarbeid med Stiklestad Nasjonale kultursenter.

Pilegrimsvandring
I anledning av at Pilegrimsleden Borg gjennom Østfold er i ferd med ferdigstilles, starter programmet 28.juli med en vandring fra Råde kirke til St.Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel Museum.
Underveis vil det bli stopp både på Solli Brug og Solli kirke. Trond Svandal vil være vandringsleder og lede publikum gjennom det historiske landskapet. På Solli Brug blir det foredrag med pilegrimsprest og leder for Oslo regionale pilegrimssenter, Roger Jensen.

– Vi ser at pilegrimsvandringer har fått en økende popularitet, og at vandrere idag har ulike motivasjoner for å gå, sier Berg.
– Roger Jensen vil fortelle mer om dette fenomenet rundt pilegrimsvandringer og dens historie.

Årets gjest
Ved ankomst på museet om kvelden 28.juli, kan publikum bli bedre kjent med årets gjest. I Wegnerbrakka får de møte Velisa Hasanovic-salihovic, den kvinnelige lederen for den bosniske moskeen i Sarpsborg, i samtale med prost i Sarpsborg Kari Alvsvåg.
– Velisa har flyktet fra krig og katastrofe i Bosnia, og skal fortelle om de reisene hun har vært nødt til å foreta i sitt liv, forteller Alvsvåg.

Gjestebud som mangfoldsarena
For første gang i fjor ble det arrangert Gjestebud i samarbeid med Kirkens Bymisjon på Olsok-dagen 29.juli. Dette videreføres i år. I tillegg blir arrangementet gjennomført med Dialogforum. Dette er en nyopprettet forening som skal skape dialog mellom kristne og muslimer. De innbudte gjestene får servert middelaldermat, og blir kanskje slik traktert som Olav Haraldssons gjester ble under julegjestebudet han holdt i Borg.

– Vi kommer også til å invitere til religionsvandringer, og holde åpen kirke og åpen moske, forteller prosten.

Bjørn Bandlien holder foredrag under årets olsokfeiring.

Bjørn Bandlien holder foredrag under årets olsokfeiring.

Foredrag og konsert avslutter
Olsokgudstjenesten vil som alltid arrangeres i St.Nikolas kirkeruin. Årets historiske foredrag blir ved Bjørn Bandlien og Trond Svandal. Bandlien er historiker knyttet til Universitetet i Oslo hvor han underviser i vikingtid og middelalder. Han forteller om hva Olav opplevde på sine reiser i Europa, og hvordan dette formet hans personlighet og kongsgjerning. Svandal, kommunearkivar og historiker, skal presentere Olsokfeiringene i Sarpsborg gjennom 100 år.

Tradisjonen tro avsluttes dagen med konsert i Sarpsborg kirke.
– Det er en stor glede for oss kunne presentere en av Norges største visesangere til å avslutte årets Olsok-feiring, forteller Berg.
– Etter to dager på «reise» blir det godt å lene seg tilbake for å oppleve Henning Kvitnes, gitaren og hans ærlige tekster om livet.

 

Programmet:

28.juli
Kl. 1000 – Pilegrimsvandring fra Råde kirke
(Det blir satt opp buss fra Borgarsyssel Museum kl. 09.30 – oppmøte ved hovedporten)
Kl. 1130  – Pilegrim – Lengsel, vandring og tenking –før og nå foredrag v/ Roger Jensen, Solli Brug
Kl. 1300 – Pilegrimsvandring videre fra Solli Brug, stopp i Solli kapell med tidebønn og gregoriansk sang.
Kl. 1800 – Pilegrimsvandringen avsluttes i St. Nikolas kirkeruin, Borgarsyssel Museum (enkel servering kan kjøpes ved ankomst)
Kl. 1900 – Offisiell åpning av Olavsdagene og møte med årets gjest, Wegnerbrakka

29.juli
Kl.1130 – Tidebønn – Olavskapellet / Kirkeruinen
Kl.1200 – Gjestebud, Wegnerbrakka
Kl.1500 – Historiske vandringer. «Sniktitt» på Tusenårsstien – oppstart ved Wegnerbrakka
Kl.1600 – Religionsvandringer. Åpen kirke i Metodistkirken og åpen moské – oppstart ved Wegnerbrakka
Kl.1800 – Olsokgudstjeneste, St. Nikolas kirkeruin, Borgarsyssel Museum NB! Grunnet regnvær flyttes gudstjenesten til Sarpsborg kirke
Kl.1930 – «Olavs møter i Europa» , Bjørn Bandlien. «Olsokfeiring i Olavs by gjennom 100 år», Trond Svandal. Wegnerbrakka.
Kl.2100 – Konsert med Henning Kvitnes og Freddy Holm, Sarpsborg kirke.

Billetter kjøpes på Ticketco.no og isarpsborg, Torvet 5, tlf.: 69 13 00 70

 

Lurer du på hva olsok egentlig betyr?

Olsok kommer fra det norrøne Ólafsvaka, og er navnet på den i utgangspunktet katolske markeringen av Olav den Helliges dødsdag 29. juli. Olav Haraldsson falt på Stiklestad 29. juli 1030 og ble helgenkåret ett år etter sin død. Før reformasjonen var dette en av de viktigste helgenfester i Norge, og på grunn av Olavs spesielle posisjon i norsk historie ble den bevart som en nasjonal festdag også etter reformasjonen.

Olavsfrontale i Nidarosdomen - utsnitt - Olavs død

Utsnitt fra Olavsfrontalet i Nidarosdomen – Olav Haraldssons død

Åpent museum Kystmuseet Hvaler: Krigen i 1814 – og krigen på Hvaler

torsdag, november 6th, 2014
Trond Svandal.

Trond Svandal.

Vi er ennå ikke ferdige med året 1814 ved Kystmuseet på Hvaler. Onsdag 12. november vil vi ta for oss krigen mot Sverige i 1814 og hva som hendte på Hvaler. Det går flere historier på folkemunne om hendelser den gangen, men hva hendte egentlig? Historikeren Trond Svandal kommer for å berette om dette.

Året 1814 har vært kjent som mirakelåret i norsk historie. Året med tre konger. Året da vi fikk vår frihet og grunnlov. Men 1814 er også året for den siste krig med Sverige. Den skulle vare i knappe tre uker, fra slutten av juli til midten av august. Den har vært lite kjent, men de militære vurderinger som ble gjort både før og under året 1814 spilte nok en viktigere rolle for utfallet av selvstendighetskampen og kampen for grunnloven enn mange tidligere har trodd. 

Krigen i 1814 utspilte seg først og fremst i Østfold. Her lå de store festningene Fredriksten og Fredrikstad. Her gikk hovedveien til Christiania, og gjennom fylket rant Glomma. Dette var viktige forutsetninger for at akkurat Østfold skulle bli scene for krigen. Den svenske flåten krysset grensen til Hvaler natten til 27. juli og krigen var i gang. Det ble kjempet mange steder i Østfold helt frem til våpenhvilen ble inngått i Moss den 14. august. Hvordan ble krigen ført? Hva fikk den å si for menneskene som var med, og for datidens østfoldinger? Hvilke hovedpersoner sto frem i dette dramaet? Og hva fikk krigen å si for den norske selvstendighetskampen som hadde blitt startet om våren?

Vil du vite mer om dette, så møt opp på Kystmuseet Hvaler onsdag 12. november kl. 19:00.

Velkommen!

Årboken MindreAlv 16

lørdag, august 30th, 2014
Allerede den 16. mai foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

Allerede den 16. mai foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

I forbindelse med 200-årsfeiringen av Grunnloven og året 1814 bryter Fredrikstad Museum tradisjonen med å utgi årbok hvert annet år. Nå foreligger en rykende fersk MindreAlv – den 16. i rekken!

Bokas tittel er ”Mot Fredrikstad!” med undertittelen ”Krig og okkupasjon i 1814”. ”Mot Fredrikstad!” kalte Erling Johansen sin artikkel om felttoget i 1814 over Hvaler og Kråkerøy. Med tillatelse fra Erlings familie trykkes artikkelen på nytt, denne gang med mange nye illustrasjoner, blant annet fotos fra steder som omtales i artikkelen. Artikkelen er utgitt to ganger tidligere: i Østfoldarv 1963-65, og som egen bok i 1966. Begge bøkene er for lengst utsolgt, og det er vanskelig å få tak i brukte eksemplarer.

I tillegg til Erling Johansens artikkel skriver Trond Svandal om svenskenes okkupasjon av Fredrikstad i 1814/1815. Vi kan også lese kronprins Carl Johans flygeblad om de aktuelle hendelsene i august og september dette skjebneåret; – og vi henter frem historien om ratifiseringen av Mossekonvensjonen. Den fant sted i Fredrikstad!

INNHOLDSFORTEGNELSE:
Veien mot mirakelåret – Av Trond Svandal
Den politiske situasjonen i 1814 – Av Petter Ringen Johannessen
Mot Fredrikstad! Felttoget i 1814 over Hvaler og Kråkerøy i Kulturhistorisk og lokalgeografisk lys – Av Erling Johansen
Fredrikstad Tidende N:o 1 – 7
En oversett begivenhet fra 1814 – Carl Johans ratifisering av Mossekonvensjonen i Kommandantgården i Fredrikstad – Av Martin Dehle
Søta bror? Fredrikstad under svensk okkupasjon, 1814 og 1815 – Av Trond Svandal

Boken kan kjøpes for kr 200,- i byens bokhandlere både i sentrum og i Østfoldhallen.
Boken selges også i museumsbutikkene til Fredrikstad Museum og Kystmuseet  Hvaler!

Send oss en forespørsel om boken pr epost: postmottak@arkiv.ostfoldmuseene.no

ORD I GRENSELAND – Mot Fredrikstad – Krig og okkupasjon i 1814

fredag, august 29th, 2014

Fredrikstad i 1814 er tema for historiker Trond Svandals foredrag på Tøihuset i Gamlebyen. Fredrikstad Museum arrangerer i samarbeid med Litteraturfestivalen Ord i Grenseland foredraget «Mot Fredrikstad – Krig og okkupasjon i 1814».

Tid: Søndag, 7. september.
Sted: Fredrikstad Museum, Tøihuset, Gamlebyen
Pris: kr. 50,- betales ved inngang.

Se Litteraturfestivalens nettsider

 

Ord i Grenseland - logo

 

 

Åpning av sommerens hovedutstilling på Borgarsyssel

mandag, juni 23rd, 2014
Formidler og konstituert daglig leder Hilde Serine Krogstad tok i mot i døra til utstillingslokalet Ferjestan. Foto. Ingvild Hasle

Formidler og konstituert daglig leder Hilde Serine Krogstad tok i mot i døra til utstillingslokalet Ferjestan. Foto. Ingvild Hasle

Fredag 20. juni ble sommerens hovedutstilling på Borgarsyssel Museum åpnet.

Utstillingen, med tittel 1814-2014 – Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon er museets bidrag til grunnlovsjubileet.

Et 30-talls inviterte gjester fikk høre formidler og konstituert daglig leder Hilde Serine Krogstad fortelle om arbeidet med å utvikle utstillingen, som har pågått i et drøyt halvår. Det er Krogstad, i samarbeid med sine kolleger; daglig leder på Storedal kultursenter Hege-Beate Lindemark og nettutvikler Espen Nordenhaug, som har laget utstillingen. Krogstad trakk også fram journalist og forfatter Nils E. Øys bok Mot Onsøy 1814 som en svært viktig kilde til kunnskap om nettopp Smaalehnssagen, som er en essensiell del av utstillingens tematikk. Det handler altså om hvordan innbyggere i Østfold opplevde de materielle tapene de ble påført av svenske soldater under og i etterkant av krigshandlingene her i 1814. Mange bønder ble frastjålet både korn og hester, og fikk lite og ingen erstatning for dette. I tillegg ble bidrag og hjelp fra historiker Trond Svandal trukket fram.

Både Nils E. Øy og Trond Svandal var tilstede under åpningen. Øy holdt et interessant innlegg og fortalte en del om bakgrunnen for Smaalehnssagen, mens Svandal fikk æren av å åpne utstillingen. Her var ingen snorer å klippe, men døren inn til det antikvariske huset Ferjestan ble elegant åpnet, og gjestene invitert inn.

Utstillingen står på Borgarsyssel Museum hele sommersesongen 2014, til og med 17. august. Museet er åpent hver dag fra kl 12-17.

 

Populære 1814-foredragsholdere – bookes her

tirsdag, januar 14th, 2014

Trond Svandal og Dag Strømsæther - foredragsholdere 2014 for ØstfoldmuseeneI forbindelse med markering av Grunnlovsjubileet kan Østfoldmuseene tilby historielag, foreninger, kulturarrangørere og andre interesserte – foredragsholdere som kan holde foredrag og fortelle om viktige historiske hendelser og temaer i perioden før under og etter 1814. Vi samarbeider med Trond Svandal og Dag Strømsæther, begge to  meget populære historikere i Østfold og som begge har stor kunnskap om akkurat vår grunnlovshistorie, både nasjonalt og på lokalt, hendelser i Østfold som var sentrale for hva som til slutt resulterte i vår grunnlov mm. Mao her er det mye spennende å lære/høre.

Foredragsholderene kan i perioden jan-des 2014 bookes hos Østfoldmuseene. Send din forespørsel på epost til: hilmar@arkiv.ostfoldmuseene.no (Hilde Marthinsen, markedssjef Østfoldmuseene)

Om foredraget til Trond Svandal:
«Året 1814 har vært kjent som mirakelåret i norsk historie. Året med tre konger. Året da vi fikk vår frihet og grunnlov. Men 1814 er også året for den siste krig med Sverige. Den skulle vare i knappe tre uker, fra slutten av juli til midten av august. Den har vært lite kjent, og de militære vurderinger som ble gjort både før og under året 1814 spilte nok en viktigere rolle for utfallet av selvstendighetskampen og kampen for grunnloven enn mange tidligere har trodd. 

 Krigen i 1814 utspilte seg først og fremst i Østfold. Her lå de store festningene Fredriksten og Fredrikstad. Her gikk hovedveien til Christiania, og gjennom fylket rant Glomma. Dette var viktige forutsetninger for at akkurat Østfold skulle bli scene for krigen. Den svensken flåten krysset grensen til Hvaler natten til 27. juli og krigen var i gang. Det ble kjempet mange steder i Østfold helt frem til våpenhvilen ble inngått i Moss den 14. august. Hvordan ble krigen ført? Hva fikk den å si for menneskene som var med, og for datidens østfoldinger? Hvilke hovedpersoner sto frem i dette dramaet? Og hva fikk krigen å si for den norske selvstendighetskampen som hadde blitt startet om våren?»

En flott rundtur i Herregårdlandskapet Østfold

tirsdag, august 28th, 2012

Søndag 26. august tok Østfoldmuseene med publikummere med på en nesten 7 timers lang «Rundtur i herregårdslandskapet Østfold» og det ble en flott og meget lærerik opplevelse for de som var med.

Fra Elingaard Herregård, Fredrikstad museum, Onsøy

Vi var totalt 14 personer med på turen som startet med omvisning på Borgarsyssel museum og  Snekkenes-bygget,  deretter omvisning både i hagen og  inne på Rød Herregård  i Halden. Der spiste vi også lunsj, dvs på Herregårdskafé,  som for anledningen bød på herregårdssuppe etter en gammel oppskrift fra Halden fra 1831 og som innhold oksekjøtt og ulike grønnsaker, samt at vi fikk lune kuvertbrød.  Etter dette gikk bussturen vidre til Elingaard Herregård der vi fikk en morsom dramatisert omvisning, og der var mange som skvatt godt da gamle fru «Birgitte» plutselig dukket opp – fra rommet der kisten ligger. Hennes sønn «Valentin» bød også publikum på søte marengs og han var meget fasinert av publikums klær som han mente var «nymote fra Ostindien».På Elingaard fikk vi også en smak på Herregårdsøl – riktig nok brygget på Borg Bryggerier i Sarpsborg, men laget spesielt for Elingaard Herregård.

Guide på turen var Østfoldmuseenes egen Trond Svandal som er historiker og som bød rikelig på sin store kunnskap om herregårdene i vårt fylke, samt om landskapet og om alle kirkene vi passerte.  Det var mange kommentarer fra bak i bussen: «Ja, da lærte jeg noe nytt idag også!». Selv om vi hadde omvisning  på 2 store herregårder, passerte vi en rekke andre herregårder på reisen – og totalt fikk vi høre om ca 14 herregårder av de som finnes i vårt fylke under turen.

Sarpsborg Arbeiderblads journalist var med på første delen av rundturen – på Borgarsyssel museum i Sarpsborg  der vi fikk høre om byetableringen, om vollen rundt byen, om  byen og raset der store deler innenfor vollen og Borregaard hovedgård havnet i elva m.m. Deretter fikk vi et innblikk i familien Wærenskiolds tragedie i 1702 da de mistet en rekke familiemedlemmer og dyr m.m da herregården som gikk med i nettopp dette raset. I Snekkenes bygget fikk vi høre et «hørespill» – eller en samtale  mellom Wærenskiold og hans svigerdatter under  hans 70 årsdag-feiring og der han nettopp forteller om sin families store tragedie.

Østfoldmuseene skal i den kommende måneden evaluere sine «Signaturopplevelse-turer» , både herregård- og arbeideropplevelsesturene. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger om de som har vært med, men vi skulle gjerne ha hatt enda flere med da dette er turer som er krevende både ift resursser og økonomi.

Gi oss gjerne dine tilbakemeldinger på turene (i kommentarfeltet under) , dersom du har vært med eller dersom du har hørt om de, men ikke valgt å være med av ulike årsaker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østfoldmuseenes blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Reisendekartet.no og Herregårdsnettverket.no

Østfoldmuseene inviterer publikum til brukermedvirkning og dialog gjennom to ulike blogger. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Besøk bloggene ved å klikke på lenkene under.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Østfoldmuseene lanserer to nye blogger

tirsdag, januar 10th, 2012
Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseenes tre blogger er Kystkulturbloggen, Herregårdsnettverket og Reisendekartet. Montasje: Espen Nordenhaug

Østfoldmuseene utvider sin tilstedeværelse på internett og sosiale medier og lanserer to nye blogger. De nye bloggene er Kystkulturbloggen og Herregårdsnettverket. Som navnene tilsier fokuserer bloggene på to vidt forskjellige temaer.

Da Østfoldmuseene lanserte nye nettsider ved utgangen av 2010, var det for å ta skrittet ned fra pidestallen og ut mot publikum. Vi ønsker å invitere til brukermedvirkning og dialog slik at innholdet også påvirkes av dere. Som en videreføring av denne tanken lanseres nå to nye fagblogger. I tillegg finnes Det skandinaviske reisendekartet som ble opprettet allerede i april 2010. Bloggene driftes og forfattes av ansatte ved Østfoldmuseene og vil gi innblikk i deres arbeid. Samtidig inviterer vi nå til dialog mellom fagpersoner og publikum gjennom bloggenes kommentarfelt.

Kystkulturbloggen

Kystkulturbloggen skrives av Inge Bugge Knudsen. Inge er konservator for kystkultur ved Fredrikstad Museum, Østfoldmuseene. Gjennom bloggen ønsker han å formidle stoff som er relatert til kystkultur, med utgangspunkt i det som forfatteren er interessert i innen temaet. Bloggen er derfor ikke begrenset til Fredrikstad, ei heller Østfold.

Herregårdsnettverket

Herregårdsnettverket er et faglig samarbeidsforum for museer som enten definerer seg som «herregårdsmuseer» eller har ansvar for anlegg av denne typen som del av sitt virkefelt, det være seg slott, adelige setegårder, lystgårder, storgårder, bypaléer, bispeboliger, klostre. Institusjonene har personale med museumsfaglig og/eller tematisk kompetanse innen fagfeltet, og har ressurser til å delta i prosjekter i regi av nettverket. Nettverket er også åpent for andre deltagere (universiteter, høyskoler, frittstående forskere mv.) som kan bidra med faglige eller tekniske ressurser.

Nettverket skal arbeide for økt kunnskap på området, bidra til utvikling av de deltagende institusjonene og at det oppnås resultater innen feltet som helhet.

Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum er hovedansvarlig museum for «Herregårdsnettverket» og stiller med sekretariatet. Det er arkivar Trond Svandal som per i dag skriver for denne bloggen.

Det skandinaviske reisendekartet

Det skandinaviske reisendekartet har vært virksom siden april 2010. Bloggen er et svensk/norsk prosjekt, og bidragsyterne er tilknyttet Bohusläns Museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger. De arbeider med kulturhistoriske spor av minioritetsgruppen reisendefolket/romanifolket/tatere i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

Fru Birgitte – 250 års markering 14. august på Elingaard

fredag, august 5th, 2011
I år er det 250 år siden Fru Birgitte Christine Kaas døde

I år er det 250 år siden Fru Birgitte Christine Kaas døde

I år er det 250 år siden Fru Birgitte Christine Kaas døde. Vi markerer dette med et innholdsrikt arrangement på herregården 14. august. Det blir foredrag, musikk, dramatisert omvisning og ikke minst – kåring av Elingaardskaken.

Vi har invitert publikum til å komme med sine bidrag til konkurransen for å finne Elingaard Herregårds signaturkake. Kakene kan presenteres for juryen fra kl. 11.00 søndag 14. august. For nærmere opplysninger om kakebakekonkurransen, se her.

Sensommerens jubileumsarrangement på herregården blir spekket med godbiter for både kropp og sinn. Det blir foredrag, musikalsk innslag og sesongens siste mulighet til å se vår populære dramatiserte omvisning.

Program for dagen:

12:00 Herregården åpner. Kaker kan leveres til juryen fra kl.11.00 og fram til kl. 15:00. Det blir smaksprøver for publikum, og mulighet for å stemme på sin favoritt.

13:00 Foredrag om Fru Birgitte ved historiker Trond Svandal. Hege Holmquist frefører to av Fru Birgittes egne salmer.

15:00 “Fru Birgitte – en dramatisert omvisning”. Sesongens siste mulighet til å se den populære dramatiserte omvisningen!

16:00 Juryen kårer vinneren av kakebakekonkurransen.

17:00 Slutt