Posts Tagged ‘Vandring’

Julebarnevandring i Gamlebyen

fredag, november 27th, 2015

Dagene i Gamlebyen kan bli kalde og mørke. Det sies at fjøsnissen har blitt sett springende over vollen… har du sett’n? Er du flink til å rope høyt? Kan du se både opp og ned, og telle? Klarer du å finne nissen? Bli med oss på en spennende historisk vandring for barn i Gamlebyen! Du får høre om jula i gamle dager, julefortellinger, og hjelpe til å løse oppgaver.

Lørdag 28. november, kl. 14.00
Søndag 29. november kl. 14.00
og Lørdag 5. desember kl. 14.00

Oppmøte: Fredrikstad Museum, Tøihuset (ved siden av kirken i Gamlebyen).
Priser: Barn kr. 20,- / voksne: kr. 60,- (Barn 0 – 3 år: gratis).

Billetter kjøpes på Fredrikstad Museum og inkluderer inngang til våre utstillinger. Vandringen varer i ca. 30-45 minutter, og avsluttes på museet i Tøihuset. Små barn må ha med seg en voksen. Fredrikstad Museum tar ikke ansvar for barna under vandringen.

Digital vandring langs Olavsvollen

onsdag, oktober 28th, 2015
En av merkesteinene langs Vollen. Foto: Espen Nordenhaug

Merkestein 4 langs vollen, mellom Wegnerbrakka og Borregaardsveien 5. Foto: Espen Nordenhaug

Bli med på digital vandrings langs Olavsvollen! Konservator Mona Beate Vattekar ved Borgarsyssel Museum tar deg med langs Olavsvollens løp fra Borregaard i sør til Borgarmen i nord.

Langs stoppene underveis forteller hun om  funnene som er  gjort i forbindelse med utgravninger langs vollen og i området innenfor middelalderbyen.

Klikk på punktene i kartet for å åpne videovinduene. Klikk deretter utenfor videområdet, hvor som helst på kartet, for å lukke videovinduet.

Rekordstor oppslutning på vandringen på Lauer

fredag, august 21st, 2015
Alle turdeltakerne på toppen av øya. Foto: Lillian Nyborg

Alle turdeltakerne på toppen av øya. Foto: Lillian Nyborg

Vi hadde vel på følelsen at noe var i gjære, men at vår lille kveldstur med historisk påfyll skulle få SÅ stor oppslutning, hadde vi ikke forventet! Hele 125 personer deltok i Kystmuseet Hvalers kulturhistoriske vandring på Lauer onsdag 19. august i praktfullt sensommervær! Så mange var vi at fergeselskapet måtte sette opp den største ferga si for å få alle over.

Lauer består av fire øyer, og noen holmer og skjær, men bare Nord-Lauer har hatt fast bosetting – og fikk dermed «æren» av å bli kalt Lauer av de fastboende. På det meste kan det ha vært så mye som 120 fastboende her, altså færre enn deltakertallet under onsdagskveldens vandring. En gang hadde øya egen skole, men den ble lagt ned i 1932. Etter det gikk ungene på skole både på Herføl og på Brekke på Kirkeøy. Det var en lang og strabasiøs skolevei til Brekke, halvannen time kunne det ta, først med syvåringen alene til rors i båten over til Kirkeøy, deretter vandring nordover øya til skolen.

Vår guide Gunnar Syversen

Vår guide Gunnar Syversen. Foto: Lillian Nyborg

Gunnar Syversen var den siste som ble født på Lauer, i 1949. Det var hjemmefødsel, som vanlig var den tida, og med faren som jordmor. Den offentlige jordmora nådde ikke fram i tide pga. isen. Dette var før elektrisiteten kom til øya – den kom først i 1951.

Gunnar var vår utmerkede guide denne onsdagskvelden. Han tok oss med til øyas høyeste punkt, ca. 15 moh., med fritt utsyn til alle kanter. Her ga han oss en levende gjennomgang av den nære historien på øya for deretter å lose oss langs smale gangstier, som en gang hadde vært dekket med skjell forbi den gamle skolen og bedehuset og gjennom den eldre bebyggelsen på øya rundt den gamle fiskerihavna. Vi vandret langs gjerdene til velstelte, blomstrende hager, over små irrgrønne, frodige gressletter og ned til Øsa, den gamle badeplassen hvor ungene lærte å svømme.

Lauer var en gang et levende og pulserende lite fiskersamfunn. Alle var fiskere; én familie hadde flere sauer, men ellers var det bare litt husdyrhold til eget forbruk. Fisken ble tatt imot på øyas eget fiskemottak. Fisket var delt i tre sesonger: Bakkefisket foregikk fra november til april-mai. Bakkene var tre dunker med line med 1000 kroker som ble satt ut om morgen. Før fiskerne dro ut, måtte hver krok agnes med skjell, og skjella var hentet innerst i Oslofjorden hvor det var store forekomster av skjell med mye mat av høy kvalitet – kanskje fordi Indre Oslofjord var forurenset med næringsstoffer som ga skjellene ekstra gode vekstvilkår? I alle fall fant man ikke så god agnskjell på Hvaler. – Etter bakkefisket begynte makrellgarnfisket som kunne vare fram til oktober, da hummerfisket begynte.

Lauer er fraflyttet nå, hele bebyggelsen er omgjort til fritidshus, også Gunnars hjem i Sildebauen. Familien hans flyttet ut i 1961. Den generasjonen som gikk ut av skolen etter krigen, var nok den siste som ble boende fast på Lauer. Alle som var født etter krigen flyttet ut. Den siste fastboende døde på slutten av 1980-tallet.

Fergeturen tilbake til Skjærhalden var et lite eventyr av et «kveldscruise» i solnedgangen med anløp på Herføl og Nedgården på Søndre Sandøy.

Stor takk til Gunnar Syversen for utmerket guiding på Lauer!

Barnevandring i Gamlebyen

torsdag, juli 16th, 2015
Foto: Frøydis Oseberg Pedersen

(Foto: Frøydis Oseberg Pedersen)

Er du flink til å rope høyt? Kan du se både opp og ned, og telle? Er du flink til å oppdage ting?  Bli med oss på en spennende historisk vandring for barn i Gamlebyen! Du får høre om dyra i byen i gamle dager, du får høre gamle historier og du får hjelpe til å løse noen oppgaver.

Hver dag kl. 13.00   (i perioden 6. juli – 31. august).
Oppmøte: Fredrikstad Museum, Tøihuset (ved siden av kirken i Gamlebyen).
Priser: Barn: 20,- / Voksne: 60,- (Barn 0 – 5 år: gratis).
Billetter kjøpes på Fredrikstad Museum og inkluderer inngang til våre utstillinger. Vandringen varer i ca. 45 min. og avsluttes på museet i Tøihuset. Små barn må ha med seg en voksen. Fredrikstad Museum tar ikke ansvar for barna under vandringen

Se også denne flotte redaksjonelle omtalen om vår barnevandringstilbud  i Fredrikstad Blad den 7. juli:

Fra Fredrikstad Blad 7. juli 2015

Fra Fredrikstad Blad 7. juli 2015

 

 

 

 

Villblomstens dag i Gamlebyen

lørdag, juni 13th, 2015
Brokkurt trives i karrig miljø mellom brostener der den ikke får konkurranse fra andre. Foto: Egil Michaelsen

Brokkurt trives i karrig miljø mellom brostener der den ikke får konkurranse fra andre. Foto: Egil Michaelsen

I hele Norden arrangeres blomstervandringer en utvalgt søndag i juni. I år er søndag 14. juni datoen.

Gul lerkespore er en vakker plante som vokser i mursprekker, Den passer derfor utmerket i Gamlebyen. Foto: Egil Michaelsen

Gul lerkespore er en vakker plante som vokser i mursprekker, Den passer derfor utmerket i Gamlebyen. Foto: Egil Michaelsen

I Fredrikstad møtes vi ved vanntroa i Gamlebyen kl. 11 og gir oss ut på en interessant vandring som varer et par timer uten værforbehold. Gamlebyens spesielle miljø med murer, voller og vollgraver, har gitt grobunn for mange interessante trær og urter. Noen av dem kan benyttes til mat, medisin og trolldom. Vi forteller de gode historiene.

Turledere blir Jørn Enger og Svein Åstrøm.

NB! Dette er ikke et arrangement i regi av Østfoldmuseene. 

Kulturhistorisk vandring til Skjelsbuveten

mandag, august 18th, 2014

 

Den optiske kysttelegrafen slik den kan ha tatt seg ut i terrenget. Ill: Lars Ole Klavestad for MindreAlv XIII.

Den optiske kysttelegrafen slik den kan ha tatt seg ut i terrenget.
Ill: Lars Ole Klavestad for MindreAlv XIII.

Åpent museum på Kystmuseet Hvaler høsten 2014 dreier seg i sin helhet om feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven. Vi inviterer til sesongstart på høstens program med kulturhistorisk vandring til Skjelsbuveten. Den rekonstruerte optiske kysttelegrafen ble åpnet oppe på veten i slutten av mai etter omfattende dugnadsinnsats fra medlemmer i Kulturvernforeningen. Telegrafen hadde stor betydning i hendelsene rundt 1814.

Men vi nøyer oss ikke bare med telegrafen. Vi tar også med oss det gamle veifaret over veten, den gamle kirkeveien som gikk fra Utgård til Skjelsbu og videre over Spjærøy og Asmaløy til Kirkeøy, en vei som har vært i bruk fra middelalderen – og kanskje enda tidligere – og opp til vår egen tid. Og kanskje kommer vi innom noen tufter fra eldre steinalder også. Det har tidligere vært opplest og vedtatt at Hvaler ikke hadde bosetning i eldre steinalder, de første bosetningene finner vi først i yngre steinalder. Men her må vi nok endre oppfatningene.

Guider på turen blir historiker Petter Ringen Johannessen, Paul Henriksen og Eivind Børresen fra Kulturvernforeningen og Rolf Utgård fra Utgårdskilen.

Turen onsdag 20.august starter kl. 18:00 og varer ca. to timer. Oppmøte ved parkeringsplassen på Bygger’n på Vesterøy. Husk noe på termosen, noe å bite i til kaffepausen, varme nok klær og gode sko!

Fra åpningen av den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten 25. mai 2014. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Fra åpningen av den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten 25. mai 2014. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor Ivar Olsen har gjennom dugnadsarbeid gjenoppbygd signalmasta på Skjelsbuveten. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Eivind Børresen, Petter Wistner og Thor Ivar Olsen har gjennom dugnadsarbeid gjenoppbygd signalmasta på Skjelsbuveten. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

 

Flott olsokfeiring i strålende sol

torsdag, juli 31st, 2014
Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Som tidligere år, var St. Nikolas kirkeruin også i år fylt til randen under olsokgudstjenesten. Til tross for at museets ansatte hadde satt ut en mengde benker, måtte en del av de besøkende ty til medbrakte campingstoler eller finne seg plass rundt om på gresset.

Olsokfeiringen i Sarpsborg var et samarbeid mellom Olavsdagene, Borgarsyssel Museum og Den norsk kirke. Feiringen inneholdt i år for første gang et heldagsprogram, og startet allerede kl. 9 på morgenen med tidebønn i Skjeberg kirke. Der deltok blant annet prosjektkoret bestående av “munker” og “nonner”. Deretter var det pilegrimsvandring fra Skjeberg kirke til St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel Museum. Vandringen gikk langs den nymerkede pilegrimsleden, som er en del av Anne-Sophie Hygens prosjekt med å sette fokus på middelalderhistorien i Østfold. For Sarpsborgs del skal pilegrimsleden gjennom kommunen stå klar til byjubileet i 2016. I år er det gjort en liten førpremiere, med ny skilting og merking av leden fra Skjeberg til Borgarsyssel i anledning olsokfeiringen. Anne-Sophie Hygen orienterte underveis i vandringen om arbeidet med pilegrimsleden. I overkant av 30 pilegrimer ankom museet litt før kl. halv to, og fikk da servert velfortjente forfriskninger. Klokka halv to var det tidebønn i kirkeruinen.

Nytt i år var også arrangementet Gjestebud i Wegnerbrakka i regi av Kirkens Bymisjon. Her ble det servert rømmegrøt og spekemat til pilegrimene og inviterte gjester.

Årets gudstjeneste var en økumenisk olsokgudstjeneste med preken av bror Haavar Simon Nilsen fra dominikanerordenen. Biskop Atle Sommerfeldt (Den norske kirke), Fader Johannes (Den ortodokse kirke) og tilsynsmann Øyvind Helliesen (Metodistkirken) deltok sammen med lokale prester. Prosjektkoret bidro også på denne programposten med tidebønn og andre musikalske innslag.

Etter gudstjenesten holdt bror Haavar Simon Nilsen et foredrag i Wegnerbrakka hvor han tok for seg spørsmålet om hvordan Olav den Hellige kan være et forbilde i vår tid.

De to siste postene på programmet foregikk i Sarpsborg kirke. Kl. 21 var det konsert med den verdenskjente fiolinisten Henning Kraggerud og Petter Richter på klassisk gitar. En fjerde tidebønn ga en verdig avslutning på årets olsokfeiring.

Tekst: Hilde Serine Krogstad

 

Tidebønn etter pilgrimsvandring (Foto Hilde Serine Krogstad)

Tidebønn etter pilgrimsvandring (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum III (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum III (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum (Foto Hilde Serine Krogstad)

Pilgrimmer ankommer Borgarsyssel museum (Foto Hilde Serine Krogstad)

Drikke til pilgrimmer som ankom Borgarsyssel museum (Foto - Hilde Serine Krogstad)

Drikke til pilgrimmer som ankom Borgarsyssel museum (Foto – Hilde Serine Krogstad)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel Museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel Museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Fra gudstjeneste olsok på Borgarsyssel museum (Foto: Mona Beate Vattekar)

Velkommen til historisk hagevandring på Rød Herregård

fredag, mai 23rd, 2014
Hagen i vårskrud. Foto Østfoldmuseene, Lillian Nyborg

Hagen i vårskrud. Foto Østfoldmuseene, Lillian Nyborg

Søndag 25. mai kl. 14.00 inviteres du til hagevandring med slottsarkitekt Kolbjörn Waern. Røds hage gjennom tre århundrer. Gratis adgang!

Velkommen til Rød og hagevandring i vårskrud. Vi følger slottsarkitekt Kolbjørn Waern, som øser av sine kunnskaper om hvordan hageidealene endret seg fra 1730-tallets barokkhage til den den engelske landskapshagen, så til den tyske stilen og senere til moderne nyklassisisme. Hvordan fikk eierne på Rød sine ideer og impulser og hvor kom de eksotiske vekstene fra? Vi sammenligner anlegget på Rød med samtidige parker og hager på den andre siden av svenskegrensen.  Hva er utfordringene med å bevare og restaurere en historisk hage?

Kolbjörn Waern er landskapsarkitekt med tilhold i Gøteborg. Han er slottsarkitekt for de kongelige parkene Ulriksdal og Haga i Stockholm. En av hans forfedre, Mathias Waern var kompanjong med Erich Ancher i handelshuset Ancher og Waern i Fredrikshald. Hans sønn, Carl Fredrik W, anla den store landskapsparken Baldersnäs i Dalsland på 1830-tallet. Kolbjörn Waern er en av nordens største kapasiteter på historiske hager og parker, og hagevandringen på Rød blir garantert en inspirerende opplevelse!

Museenes arrangementer i jubileumsåret

fredag, februar 21st, 2014
Fra øverst til venstre: Rød Herregård (De Ankerske samlinger/Rød Herregård), Konventionsgaarden i Moss (fotograf ukjent/Østfold fylkes billedarkiv), Carsten Tank (fri lisens), Fredriksten festning (jechstra, Flickr CC), Solbergtårnet som arena for en fotoutstilling (Bjørnli Foto, Flickr CC)

Fra øverst til venstre: Rød Herregård (De Ankerske samlinger/Rød Herregård), Konventionsgaarden i Moss (fotograf ukjent/Østfold fylkes billedarkiv), Carsten Tank (fri lisens), Fredriksten festning (jechstra, Flickr CC), Solbergtårnet som arena for en fotoutstilling (Bjørnli Foto, Flickr CC)

Østfoldmuseenes avdelinger ligger i områder som ble direkte påvirket av hendelsene i 1814, og det er naturlig for oss å ta utgangspunkt i det som skjedde lokalt. Vi har også lagt vekt på å formidle historien sett fra befolkningens side når vi nå feirer grunnlovsjubileet. De rikshistoriske hendelsene og aktørene der vil selvfølgelig også få oppmerksomhet, men det er viktig for oss å ha et bredt perspektiv. Vi kan si at i Østfold er temaene knyttet til krigen, forhandlingene og freden.

Dette skjer på avdelingene i jubileumsåret 2014.

Kjersti Løken Satvrum. Foto: Birgit Dannenberg, Journalisten.

Kjersti Løken Satvrum. Foto: Birgit Dannenberg, Journalisten.

Foredrag: Tør du snakke i offentligheten?

Tid: 26.01.14 kl. 12.00

Sted: Moss by- og industrimuseum

Ytringsfriheten nå til dags ved Kjersti Løken Stavrum, Generalsekretær Norsk Presseforbund.

Les mer ->>


Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Foredrag: Krig og fred i 1814. Østfold i begivenhetens sentrum

Tid: 09.02.14

Sted: Folkenborg Museum

Foredrag ved historiker Trond Svandal om krigen i Østfold sommeren 1814.

Les mer ->>


 

Arbeidere på Peterson 1952. Foto: Moss by- og industrimuseum

Arbeidere på Peterson 1952. Foto: Moss by- og industrimuseum

Foredrag: Arbeiderkollektivet på Peterson i Moss

Tid: 30.03.14 kl. 13.00

Sted: Moss by- og industrimuseum

Foredrag ved Egil J. Skorstad, professor i organisasjon og arbeiderlivsfag ved Høgskolen i Østfold.

Les mer ->>


Haldenvassdragets Kanalmuseums. 5. mars får museet besøk av 2x Erik som vil lese tekster og vise bilder fra sine bøker. Foto: Jørn Fjeld

Haldenvassdragets Kanalmuseums. 5. mars får museet besøk av 2x Erik som vil lese tekster og vise bilder fra sine bøker. Foto: Jørn Fjeld

Foredrag: Sjuårskrigen 1807 – 1814 i indre Østfold

Tid: 02.04.14 kl. 13.00

Sted: Haldenvassdragets Kanalmuseum

Foredrag med Per Erik Gjesvold under kulturkvelden på Ørje Brug.

Les mer ->>


Demningen i Mossefossen Foto: Trine Gjøsund

Demningen i Mossefossen Foto: Trine Gjøsund

Byvandring: Verket i Moss

Tid: 27.04.14 kl. 13.00

Sted: Moss by- og industrimuseum

Byvandring på Verket. Oppmøte på Storebro ved Konventionsgaarden.

Les mer ->>


Fredrikshalds Teater Foto: Svein Norheim

Fredrikshalds Teater Foto: Svein Norheim

Foredrag: Om Henriette Schønberg Erken og kokeboken

Tid: 03.05.14 

Sted: Fredrikshald Teater, Halden historiske Samlinger

Foredrag ved Maria Berg Reinertsen om kokenboken utgitt til grunnlovsjubileet i 1914.

Les mer ->>


Solbergtårnet. Foto: Erling Bakken, CC-BY-SA

Solbergtårnet. Foto: Erling Bakken, CC-BY-SA

Utstilling: Østfold 1814 1914 2014

Tid: 08.05.14

Sted: Solbergtårnet, E6 ved Skjeberg

Åpning av fotoutstilling i Solbergtårnet. Østfold fylkes billedarkiv ønsker å vise både fotografiene av Østfold anno 1914 og Østfold anno 2014 for publikum.

Les mer ->>


En av de norske fanene som ble tatt med til Stockholm høsten 1814. Foto: Armémuseum. Eier: Armémuseum, Stockholm

En av de norske fanene som ble tatt med til Stockholm høsten 1814. Foto: Armémuseum. Eier: Armémuseum, Stockholm

Utstilling: Frykt og ære – Fredrikshald 1814

Tid: 14.05.14 kl. 11.00

Sted: Krigshistorisk museum, Østre kurtine, Fredriksten festning, Halden historiske Samlinger

Utstillingsåpning. Utstillingen viser krigen, freden og den svenske beleiringen i løpet av året. Erobrede faner fra Fredriksten vises for første gang.

Les mer ->>


Fredrikstad Museum. Foto: FM

Fredrikstad Museum. Foto: FM

Utstilling: Den svenske okkupasjonen av festningsbyen

Tid: 16.5.14

Sted: Tøihuset, Gamlebyen, Fredrikstad Museum

Utstillingsåpning. Mer informasjon kommer.


Narvestad på Folkenborg museum slik den framstår i dag. Foto: Ingvild Hasle.

Narvestad på Folkenborg museum slik den framstår i dag. Foto: Ingvild Hasle.

Utstilling: Kulturlandskapet i Østfold gjennom 200 år

Tid: 08.06.14

Sted: Folkenborg Museum

Kunstutstilling på Folkenborg Museum. Mer informasjon kommer.


Borgarsyssel Museum. Foto: Espen Nordenhaug

Borgarsyssel Museum. Foto: Espen Nordenhaug

Utstilling: Krig og okkupasjon – tap og ødeleggelser

Tid: 22.06.14 – 17.08.14

Sted: Borgarsyssel Museum, Sarpsborg

Utstillingen tar for seg følgene av krigshandlingene og svenskenes okkupasjon i 1814 for innbyggerne i Smaalenene. Utgangspunktet for utstillingen er erstatningssaken i etterkant av krigen og okkupasjonen, kjent som Smaalehnssagen.

Mer informasjon kommer.


Storedal Kultursenter. Foto Hege-Beate Lindemark

Storedal Kultursenter. Foto Hege-Beate Lindemark

Utstilling: Østfold 1814 1914

Tid: 19.06.14

Sted: Storedal Kultursenter

Åpning av fotoutstilling produsert av Østfold fylkes billedarkiv. Vi ønsker å sette søkelyset på den første feiringen i 1914. Fotografiet var den gang et viktig verktøy for å dokumentere framgangen i det nye Norge, både det lokale demokratiet, næringslivet og et kulturhistorisk tilbakeblikk.

Les mer ->>


Haldenvassdragets Kanalmuseums. Foto: Jørn Fjeld

Haldenvassdragets Kanalmuseums. Foto: Jørn Fjeld

Utstilling: Østfold 1814 1914

Tid: 23.06.14

Sted: Haldenvassdragets Kanalmuseum

Åpning av fotoutstilling produsert av Østfold fylkes billedarkiv. Åpning av fotoutstilling produsert av Østfold fylkes billedarkiv. Vi ønsker å sette søkelyset på den første feiringen i 1914. Fotografiet var den gang et viktig verktøy for å dokumentere framgangen i det nye Norge, både det lokale demokratiet, næringslivet og et kulturhistorisk tilbakeblikk.

Les mer ->>


Verket 20, arbeiderbolig Moss. Foto: Trine Gjøsund

Verket 20, arbeiderbolig Moss. Foto: Trine Gjøsund

Utstilling: Fra Moss Jernverk til Peterson Moss

Tid: 14.08.14

Sted: Verket 20, Moss

Moss by- og industrimuseum med utstilling om dagligliv, arbeid og industri. Verket 20 er en gammel arbeiderbolig ved Konventionsgaarden i Moss.

Les mer ->>


Den optiske kysttelegrafen slik den kan ha tatt seg ut i terrenget.  Ill: Lars Ole Klavestad for MindreAlv XIII.

Den optiske kysttelegrafen slik den kan ha tatt seg ut i terrenget.
Ill: Lars Ole Klavestad for MindreAlv XIII.

Vandring: Den optiske kysttelegrafen 1809 – 1814

Tid: 21.08.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Kulturhistorisk vandring. Den optiske kysttelegrafen, et kommunikasjonssystem bestående av signalmaster med klaffer som lå mellom byene og festningene langs kysten, ble benyttet for å varsle om angrep.

Mer informasjon kommer.


Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Foredrag: Propagandakrigen mellom Norge og Sverige

Tid: 10.09.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Foredrag med historiker Ruth Hemstad.

Mer informasjon kommer.


Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Kystmuseet Hvaler. Foto: R. Ewart

Foredrag/konsert: Musikk rundt 1814

Tid: 08.10.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Foredrag og konsert med musikk rundt 1814 som tema.

Mer informasjon kommer.


Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Trond Svandal. Foto: E. Nordenhaug

Foredrag: Krig og fred i 1814

Tid: 08.10.14

Sted: Kystmuseet Hvaler

Foredrag ved historiker Trond Svandal om krigen i Østfold sommeren 1814.

Mer informasjon kommer.


Kulturhistorisk vandring på Asmaløy

onsdag, september 4th, 2013
Den gamle skolen på Asmaløy. Området kalles Trekanten. Veien opp mot venstre kalles Skolebakken.  Flyfoto fra 1957. Foto: A. Holm, Widerøe’s Flyveselskap A/S. Østfold fylkes billedarkiv.

Den gamle skolen på Asmaløy. Området kalles Trekanten. Veien opp mot venstre kalles Skolebakken.
Flyfoto fra 1957. Foto: A. Holm, Widerøe’s Flyveselskap A/S. Østfold fylkes billedarkiv.

Onsdag 11. september blir det ny kulturhistorisk vandring med Kystmuseet Hvaler. Denne gangen går vi på Asmaløy. Lokalhistoriske guider blir Ragnhild Ramberg og Anne Marit Kolbeinsen.

Vi møter opp ved bedehuset på Asmaløy. Derfra tar vi de gamle ferdselsveiene til Håbu, Viker og Huser. Underveis tar vi en kafferast på fjellet mellom Vikerveien og Huser med vidt utsyn sørover hvalerskjærgården.

Ragnhild Ramberg og Anne Marit Kolbeinsen er født og oppvokst på Asmaløy og godt kjent i området, så vi vil være i de beste hender på vår vandring.

Ta med noe å drikke og bite i til kafferasten, og gjerne en kikkert. Godt fottøy er beste plagg, og ellers får vi kle oss etter været. Langtidsvarselet er foreløpig lovende.

Oppmøtestedet: Bedehuset ligger på Skipstad, rett ved fylkesvei 108. Når man kjører mot Skjærhalden, ligger det til venstre for veien, rett ved krysset der man kjører ut av 60-sonen på fylkesveien. Museet vil sørge for merking til parkeringsplassen.

Oppmøte kl. 18:00. Vi regner med at turen tar et par timer.

Vel møtt!