skip to Main Content

Carsten Tank – den politiske patrisier – et foredrag

Carsten Tank (De Ankerske Samlinger, foto Svein Norheim)

Carsten Tank (De Ankerske Samlinger, foto Svein Norheim)

Fredag 14. august kl 14.00 i Konventionsgaarden i Moss holder førstekonservator og arkivar James Ronald Archer et foredrag om «Carsten Tank – den politiske patrisier».

Carsten Tank (1766-1832) på Rød ved Halden var en av byens fremste trelasthandlere, og deltok aktivt i mange politiske sammenhenger før, i løpet av, og etter 1814. Hvilken rolle han spilte og hva han sto for har vært omstridt, og han er kalt en av de miskjente og glemte fra 1814-generasjonen.

Kom og hør foredraget om Carsten Tank. Kollega James Roland Archer arbeider til daglig ved Halden historiske Samlinger. Han har også publisert en biografi om Carsten Tank i Østfoldmuseenes skriftserie nr. 11, 2015. Heftet kan kjøpes i museumsbutikken og i forbindelse med foredraget. Velkommen.

Back To Top