skip to Main Content

Fra bybrann til byplan – den historiske byutviklingen i Moss

Byplan for Moss ble utarbeidet av byingeniør Einar Mathisen i 1932/1933, vedtatt av bystyret i 1934 og endelig vedtatt av departementet i 1937. Planen viser de gamle bygrensene før utvidelsen i april 1938. Da ble områdene Melløs, Klommesten, Kallum, Høyden og Øre inkludert i Moss by. Original plan i lerret tilhører Moss kommune.

“Åpent Museum “ torsdag 27. oktober kl. 19:00.

Har du lyst til å vite mer om den historiske byutviklingen i Moss? Velkommen til en interessant kveld i Moss by- og industrimuseum der Arild Johnsen og Nils Bjørnebekk vil snakke om planer og planprosesser og om de to fargerike og innflytelsesrike ingeniørene Carl Ludvig Stabell og Einar Mathisen.

Begge foredragsholderne har tidligere vært ansatt i Moss kommune. Arild Johnsen som byplanlegger og Nils Bjørnebekk som teknisk sjef.

“Fra bybrann til byplan”

En historisk gjennomgang av oppbyggingen etter bybrannen i 1882, planlegging og utbygging av Skarmyra og hva Byplanen av 1932 betydde for byutviklingen på Melløs og i Fjordveien.

To personer som bidro sterkt til planene var stadsingeniør Carl Ludvig Stabel og byingeniør Einar Mathisen. Begge var markante personligheter som kom utenfra, og som hver for seg satte sitt preg på byen. Stabel var født i Romsdal og utdannet i Karlsruhe i Tyskland. Han kom til Moss som sjef på Gassverket i 1865, hvor han også hadde sin bolig.  I 1875 ble han stadsingeniør.

Einar Mathisen var fra Oslo og hadde sin utdannelse derfra. Etter noen år i Tønsberg ble han i 1931 ansatt som byingeniør i Moss. I 1939 flyttet han inn i Fjordveien 56 som var tegnet av arkitekt MNAL Frithjof Reppen fra Oslo.  Huset hans kan for øvrig sees i museets permanente utstilling om “funkis i moss”.

 

Velkommen!

 

For nærmere informasjon: kontakt konservator Camilla Gjendem, e-post: camgje@arkiv.ostfoldmuseene.no  tlf. 69 20 52 72, Moss by- og industrimuseum

 

 

 

Back To Top