skip to Main Content

Kulturhistorisk vandring på Herføl

 
Sjøbuer på Tøfte med Andholmen og svenskelandet i bakgrunnen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Sjøbuer på Tøfte med Andholmen og svenskelandet i bakgrunnen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Åpent museum mandag 6. juni: Kulturhistorisk vandring på Herføl

 Kystmuseet Hvaler inviterer til kulturhistorisk vandring på idylliske Herføl. Øya som er den østligste av øyene på Hvaler er også den minste av de bebodde øyene med et flateinnhold på 1.9 km². Det finnes kun sandveier og biltrafikk forekommer ikke. Man senker derfor umiddelbart tempoet i det man går i land på Herføl. Turleder er Herfølgutt og kjentmann Vidar Pedersen.

Øya som tidligere var bosted for over 300 innbyggere har i dag kun 15 fastboende tilbake. En rekke bygninger og steder vitner imidlertid om tidligere tiders så aktive virksomhet på Herføl. På vandringen kommer vi forbi Telegrafstasjonen som ble nedlagt på slutten av 1960- tallet, samt den gamle skolen som var i drift fra 1892 til 1964. Fra sletta ved skolen, hvor øyas befolkning drev idrettsaktiviteter, går turen opp til Herfølsåta – Østfolds største gravrøys fra bronsealderen. Den befinner seg på Norsk kulturråds liste over høyt prioriterte nasjonale kulturminner og er karakterisert som “Riksmonument”. Herfølsåta eller “Røsset” ligger på et av Herføls høyeste punkt og gir et fantastisk overblikk over resten av øya.

Ta med noe godt å drikke da vi får anledning til en liten rast på “Lokalet” som ble bygget av Søndre Hvalers Sømandsforening i 1906. Vi beveger oss deretter til Tøfte hvor både den gamle tollstasjonen og et tidligere båtbyggerverksted ligger. Tollstasjonen ble opprettet i 1918 og var i virksomhet til 1976. Båtbyggerverkstedet var i drift fra 1922 og frem til slutten av 70-tallet. Fra Tøfte går turen videre til Andholmen. Her fantes et gammelt sildesalteri og her ligger også barndomshjemmet til Henry A. Larsen (1899-1964). Han var offiser i det ridende politi i Canada og ble den første som seilte Nordvestpassasjen begge veier. På Andholmen var det i tillegg losstasjon fra 1941 til 1984. Da ble alle losene på Hvaler og i Fredrikstad samlet på Skipstadsand, Asmaløy. Tilbake ligger loshytta på Andholmens høyeste punkt, med god utsikt over Sekken og Kosterfjorden. Utkikkshytta er i dag i privat eie og vi får lov til å komme inn og kikke.

Vi har beregnet ekstra god tid denne dagen slik av vi får mulighet til å besøke to av Herføls driftige damer. Dagens første stoppested er hos Reidun Pettersen på Gildeberg som lager og selger angoraprodukter. Hun spinner garn selv og produserer alt fra sjal til tøfler. Vi gjør oppmerksom på at det kun er mulighet for kontant betaling. Dagens siste stoppested er på det gamle postlokalet til Engedahl hvor Gry Bustgård har åpnet den sjarmerende butikken Post`n med salg av interiør og brukskunst. Gry selger kaffe og vafler for anledningen og vi tar oss tid til en siste rast mens vi venter på ferga hjem. Det er mulighet til å se seg rundt i det gamle huset hvor det var butikk fra 1903 til 1957 og poståpneri fra 1907 til 1985.

Møt opp på fergeleiet på Skjærhalden kl. 18:00.

Avgang Skjærhalden kl. 18.10. Ankomst Herføl kl. 18.30.

Avgang Herføl kl. 21.30. Ankomst Skjærhalden kl. 21.40.

Vel møtt til en hyggelig og innholdsrik vandring på Herføl!

Back To Top