skip to Main Content

Moss er rik på kulturminner – hvordan tar vi vare på disse?

Moss Historielag inviterte til åpent møte i Moss by- og industrimuseum torsdag 31 mai:

Moss er rik på kulturminner – hvordan tar vi vare på disse?

Moss historielag

Mosse byens segl - Moss historielag

  • Tematikk:
  • -Hvordan tar vi vare på vår historiske kulturarv?
  • -Kulturminner som gjøres tilgjengelig på internett.

Østfold Historielag har tatt initiativ til at kulturminner registreres og gjøres tilgjengelig for alle. I Moss gjøres arbeidet av Moss Historielag og Moss Ættehistorielag.

Arbeidet består bl.a. i å få lagt inn de såkalte vedtaksfredede kulturminner som har hatt stor historisk betydning. Dette er Konventiongården, Torderød Gård, Chrystiegården m.fl. Den største jobben er imidlertid å få de øvrige av kommunens kulturminner geografisk stedfestet. Moss Historielag har en gruppe som arbeider med dette. Gruppen koordinatfester, fotograferer, beskriver og registrerer i en database. Når dette er utført er disse data tilgjengelig gjennom å benytte kartverket som finnes på nettstedet «kulturminnekart.no».

 

 

 

Back To Top