skip to Main Content

Utgivelse av nytt arbeidsminne fra Moss

Sjøbadet i Moss. Dette var tumleplassen for Henry og hans lekekamerater da han vokste opp. Foto: Johan Rynnås/Marit Rynnås

Henry Brinchmann. Foto:Trine Gjøsund/Moss by- og industrimuseum

HENRY WALTER BRINCHMANN: EN KANALGUTTS ERINDRINGER – OPPVEKST OG ARBEID 1930-58

DATO: Onsdag 10. oktober

KLOKKESLETT: 12.30

STED: Kafé Evert

 

Møt forfatterne av årets og fjorårets arbeidsminner: Henry Walter Brinchmann og Jan Erik Olsen.  

 

Museet har siden 2007 samarbeidet med Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse for Mossedistriktet om å samle inn folks arbeidsminner fra industriarbeidsplasser i Moss. Prosjektet har blitt knyttet opp mot Arbeidsarven, en større nasjonal dugnad for innsamling av arbeidsminner. Siden oppstarten har flere arbeidsgrupper fra ulike industriarbeidsplasser i Moss vært aktive, og det har blitt samlet inn mange flotte minner og fotografier. Egne nettpresentasjoner for arbeidsgruppene og en oversikt over innsamlet materiale er å finne på www.arbeidsarven.net.

Da en del av historiene som kom inn var både omfangsrike, interessante og veldig godt skrevet, bestemt vi oss i fjor for å gi ut noen av disse som hefter. Første hefte kom ut i fjor og handler om Jan Erik Olsens historie om hans liv og arbeid, blant annet på Il-O-Van og Høyang Polaris i Moss.

I årets hefte skriver Henry Brinchmann om barndom og oppvekst på Jeløy. Vi får et innblikk i de sosiale forholdene ved arbeiderboligene i Bråtengata før, under og etter krigen. Forfatteren gir oss også et innblikk i skolegang og snekkeropplæringa på Moss Verft. Vi får også vite mer om hvordan det var å arbeide i industrien og ved håndverksbedrifter, samt slitet og gleden ved å bygge eget hus på fritida på Feulstad/Såstad i Rygge.

Vårt mål er at vi skal gi ut en serie på fem hefter fra ulike hjørnesteinsbedrifter i Moss, og vi er allerede i gang med planleggingen av neste års hefte.

Heftet er blitt finansiert ved hjelp fra Moss Kommunale Pensjonskasse, Østfold fagforenings pensjonistgruppe Avdeling Moss, Stiftelsen for industrihistorisk bevarelse for Mossedistriktet og er til salgs i museumsbutikken.

Velkommen til et møte med forfatterne!

 ——————————————————————————————————————————

For nærmere informasjon: kontakt avdelingsleder Torill Wyller tlf. 69 20 52 75, e-post torwyl@arkiv.ostfoldmuseene.no eller konservator Bjørg Holsvik, tlf. 69 20 52 73, e-post bjohol@arkiv.ostfoldmuseene.no

 

Back To Top