skip to Main Content

Borregaardsveien 5 istandsettes

Hilde Serine Krogstad og elever, middelalderomvisning på Borgarsyssel, foto: Christine Lande

I bakgrunnen ligger den gamle ingeniørboligen Borregaardsveien 5. Bygningen er i dårlig forfatning, men har stor kulturhistorisk verdi. foto: Christine Lande

Borgarsyssel Museums styre overtar ansvaret for istandsettingsarbeidene av Borregaardsveien 5 innenfor rammen av ca. 2,1 millioner kroner.

Oppdraget med å sikre og rehabilitere bygningen til er gitt til Mesterbygg AS, Sarpsborg. Styret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av Carl Einar Kure, Thomas Winther og Arne Magnus Sørli som får fullmakt til å arbeide videre med prosjektet.

Borgarsyssel Museum ønsker avtale som regulerer vedlikehold, drift og HMS på Borregårdsveien 5 i rehabiliteringsperioden. Ansatte  ved museeet er veldig positive til at Borregårdsveien 5 blir stående, og håper vedtaket kan bidra til ro rundt museet, bedre samarbeidet med interesserte rundt museet og gi litt positiv omtale i byen.

Christine Haugsten Ellefsen

Museumspedagog på Borgarsyssel Museum.

Back To Top