skip to Main Content

Sarpsborg i bilder før og nå del to

For et par uker siden la vi ut seks bildesammenligninger der vi har hentet fram bilder fra arkivene, refotografert de samme motivene i 2014 og lagt disse over hverandre slik at du kan se hvordan stedene har utviklet seg.

Bildesammenligningene ble produsert for utstillingen 1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon, som ble satt opp i anledning grunnlovsjubileet. Vi gjør nå de resterende bildene tilgjengelig på nett.

Dra i «håndtaket» fra midten av bildene under, og ut til en av sidene for å vise/skjule motivene.

Se første bildeserie fra Sarpsborg –>

Se bildeserie fra Halden med sammenligning av motiver fra 1949 og 2014 –>

Kø ved Johan Nipens fiskeforretning


Foto fra 2. verdenskrig: Sarpsborg kommunes fotosamling. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Fotografiet er fra 2. verdenskrig og viser den lange køen utenfor Johan Nipens fiskeforretning i krysset Korsgata/Sandesundsveien. Køen går langt forbi Glassmagasinet som hadde butikklokalene på hjørnet. I dag har eiendomsmeglerfirmaet Notar kontorlokaler der Glassmagasinet holdt til.

Festiviteten under 2. verdenskrig


Foto fra 1942: Sarpsborg kommunes fotosamling. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Hirden paraderer utenfor Festiviteten under Quislings besøk i Sarpsborg 1942.

Sarpsborg torg


Foto fra 1949: Østfold fylkes billedarkiv, fotograf Normann. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Torget i Sarpsborg øvre del en søndag ca.1949. På bildet ser vi Kolonial Asvald Sælid, Torvet 6, Torvkafeen, Torvet 4, E. Bergerød. Disse bygningene er i dag erstattet av Forumgården. Helt til venstre i bildet fra 1949 ser du bygget med Apoteket Bjørnen. Dette bygget finnes den dag i dag.

Onsøy Prestegård


Brocks tegning hentet fra Onsøy Historielags juleutgave av Varden i 1955. Nyfotografering: Hilde Serine Krogstad

Onsøy prestegård tegnet i 1828 av F. D. Brock. Huset hadde da to piper – i dag er det kommet en litt mindre pipe midt på huset. I overetasjen er det tegnet inn seks vinduer, mens det i dag er syv.

Til høyre for hovedhuset er det på tegningen fire (eller fem?) bygninger med gavlveggen mot betrakteren og en lang bygning bak som ligger parallelt med hovedbygningen. Bygningen som står nærmest hovedhuset, har en solid pipe. Den neste har et klokketårn på taket – kanskje er det et stabbur? Midt mellom disse to bygningene, er det en mørk firkant som vi ikke vet hva er – kan du se hva det er? Helt til høyre på tegningen skimtes noe som kan være et bolighus. Bygningen som skimtes i bakgrunnen på bildet fra i dag, er en moderne landbruks¬bygning.

I hagen er det tegnet et par halvhøye trær foran huset og flere mindre busker/trær; kanskje frukttrær? Langs hele eiendommen går det på tegningen en skigard. I dag skjermes hagen av syrinbusker. Et kjempestort kastanjetre skjuler hele gavlveggen. Kan det være det samme treet som var ganske lite på tegningen fra 1828? En høy flaggstang troner i dag midt i hagen.

Kart over Skjebergkilen

Det gamle kartet er et milekart over Skjeberg datert 1775-1790. Kartet viser at området hadde spredt bebyggelse. Zacharias Mellebyes gård er markert på begge kartene. På det moderne kartet, hentet fra Sarpsborg kommune, kan en tydelig se at området stedvis har blitt mye mer tettbebygd. E6 skjærer gjennom landskapet. Noen av de mindre veiene følger omtrent de samme veifarene på begge kartene.

Flyfoto Borgarsyssel Museum

Det eldste flyfotoet er tatt på 1960-tallet. Borregaardsveien 6 og 8 ses på den ene siden av veien (nærmest betrakteren) og nummer 7 nærmest Olavskapellet. Bunkeren var på dette tidspunktet nedgravd i hagen

Det nye bildet er tatt fra en litt annen vinkel, i juni 2014. I nedre billedkant vises stien ned til bunkeren og gjerde rundt den. Bunkeren ble gravd fram i 1989 i forbindelse med at Wegnerbrakka ble satt opp der Borregaardsveien 7 tidligere stod. Borregaardsveien 6 og 8 ble revet av Borregaard, som eide husene, i 2004/2005. Dette fordi de lå innenfor sikkerhetssonen som er etablert rundt Borregaard.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top