skip to Main Content

Sarpsborg i bilder før og nå

I anledning grunnlovsjubileet satt Borgarsyssel Museum i sommer opp utstillingen 1814-2014. Østfoldingers opplevelser av krig og okkupasjon.

I utstillingen kunne du bla i motiver som kan knyttes til 1814 og til perioden 1940-45, sammenlignet med bilder av de samme motivene i dag. Vi tilgjengeliggjør nå seks av bildesammenligningene her.

Dra i «håndtaket» fra midten av bildet og ut til en av sidene for å vise motivene.

Se bildeserie fra Halden med sammenligning av motiver fra 1949 og 2014 –>

Kirkegata skole 1945/2014


Foto fra 1945: Rolv Bjøreid, Sarpsborg kommunes fotosamling. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Veisperring og skyteskår utenfor Kirkegaten skole i 1945. Under okkupasjonstiden var byen preget av tyske installasjoner. I alt 6 privathus, 16 hoteller /forsamlingslokaler/ foreningslokaler, 10 garasjer/lagertomter og 14 kommunale eiendommer ble beslaglagt for å huse tyskere. I tillegg anla tyskerne flere bunkere.

Annekset ved Folkets hus/SA-bygget 1940/2014


Foto fra 1940: Østfold fylkes billedarkiv. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Bildet er tatt 12.april 1940 og viser en tysk vaktsoldat ved Folkets Hus, utenfor det såkalte annekset. I 1975 ble annekset revet til fordel for SA-bygget. I 2011 flyttet lokalavisen til nye lokaler i Festiviteten og i dag er de tidligere SA-lokalene huset av Sport Club Sarpsborg.

Sarpsfossen sett fra Borregaard ca. 1700/2014

Foto: Østfold fylkes billedarkiv. Nyfotografering: Hege-B Lindemark.

Sarpsfossen sett fra Borregaard over mot Hafslund. Maleriet er av Jacob Coning (1648-1724) og er malt rundt 1700. I forgrunnen ser vi Borregaard før jordfallet i 1702, i bakgrunnen hovedbygningene på Hafslund med tårn og tre fløyer. Langs østsiden av fossen ligger også de fleste saghusene. Mot sydøst ser vi Vetatoppen i Borge. Det originale maleriet er forsvunnet, men en eldre eies av Borgarsyssel Museum. I dagens fotografi ser vi store endringer langs fossen. De to industrigigantene på hver side tar mye av utsikten.

Sarpsfossen sett fra Hafslund midten av 1800-tallet/2014

Foto: Østfold fylkes billedarkiv. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Sarpsfossen sett fra Hafslund over mot Borregaards side av fossen. Maleri fra 1800-tallet og er malt av Joachim Frich (1810-1858). I dagens fotografi ser vi store endringer langs fossen. De to industrigigantene på hver side tar mye av utsikten. Det har også kommet både veibru og togskinner over fossen.

Skipet Margina ved Sandesund havn 1945/2014


Foto: Sarpsborg kommunes fotosamling, fotograf J. Klemsdal. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

22.mai 1945 ankom skipet Margina fra Danmark havnen i Sandesund med matforsyninger. Den tidligere så travle og folksomme havnen er i dag erstattet av et nesten folketomt område, men flere av de gamle bygningene står den dag i dag. I bakgrunnen ser vi Sandesundbrua. Brua ble bygget i 1978 og er med sin totale lengde på 1 528 meter, Norges tredje lengste bru. Brua strekker seg fra Alvim i Sarpsborg til Årum i Fredrikstad. Kommunegrensen går omtrent midt på brua.

Veisperring ved Sandesund 1945/2014


Foto: Sarpsborg kommunes fotosamling. Nyfotografering: Hege-Beate Lindemark.

Fotografiet fra 1945 viser en tysk veisperring i Sandesund under 2. verdenskrig. Lagerbygningen med buede porter står den dag i dag, dog uten fullstendig tak.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top