skip to Main Content

Snekkenes

Snekkenes, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Huset ble bygd i annen halvdel av 1700-tallet. Bygningen var brukseierbolig på Snekkenes bruk og ble senere sorenskrivergård. Tidligere eiere var blant annet Bernt Anker og sorenskriver S. W. Manthey (1808-1815).

Også etter han var Snekkenes sorenskriverbolig da sorenskriver Christian Smith eide den (1816-1846). Siden ble huset brukt av husmannsfamiler, og en tid ble det holdt skole i det som nå er Werenskioldsalen.

Snekkenes-bygningen ble flyttet til Borgarsyssel Museum i 1921 og var museets første bygning.

Huset har en grunnflate på 250 m2. I tidens løp er romfordelingen i huset blitt noe forandret, og i dag domineres inntrykket av to store saler. Annen etasje var, som i mange tilsvarende hus, uinnredet

Interiør

Museets samling av møbler i barokk-, rokokko- og empiristil er hovedelementer i interiøret. I plantegningen under kan du lese mer om rommene og se et utvalg bilder av interiøret i huset.

Jul i Snekkenes

I videoen under gir Harriet J. Skogholt stemme til et julepyntet Snekkenes.

 

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top