skip to Main Content

Berg Bygdetun

Berg Bygdetun,foto: Svein Norheim / Halden historiske Samlinger

Bygdetunet ble anlagt på vollene til Veden skanse i Tistedalen allerede i 1947. Det hyggelige tunet har stue, stabbur, låve og fjøs ifra 1800-tallet.

Hvert eneste år har skoleklasser aktivitetsdager på bygdetunet. Der kan barna prøve seg på karding, spinning, plantefarving, kjerning av smør og steke og brase i den ekte grua.

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top