skip to Main Content

Berg Sparebank gir 2,8 millioner kroner til Fredrikshalds teater

Blide ansikter under gaveoverrekkelsen på 2,8 mill kroner til å Fredrikshalds teater. På bildet: Banksjef i Berg Sparebank Jørn Berg, direktør for Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes og styreleder i Berg Sparebank Bjørn Brevig. (Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad)

Blide ansikter under gaveoverrekkelsen på 2,8 mill kroner til Fredrikshalds teater. På bildet: Banksjef i Berg Sparebank Jørn Berg, direktør for Østfoldmuseene Gunn Mona Ekornes og styreleder i Berg Sparebank Bjørn Brevig. (Foto: Morten Paulsen, Halden Arbeiderblad)

Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger har mottatt en fantastisk gave fra Berg Sparebank i Halden på 2,8 millioner kroner. Gaven gis i forbindelse med bankens 100-års jubileum i år, og er en gave til hele byen. Østfoldmuseene mener i tillegg at dette er en gave til både regionen og nasjonen. Fredrikshalds Teater er en så unik, godt bevart bygning at den har status som et nasjonalt kulturminne.

Gaven er ment å dekke en fullstendig innvendig restaurering av teateret. Berg Sparebank har blitt oppmerksom på statens gaveforsterkningsordning, og selv sett at den gaven de var med på å gi i forrige runde, da teateret fikk til sammen 4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsene og UNI til utvendig restaurering, utløste 750.000 kroner fra ordningen. De har nå lagt til grunn at med nye tildelinger fra denne ordningen. (Det kan bli ytterligere 700.000,-) så vil beløpet dekke oppussing av teatersalen, ballsalen og øvrige rom innvendig i teateret.

» – Dette kom veldig overraskende på oss. Østfoldmuseene er svært takknemlige for at det lokale næringslivet er så interessert i å bidra til kulturvernarbeidet. Slike summer er som regel uoppnåelige for museene, men Østfoldmuseene er altså blant de heldige. Vi skal nå umiddelbart gå i gang og lage en helhetlig plan. Vi må benytte anledningen til å tilrettelegge for universell utforming så langt det lar seg gjøre. Det er på tide», sier direktør Gunn Mona Ekornes.

Fredrikshalds teater som nasjonalt teatermuseum?
Parallelt med restaureringsarbeidene vil vi utrede teaterets fremtid. Vi vil avklare om Fredrikshalds teater kan bli et nasjonalt teatermuseum. Kulissemagasinet og den unike kulissesamlingen gjør at vi har et komplett anlegg som kan fylle en slik fiksjon. Det gamle teatermuseet i Oslo er stengt og samlingene pakket ned, derfor tenker vi at vi skal gå i dialog med Oslo Museum om saken i nær fremtid.

Les også om saken i Halden Arbeiderblad 

Bli med  inn i teaterets kriker og kroker

Hilde Marthinsen

Markedssjef i Østfoldmuseene

Back To Top