skip to Main Content

Fra folkelig mote til bunader

Omslags av Bunader i Østfold, Janette Ulvedalen

Janette Ulvdalen har skrevet bok om bunader i Østfold.

Bunader i Østfold
Forfatter: Janette Ulvedalen
Forlag: Ask forlag. 2011

Endelig en omfattende framstilling av folkelig draktskikk og bunader i Østfold. Det er nok ikke Østfold man først tenker på med folkedrakt og bunad. Men det viser seg at når man først dukker ned i historien – så finner man!

Mye av det gamle folkedraktmaterialet finnes ved museene i Østfold. Spesielt er samlingene ved Halden historiske Samlinger omfattende. Dette synliggjøres også i bokas rike bildemateriale. Det er også riktig å minne om at en av de virkelige pionerene på en kildekritisk og grundig gjennomgang av Østfolds folkedraktskikk er Halden historiske Samlingers tidligere museumsbestyrer Vidar Parmer som både gjennom artikler og to store draktutstillinger synliggjorde hvilket potensial folkedraktskikken i Østfold hadde.

En stor del av det helt sentrale folkedraktmaterialet stammer fra gården Ellefsrød i Idd, Halden. På en auksjon der i 1882 ble det solgt 37 draktplagg hvorav 10 stk ble kjøpt av Etnografisk Museum (i 1906 overført til Norsk Folkemuseum), mens Hans Martin Hov (Hov samling i Haldens Minders museum/Halden historiske Samlinger) kjøpte hele 25 draktplagg, ett plagg er i Ør Grendesamling/HhS og ett på Borgarsyssel Museum. Dette materialet er unikt i den forstand at et så omfattende materiale stammer fra en og samme gård, fra ett og samme miljø. Ofte er bunadene rekonstruert av folkedraktmateriale med klesplagg eller brokker av disse fra ulike steder i et draktområde. Man skal da ikke la seg forundre over at mannsdrakten for Østfold nettopp i hovedsak bygger på materiale fra Ellefsrød.

Janette Ulvedalen og Ask forlag har gjort et formidabelt arbeid – og det vil forundre oss stort om ikke denne boka er å finne under mange juletrær denne jula.

Tekst: Svein Norheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top