skip to Main Content

Halden i bilder før og nå

Oscarsgate sett fra sør nedenfor Kristian Augusts gate. Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Halden historiske Samlinger mottok i 2007 en ringperm med fotografier fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen via Halden kommune. Fotografiene er tatt i 1949 som dokumentasjon i forbindelse med et reguleringsplanarbeid utført av arkitektfirmaet Gegenbach og Mollø-Christensen.

Vi har nå fotografert de samme gatepartiene på nytt slik de fremstår i 2014. Det har ikke vært lett å treffe med nøyaktige samme vinkel og perspektiv, men noen av bildene viser likevel utviklingen som har vært i gatebildet fra 1949 og fram til i dag.

Under har vi samlet et utvalg av fotografiene. For å sammenligne bildene kan du dra i «håndtaket» på midten av bildet og ut til en av sidene. Klikk på ikonet øverst i høyre hjørne på hvert bilde for å vise i fullskjerm og klikk Esc for å lukke fullskjermvisning.

Os allé

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen(1949).

Busterudgata fra nord

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Repslagergata ved den gamle Bokhandler Andersens gård

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per henrik Scheen (1949).

Oscarsgate sett fra nord ovenfor Kristian Augusts gate

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen. (1949).

Krysset Teatergata og Violgata mot Storgata

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Halden bad

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Hagegata mot Torgny Segersteds gate

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Borgergata østre del mot Spinnestredet

Foto til venstre: Espen Nordenhaug (2014) Foto til høyre: Fra sivilarkitekt Per Henrik Scheen (1949).

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top