skip to Main Content

Halden historiske Samlinger får økonomisk gavestøtte

Fanene returnerte til Fredriksten festning.

Fanene returnerte til Fredriksten festning og vises i utstillingen «Frykt og Ære. Utstillingen har nå fått økonomisk støtte fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. (Foto: Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene)

I sommer søkte Østfoldmuseene Kulturdepartementet om midler fra gaveforsterkningsordningen, og for få dager siden fikk museene gladmeldingen om at søknaden var innvilget. Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger er den første gaveforsterkningen til Østfold! 

Svaret fra Kulturdepartementet lød: “Østfoldmuseene er blitt tildelt et tilskudd på 75 250 kr for budsjettåret 2014, som gaveforsterkning for private donasjoner, under kapittel 320, post 85, jf. Prop.1 S Tillegg (2013-2014). Gavene er gitt til den nye krigshistoriske utstillingen ved Halden historiske Samlinger og istandsetting av kjøkkenet ved Fredrikshald Teater.” 

Nye utstillinger og til istandsetting av anlegg er begge formål som faller innenfor ordningen, og søknaden fra Østfoldmuseene oppfylte vilkårene for å få gaveforsterkning.

– ”Vi er veldig glade for at vi fikk en andel fra gaveforsterkningsordningen. Summen utgjør 25% av utbetalte midler som Østfoldmuseene fikk utbetalt fra private givere i Halden i første halvår 2014, og midlene kommer godt med til å dekke deler av kostnadene vi har hatt med Frykt og ære krigsutstillingen på Fredriksten festning i Halden, samt til det nye kjøkkenet på Fredrikshald teater”, sier Gunn Mona Ekornes. Det viser at det nytter å søke om både store og små statlige midler, og for vår del har vi allerede meldt inn søknad for denne høsten, samt at vi har søknader på gang for 2015 dersom ordningen videreføres, noe vi selvsagt håper”.

Om gaveforsterkningsordningen til den nye regjeringen
Regjeringen innførte i 2014 en ny gaveforsterkningsordning. Ordningen gjelder pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseer samt pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Ordningen omfatter også gaver til oppgradering av eksisterende eller til nye utstillinger.

Det er 72 museum som vil kunne søke om gaveforsterkning i 2014 og disse er Nasjonalmuseet
for kunst, arkitektur og design, museene i det nasjonale museumsnettverket som mottar støtte over statsbudsjettets kapittel 328, post 70, og de samiske museene som får fast driftsstøtte
fra Sametinget. Det er satt av en bevilgning på 10 millioner kroner til ordningen i 2014. Kulturdepartementet har utarbeidet nærmere retningslinjer for ordningen og det legges opp til at 2014 er et prøveår.

Regjeringen har lagt fram forslag om å styrke og vidreutvikle ordningen om gaveforsterkning i 2015. Det er derfor foreslått en bevilgning på 30,3 millioner kroner til ordningen i 2015.

(Pressemelding fra Østfoldmuseene 19.11.14) 

Hilde Marthinsen

Markedssjef i Østfoldmuseene

Back To Top