skip to Main Content

Haldenarkiv på UNESCOs dokumentarvliste

Mads Wiels hovebok 1815-1820, postering for Bomullsfabrikken (Foto Østfoldmuseene) I

De omfattende og viktige arkivene etter handelshusene i Halden tas nå opp i et nasjonalt register over særlig betydningsfulle arkiver. Det er første gang arkiver fra Østfold blir med i det prestisjefylte selskapet, og arkivene fra Halden vil fra nå være i godt selskap sammen med bl.a. Grunnloven, et Ibsen-manus og Amundsens sydpolfilm.

Haldenarkivene med stor betydning for norsk historie
Arkivene etter familiene Tank, Anker, Stang og Wiel er et sjeldent eksempel på godt bevarte og eldre arkiv for en virksomhet med stor betydning for norsk historie. Alle sider ved trelastnæringen er representert, fra eiendomsforhold via avvirkning til foredling og utskiping. Dessuten dokumenteres ulike eierskaps- og produksjonsformer i en overgangstid. Arkivene dekker perioden 1653-1960 med særlig god dekning på 1800-tallet, og er på ca. 170 hyllemeter.

Et nasjonalt register under UNESCOs Memory of the World program
Norges dokumentarv er et nasjonalt register under UNESCOs Memory of the World-program. Registeret er en oversikt over dokumenter eller arkiver som er unike og uerstattelige for nasjonen eller viser fenomener som har hatt stor betydning for samfunnet. Den norske komiteen for verdens dokumentarv tar opp dokumenter på listen etter nominasjoner og faste kriterier for vurdering. Å komme med på en slik liste gir synlighet og anerkjennelse, og bidrar til kunnskap om og formidling av dokumentene.

På Kulturrådets side kan du se hvilke dokumenter som har blitt tatt opp i Norges Dokumentarv.

Hilde Marthinsen

Markedssjef i Østfoldmuseene

Back To Top