skip to Main Content

Lystdammer fulle av løv og epler

Mye løv å grums i dammene. Avdelingsdirektør Gaute Jacobsen og Rune Mathisen ved Østfoldmuseene sin driftavdeling inspekterer dammene og planlegger tømning og rengjøring. Foto: Bodil Andersson

Mye løv å grums i dammene. Avdelingsdirektør Gaute Jacobsen og Rune Mathisen ved Østfoldmuseene sin driftavdeling inspekterer dammene og planlegger tømning og rengjøring. Foto: Bodil Andersson

Selv om haven på Rød herregård er en stor glede med all sin skjønnhet gir den også noen utfordringer når det kommer til vedlikehold.

Gjengen fra Halden Asvo tar seg av den daglige pleien men når Rune Mathisen kontrollerte lystdammene helt nede ved lyshuset ble det tydelig at vi må legge inn en ekstra innsats: dammene må bli tømt for vann, løv og – epler!

– Eplene kommer fra eplehaven lenger opp i skråningen og noen av dem blir «hjulpet» ned i dammene, forklarer Rune Mathisen.

Til tross for at parken har hatt dammer i mange år, ble akkurat disse dammene anlagt så sent som i 2010, og i dag er det bare disse to dammene som gjenstår på Rød.

Oppdraget å tømme dammene vil gå til driftavdelingen ved Østfoldmuseene. Ønsket er det at når vannliljene blomstrer gjør de det over et blankt speil av vann.

I haven på Rød finnes mange spennende deler. Ved lysthuset finnes to dammer. Foto: Bodil Andersson

I haven på Rød finnes mange spennende deler. Ved lysthuset finnes to dammer. Foto: Bodil Andersson

Back To Top