skip to Main Content

Informasjonsfilm om arbeidet med biologisk miljøovervåkning i Haldenvassdraget

Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum utføres det biologisk miljøovervåkning for å sikre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. Denne informasjonsfilmen er laget for å fortelle om dette viktige arbeidet.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top