skip to Main Content

Kulturkveld på Ørje Brug – Foredrag med Elling Utvik Wammer: «Isens hemmeligheter»

Arkeolog Elling Utvik Wammer besøker Kanalmuseet onsdag 26. februar. Foto: KHM-UiO

Arkeolog Elling Utvik Wammer besøker Kanalmuseet onsdag 26. februar. Foto: KHM-UiO

26. februar får Haldenvassdragets kanalmuseum besøk av arkeolog Elling Utvik Wammer. Wammer har gjort enestående funn fra jernalderen og middelalderen i sin deltakelse i feltarbeid på høyfjellet. 

En direkte konsekvens av at isen på våre breer fortsetter å smelte, er at det dukker opp arkeologiske funn fra gammel is. I regi av Oppland fylkeskommune har Wammer deltatt i feltarbeid på høyfjellet gjennom en årrekke. Vi inviterer deg til Ørje Brug der du får høre om noen av de enestående funnene som er gjort når han nå besøker museet 26. februar kl. 19.


Les mer hos Kulturhistoriske museum på UiOs sider ->> og på Oppland fylkeskommunes sider ->>


Tid: 26. februar kl. 19.00

Sted: Ørje Brug, Kanalmuseet.

Inngangspris. kr. 50, inkl. enkel bevertning.

Back To Top