skip to Main Content

Lørdager i slusene – D/S Engebret Soot 150år

D/S Engebret Soot glir oppover Ørjeelva, med brudepar og gjester ombord. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

D/S Engebret Soot glir oppover Ørjeelva, med brudepar og gjester ombord. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Lørdager i slusene 21.07.12 hadde i anledning av D/S Engebret Soots 150års jubileum et arrangement med dampbåten som hovedperson. Kl. 15 gled båten frem på Ørjeelva og frem i slusekamrene som er omgitt av et fint amfi der et interessert publikum var samlet. Mens båten sluste opp et slusekammer, ble det underholdt med trekkspillmusikk og bursdagssang skrevet for anledningen. Det ble også fortalt fra historien til båten. Om bord på båten var et brudepar med sine gjester som ble fraktet fra Øymark kirke til festlokalene på Ørje Brug.

D/S Engebret Soot var den andre slepebåten i Haldenkanalen etter at kanalen sto ferdig i 1860. Båten ble påbegynt i 1861, men ble ikke levert før året etter. Båten hadde byggenummer én fra Nylands verksted i Christiania. Den ble bygget i jern og var 73 fot lang, 10,8 fot bred og utstyrt med en høytrykk dampmaskin som ytte  50 ihk. Dette ga en fart på 9 knop og den forbrukte en tønne kull i timen. Slepebåten kostet den nette sum av 6000 spesidaler.

D/S Engebret Soot på vei inn i slusekmret. Den får akkurat plass. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

D/S Engebret Soot på vei inn i slusekmret. Den får akkurat plass. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Vannet fosser inn i slusekamret, da ligger båten godt inn til siden. Foto: Camilla Bjerk Olsen

Vannet fosser inn i slusekamret, da ligger båten godt inn til siden. Foto: Camilla Bjerk Olsen

Fine gjester ombord. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Fine gjester ombord. Foto: Camilla Bjerk Olsen.

Back To Top