skip to Main Content

Digital fortelling fra Kystmuseet Hvaler

Albertine og Karl Lund, fotograf ukjent, Kystmuseet Hvaler

Spjærøy var på begynnelsen av 1900-tallet et polarisert samfunn, med store politiske og kulturelle motsetninger mellom den tilflyttede stenhoggerbefolkningen og den lokale kystbefolkningen. Se Kathrine Sandstrøms nye digitale fortelling Kulturmøter i en brytningstid!

Spill av film

Hege Hauge Tofte

Avdelingsdirektør Borgarsyssel Museum

Back To Top