skip to Main Content

Filmteam fra Argentina på besøk på Kystmuseet

Filmteam fra Argentina på Kystmuseet Hvaler for å lage et dokumentarprogram om Jan Arntzen. Jans datter Helene til høyre i bildet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Filmteam fra Argentina på Kystmuseet Hvaler for å lage et dokumentarprogram om Jan Arntzen. Jans datter Helene til høyre i bildet. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Kystmuseet Hvaler har hatt spennende besøk av et filmteam fra Argentina. Filmteamet ledes av den kjente argentinske journalisten og forfatteren Jorge Lanata som produserer en dokumentarserie for CNN. I den anledning er de i Norge for å lage et program om Jan H. Arntzen. Han er en blant 26 personer fra hele verden som inngår i dokumentarserien. Deres interesse for Jan har blant annet sitt utgangspunkt i hans engasjement for 40 tibetanske flyktninger på 1960-tallet. 

En dansk mangemillionær fikk fraktet 40 tibetanere i alderen 14 til 16 år til København. Han ønsket å gi dem opphold og utdannelse for fire år. Da de unge guttene kom til Danmark døde deres velgjører og dermed satt de strandet i København. Tibetanerhjelpen i Norge med Lauritz Johnson i spissen engasjerte seg i saken. Hjemme satt Jan og kona Wenche og fulgte med på nyhetene. De følte at de måtte gjøre noe. Jan tok kontakt med Tibetanerhjelpen og sa at han kunne innlosjere guttene i en stor tømmervilla han hadde i Vardal hvor han drev sommerpensjonat og skiskole sammen med kona. Som sagt så gjort. Fra 1964 til 1968 bodde det først 33 og deretter 40 tibetanske unge gutter i huset til Jan og Wenche i Vardal. I denne perioden fikk de skolegang og utdannelse i praktiske yrker for deretter å kunne vende tilbake til flyktningeleirene i Nord-India hvor de kunne hjelpe sine egne. 10 – 12 gutter ble imidlertid boende i Norge, og bor her fortsatt den dag i dag. Dalai-Lama ga selv uttrykk for at hvis de ønsket å bli boende i Norge så var det akseptert. Jan og Wenche fikk den æren å møte Dalai-Lama ved to anledninger.

Jan Arntzen har et langvarig engasjement for kulturlivet bak seg, både på lokalt og nasjonalt nivå. Han deltok blant annet i etableringen av Kystmuseet Hvaler. I 1971 samlet en gruppe ildsjeler seg for å redde det som var igjen av kulturarven på Hvaler. Jan var en av dem, og han holdt det gående frem til 2006 hvor han gikk av som leder for Hvaler kulturvernforening. Samme år ble Jan kronet for sitt langvarige og uegennyttige innsats for kulturlivet da han mottok kongens fortjenestemedalje i gull.

Jan var i mange år rektor på Kråkerøy ungdomskole. Her representerte han nye pedagogiske ideer og innførte idealistiske reformer som snudde opp ned på læringssituasjonen  for både elever og lærere. En av Jans tidligere elever Torill Stokkan, for mange en kjent kulturpersonlighet i Fredrikstad, ble intervjuet på Kystmuseet i dag. Hun fortalte engasjert om Jans grensesprengende engasjement på mange områder. Syv argentinske filmfolk, to norske medhjelpere, to tolker og Jans datter Helene samt hennes argentinske mann Luis bidro til å lage liv og røre på Kystmuseet. Det var en hyggelig seanse og vi håper og tror at de fikk med seg noen flotte stemningsbilder fra idylliske Nordgården.

Torill Stokkan og den kvinnelige argentinske journalisten. Foto: Kathrine L. Sandstrøm

Torill Stokkan og den kvinnelige argentinske journalisten. Foto: Kathrine L. Sandstrøm
Back To Top