skip to Main Content

Elever på Hvaler har produsert flotte digitale fortellinger

Fortellingene ble vist på storskjerm på Åttekanten skole. Foto: Espen Nordenhaug

Fortellingene ble vist på storskjerm på Åttekanten skole. Foto: Espen Nordenhaug

Tirsdag 6. desember var det premierevisning av 12 digitale fortellinger produsert av 7. klassinger ved Åttekanten og Floren skole på Hvaler. Gjennom fire dager har elevene arbeidet gruppevis med manusutvikling, tatt egne fotografier i felt, gjort lydopptak og redigert sammen sine fortellinger. Resultatet er 12 flotte fortellinger som dokumenterer lokale kultur- og arbeidsminner på Hvaler.

Ordfører Eivind Borge overrakte roser til elevene. Foto: Espen Nordenhaug

Ordfører Eivind Borge overrakte roser til elevene. Foto: Espen Nordenhaug

Prosjektet er knyttet opp mot konkrete kompetansemål i kunnskapsløftet og er en videreføring av minnefinnerprosjektet som ble etablert av Riksantikvaren under kulturminneåret 2009. Gjennom et samarbeid mellom grunnskoler og lokale fagfolk er målet er å gi elevene bedre kjennskap til sitt nærmiljø og dets kulturminner.

Kystmuseet ble bedt om å utvikle et konsept for den kulturelle skolesekken. I samarbeid med ansvarlig for den kulturelle skolesekken på Hvaler, Knut Egil Knutsen, har museet satt i gang prosjektet hvor elevene produserer korte fortellinger med minner knyttet til den lokale kystkulturen.

Historiene er et bidrag fra Kystmuseet Hvaler til Østfoldmuseenes fellesprosjekt Arbeid i Østfold som også Moss by- og industrimuseum tidligere har bidratt med lignende elevfortellinger til.

Gårsdagens premierevisning hadde i overkant 100 besøkende og elevene kunne stolt presentere sine fortellinger til hverandre, foreldre og venner. Med overrekkelse av roser fra ordfører Eivind Borge var det kun det røde løperen som manglet.

Historiene vil snart være tilgjengelig for skuelystne på nettsiden Digitalt fortalt.

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top