skip to Main Content

Vårforberedelser i hagen på Kystmuseet

Anne-Lise Eriksen rydder kvist og raker i frukthagen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Anne-Lise Eriksen rydder kvist og raker i den historiske frukthagen. Foto: Kathrine L. Sandstrøm.

Det er mye som skal forberedes i hagen på Kystmuseet før sesongstart. Lørdag 14. april var en liten, men ivrig gjeng samlet til dugnad. Det ble luket, raket, klippet, saget og spadd i det deilige vårværet. Museumstunet og den historiske frukthagen krever mye vedlikehold, og etter helgens dugnad er hagen klargjort for ny sesong. Frukttrærne har begynt å sette knopper, og vi ser utviklingen fra dag til dag. Det er et vakkert skue, og vi inviterer alle til å ta turen innom museet for å nyte vårens under i den nyryddete og flotte museumshagen.

Frukttrærne i den historiske frukthagen blir beskåret hvert år. Hans Kristian Rød fra Søndre Sandøy gjør denne jobben for oss. Hans Kristian er sivilagronom (hortonom) fra landbrukshøyskolen på Ås og er en av de drivende kreftene i Hvalerfruktprosjektet som har samlet inn over 70 gamle eplesorter på Hvaler. Flere av de gamle slagene ble plantet ut i den historiske frukthagen på Kystmuseet. Her finnes to gamle pæreslag og ti gamle epleslag: Fareeple, Dronningeple, Høstkavill, Flaskeeple, Gammel gråpære, Sylvesterpære, Kjerringholmeple, Lydiaeple, Silkeeple/Annie Elisabeth, Gravensten, Koli Briski-eple og Savannaheple. For å få trærne til å blomstre og sette frø er det viktig å fjerne døde grener og grener som vokser feil vei. Hvert år i mars/april er Hans Kristian på plass på Kystmuseet og steller frukttrærne.

Dugnadsgjengen fikk mange grener og kvister å rydde vekk. De ryddet samtidig i de gamle bærbuskene med rips og solebær som ble kraftig beskåret. Gjennom den historiske frukthagen setter Kystmuseet Hvaler et stort fokus på den fruktproduksjonen som gjennom mange år utgjorde en viktig næringsvei på Hvaler. I 1920-årene var Hvaler blitt en av de største fruktbygdene i Østfold. Omtrent alle som hadde en jordflekk dyrket frukttrær, og det ble plantet mange tusen frukttrær og bærbusker. De vanligste sortene var kirsebær, epler, pærer og plommer. Frukten ble solgt på torget i Halden og Fredrikstad, der spesielt hvalerplommer var en ettertraktet vare. Frukttrærne ble gjødslet med tang om våren, noe som blir praktisert på Kystmuseet den dag i dag.

Blomsterbedet på Kystmuseet inneholder planter og urter fra gamle blomsterhager på Hvaler og representerer det man tradisjonelt kunne finne i et hvalerbed. I bedet på Kystmuseet finnes blant annet iris, gressløk, peon, honingblom, mynte, estragon og løpstikke. Nå er bedet luket og ryddet og er klar for en ny sesong. Når sommeren kommer, vil vakre farger og deilige dufter fylle det lille bedet på Kystmuseet.

Back To Top