skip to Main Content

Helen Ørvig: visjonær og lidenskapelig feminist – filmfremvisning på Moss by- og industrimuseum

Søndag 30. august kl. 13.00 viser vi filmen Helen Ørvig; visjonær og lidenskapelig feminist. Helen er fra Moss og har i 45 år stått på barrikadene for kvinners rettigheter i Peru. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål og Kvinnefronten.

Helen fra Moss – Kvinneforkjemper i Peru – 45 år på barrikadene!

Av og til er det noen som setter varige spor etter seg. Helen Ørvig er en sånn person. Hun er fra Moss, født i 1929. Etter studier i Paris flyttet hun til Peru midt på 50-tallet. Helens første møte med feminismen var da hun i 1967 leste boka ”Myten om kvinnen” av Betty Frieden. Og så ble hun noe så umulig som en sentral skikkelse i arbeidet for kvinners rettigheter i Peru.

Filmen er produsert med midler fra Kvinnefronten/FOKUS/Hjelpe- og Opplysningsfondet for Kvinner. Kvinnefronten har hatt faglig samarbeid med CENDOC-Mujeres og Helen Ørvig siden 1993.

Kvinnefronten har i samarbeid med kvinneorganisasjonen WARMI, Peru, laget en dokumentar om Helen Ørvig. Nå er den for første gang oversatt til norsk og skal vises både i Oslo og Moss. Helen Ørvig vil være til stede ved begge visningene.

Gratis entré for Kvinnefrontens medlemmer, øvrige kr. 60,-

FAKTA om Helen Ørvig:

Født 5. mars 1929 i Moss.

Flyttet til Peru i 1954 med sin mann, filosofen Augusto Salazar Bondy.

Arbeidet for avisen Expreso.

Deltok i la Comisión Nacional de la Mujer Peruana y el Comité Técnico de Revalorización de la Mujer i 1974 som en del av forberedelsene til FNs første kvinnekonferanse i 1975. Hun arbeidet også med prosjekter for å få kvinner inn i landbruksrelatert næringsvirksomhet.

Helen Ørvig var CENDOC-Mujeres grunnlegger og senterets første direktør i 1984. http://kilden.forskningsradet.no/cendoc

Helen Ørvig og CENDOC-Mujeres var en del av Forum for kvinner (FORO MUJER) som blant annet satte kvotering av kvinner i partipolitikken på den offentlige dagsorden i Peru i 1991. Hun var også drivkraften bak de første lovene for forebygging av vold i landet.

Helen Ørvig var medlem og grunnlegger av Colectivo de Derechos Reproductivos (Arbeidsgruppen for Reproduktive Rettigheter), og hun har fått flere priser for sitt arbeid

FokusKvinnefronten

 

 

 

 

 

Back To Top