skip to Main Content

Jernbaneferga D/F «Ammonia» fra Moss Verft & Dokk på UNESCOs verdensarvliste!

Utsnitt av tegningen merket B. 45 5594, datert 7/6 1928.

Utsnitt av tegningen merket B. 45 5594, datert 7/6 1928.

Den 5. juli i år ble Rjukanbanen innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som del av Rjukan-Notodden industriarv. Rjukanbanen strekker seg fra Notodden (Tinnosbanen) via Tinnsjøen (jernbaneferger) til Mæl og Rjukan (Rjukanbanen) i Telemark.

De to jernbanefergene D/F «Ammonia» og M/F «Storegut» ble fredet av Riksantikvaren i 2009, og jernbanen ble fredet i 2014. Begge «Tinnsjøfergene» inngikk i transportsystemet mellom Notodden og Rjukan.

Rjukanbanen ble de første årene også brukt som anleggsbane for industri- og boligreisingen på Rjukan, og fra 1911 ble den elektrifisert sammen med Tinnosbanen.

Persontrafikken ved banen ble lagt ned i 1970, og i forbindelse med nedtrapping av Norsk Hydros virksomhet på Rjukan ble banen og fergetrafikken på Tinnsjøen nedlagt i 1991. Siden den gang har Stiftelsen Rjukanbanen hatt ansvar for dette transportsystemet.

«Ammonia fra Moss»!

Dampferga D/F «Ammonia» ble prosjektert og bygd ved A/S Moss Verft & Dokk i 1928. Etter sigende ble den fraktet i deler til Tinnsjøen der den ble sjøsatt i 1929. Den er bygd i stål og har en lengde på 230,6 fot, er 35,2 fot bred og stikker 12,8 fot dypt.

Da «Ammonia» ikke har vært utsatt for store endringer siden den ble bygd, har den i stor grad beholdt sitt autentiske preg. Den lever i beste velgående ved kaia på Tinnsjøens bredder der den blir godt tatt vare på av Stiftelsen Rjukanbanen og Riksantikvaren.

Moss by- og industrimuseum har de originale byggtegningene av D/F «Ammonia» i samlingene sine. Gjett om vi er stolte av dette! Disse er skaffet til veie gjennom iherdig innsats av karene fra Værven for mange år siden.

En av de originale byggtegningene har headingen DOBBELTSKRUET – DAMPFERGE FOR NORSK-TRANSPORT A/S – RJUKANBANEN. Den er merket B.45 5594 og datert 7/6 -1928. Tegningen gir oss en interessant innredningshistorie om plasseringen av damesalonger på første og andre klasse, om at ferga hadde «røke-salon», «spise-salon» og «passager – salon», og hvor disse var plassert i båten.

Kom og se halvmodellen av D/F «Ammonia» som er utstilt i Moss by- og industrimuseum!

Halvmodell av D/F "Ammonia"

Halvmodell av D/F «Ammonia»

Tekst: Camilla Gjendem

Foto: Trine Gjøsund

Kilder:

D/F Ammonia Fredningsdokumentasjon. Rapport ved Erik Småland, Gustav Rossnes og Sverre Nordmo, Riksantikvaren 2009.
Riksantikvaren. Nettsider. Tekniske og industrielle kulturminner. Rjukanbanen.

Back To Top