skip to Main Content

Sommerlige postkortminner fra gamle Moss

"Moss Kongensgade" står det på dette kortet. Små og store barn har trukket ut i gaten for å bli en del av fotomotivet. Lenger nede i gaten frakter hest med kjerrer mennesker og gods i en tid før bilen ble vanlig som transportmiddel. Fabrikkpipene langs fossen kan skimtes i bakgrunnen. Vi antar at kortet må være fra 1900 til 1920. En mer presis datering kan kanskje du hjelpe oss med? Foto: fotograf ukjent / Moss by- og industrimuseum.

«Moss Kongensgade» står det på dette kortet. Små og store barn har trukket ut i gaten for å bli en del av fotomotivet. Lenger nede i gaten frakter hest med kjerrer mennesker og gods i en tid før bilen ble vanlig som transportmiddel. Fabrikkpipene langs fossen kan skimtes i bakgrunnen. Vi antar at kortet må være fra 1900 til 1920. En mer presis datering kan kanskje du hjelpe oss med? Foto: fotograf ukjent / Moss by- og industrimuseum.

Moss by- og industrimuseum har mottatt en bunke postkort fra Moss fra Ida Næss Fischer og Ellen Næss Stone. Søstrene er utvandrede mossinger og bor henholdsvis på Hawaii og i New York. I sommer har de vært på hjembesøk og ryddet i sin avdøde fars saker.

Postkortene viser kjente og mindre kjente gater og plasser, bygninger og mennesker som utfører sine daglige gjøremål. Vincent Buddes Plass, Øvre og Nedre torg og Kanalbrua er motiver som går igjen, og postkortene formidler hvordan byen har utviklet seg fra tidlig på 1900-tallet og fram til ca. 1970. En rekke motiver fra andre steder, blant annet badende feriegjester på Nes Camping rundt 1960, 70-tallet finnes også i postkortbunken.

I dagene og ukene framover ønsker vi å dele de historiske postkortene med vårt publikum. Har du informasjon eller en historie å fortelle om ett eller flere av de sommerlige postkortene så ønsker vi gjerne å høre denne.  Du kan kontakte oss på e-post: bjohol@arkiv.ostfoldmuseene.no

Ha en fortsatt fin sommer! PS! I disse facebook-tider, husk at gode ferieopplevelser fremdeles kan deles med et håndskrevet postkort!

Dette postkortet viser at det var langt større avstand mellom kjøretøyene som krysset Kanalbrua mellom Moss og Jeløy i gamle dager enn det er i dag. Den nye klaffebroen med tilhørende brotårn ble åpnet i september 1957, så fotografiet kan være tatt ikke lenge etter åpningen. Foto: Normann. 1-C-13 Moss. Kanalbrua mellom Moss og Jeløya.

Dette postkortet viser at det var langt større avstand mellom kjøretøyene som krysset Kanalbrua mellom Moss og Jeløy i gamle dager enn det er i dag. Den nye klaffebroen med tilhørende brotårn ble åpnet i september 1957, så fotografiet kan være tatt ikke lenge etter åpningen. Foto: Normann. 1-C-13 Moss. Kanalbrua mellom Moss og Jeløya.

Jubileumsfontenen fra 1920 Moss by var 200 år i 1920, og byen fikk ny fontene på Torvet. Alvorlige menn i alle aldre iført 1920-årenes hattemote, har latt seg fotografere ved fontenen. Relieffene symboliserer handel, industri, jordbruk og skipsfart. Fontenen ble flyttet i 1931 og etter en del år, ble den plassert foran Basarbygningen. Moss Privatbank ble oppført etter brannen i 1881, det samme med Basarbygningen og Elefantapoteket. Foto: Sæbbøs Boghandel, Moss. Fontænen Torvet/Moss by- og industrimuseum

Jubileumsfontenen fra 1920
Moss by var 200 år i 1920, og byen fikk ny fontene på Torvet. Alvorlige menn i alle aldre iført 1920-årenes hattemote, har latt seg fotografere ved fontenen. Relieffene symboliserer handel, industri, jordbruk og skipsfart.
Fontenen ble flyttet i 1931 og etter en del år, ble den plassert foran Basarbygningen.
Moss Privatbank ble oppført etter brannen i 1881, det samme med Basarbygningen og Elefantapoteket.
Foto: Sæbbøs Boghandel, Moss. Fontænen Torvet/Moss by- og industrimuseum

Prinsens gate og Moss Aktiemøller sett fra Th. Petersonsgate, omtrent der «spanske-trappen» går ned fra Amfisenteret i dag. Til venstre ser man Posten og telegrafen. Bygget nærmest til høyre er i dag ombygd. Er det noen som kan hjelpe oss med å finne ut hvilken funksjon dette bygget hadde, og kan fotografiet være tatt rundt 1950? Enerett: J. H. Küenholdt A/S. Foto: K. Nordahl. 5826. Moss.

Prinsens gate og Moss Aktiemøller sett fra Th. Petersonsgate, omtrent der «spanske-trappen» går ned fra Amfisenteret i dag. Til venstre ser man Posten og telegrafen. Bygget nærmest til høyre er i dag ombygd. Er det noen som kan hjelpe oss med å finne ut hvilken funksjon dette bygget hadde, og kan fotografiet være tatt rundt 1950? Enerett: J. H. Küenholdt A/S. Foto: K. Nordahl. 5826. Moss.

Nes Camping på Jeløy en vakker sommerdag. Kan postkortet være fra rundt 1970? Her er både telt, campingvogner, hytter og biler, båter, barn og voksne. Campingplassen drives av NAF og grunnen leies av gården Østre Nes. Kan noen gi oss noen opplysninger om campinglivet på Nes også? Enerett: Knut Aune Kunstforlag A/S. F3652-8 Nes Camping Jeløy./Moss by- og industrimuseum.

Nes Camping på Jeløy en vakker sommerdag. Kan postkortet være fra rundt 1970? Her er både telt, campingvogner, hytter og biler, båter, barn og voksne. Campingplassen drives av NAF og grunnen leies av gården Østre Nes. Kan noen gi oss noen opplysninger om campinglivet på Nes også?
Enerett: Knut Aune Kunstforlag A/S. F3652-8 Nes Camping Jeløy./Moss by- og industrimuseum.

Wideróe flyfoto av kanalområdet i Moss. Er det Bastø II som ligger til kai? Det nye silobygget til Moss Aktiemøller skimtes i bakgrunnen. Postkortet må derfor være fra årene etter 1937. Foto: Wideróe, 124131 Fergebryggen , Moss / Moss by- og industrimuseum.

Wideróe flyfoto av kanalområdet i Moss. Er det Bastø II som ligger til kai? Det nye silobygget til Moss Aktiemøller skimtes i bakgrunnen. Postkortet må derfor være fra årene etter 1937. Foto: Wideróe, 124131 Fergebryggen , Moss / Moss by- og industrimuseum.

Håndkolorert postkort av Nedre torg. Motivet viser kvinner, menn og barn i full aktivitet med å selge eller kjøpe varene på torget. Kan dette postkortet være fra årene rett etter krigen? Foto: Mittet, 139/025-444 / Moss by- og industrimuseum.

Håndkolorert postkort av Nedre torg. Motivet viser kvinner, menn og barn i full aktivitet med å selge eller kjøpe varene på torget. Kan dette postkortet være fra årene rett etter krigen? Foto: Mittet, 139/025-444 / Moss by- og industrimuseum.

Nedre del av Helgerødgaten en sommerdag. Bygningene til høyre huser i dag Jeløy Sko og kafen Husmann. I tidligere tider blant annet Jeløy Glasmagasin. Er det noen som kjenner hvilke andre butikker som lå her? Fotografiet må være tatt før 1957 for den nye kanalbroa har ennå ikke blitt reist. Foto: Mittet. S 124 Moss. Kanalen.

Nedre del av Helgerødgaten en sommerdag. Bygningene til høyre huser i dag Jeløy Sko og kafen Husmann. I tidligere tider blant annet Jeløy Glasmagasin. Er det noen som kjenner hvilke andre butikker som lå her? Fotografiet må være tatt før 1957 for den nye kanalbroa har ennå ikke blitt reist. Foto: Mittet. S 124 Moss. Kanalen.

Jernbanerestauranten på Moss togstasjon slik den så ut da fotograf Gustaf Lindman (1871 - 1949) foreviget den tidlig på 1900-tallet. I følge kalenderen til høyre er datoen mandag 5. april, og årstallet må da være 1909. Er det noen som vet når jernbanerestauranten forsvant?

Jernbanerestauranten på Moss togstasjon slik den så ut da fotograf Gustaf Lindman (1871 – 1949) foreviget den tidlig på 1900-tallet. I følge kalenderen til høyre er datoen mandag 5. april, og årstallet må da være 1909. Er det noen som vet når jernbanerestauranten forsvant?
Foto: Lindman. Sæbbøs Boghandels Forlag Nr. 117.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top