skip to Main Content

Storproduksjon av papir på museet

Hennie og Tuva fra Melløs skole lager papir. Foto: Trine Gjøsund

Hennie og Tuva fra Melløs skole lager papir. Foto: Trine Gjøsund

– Er det ekkelt å ta hendene ned i der? spør Ylva Sofie da en medelev løfter opp papirrammen fra den rennende papirmassen, vel vitende om at det snart er hennes tur til å prøve seg. Hun er en av de 350 fjerdeklassingene i Moss som i disse dager skal lage sitt første papirark i museet.

For noen av elevene er dette deres første møte med museet. Andre har vært her opp til flere ganger, sammen med familien eller med barnehagen.

Den første stasjonen der elevene skal gjøre et arbeid er «papirmassebordet» med en papirmakuleringsmaskin og en vertikalkutter (kjøkkenmaskin.) Papirmassen blir laget av brukt papir fra de museumsansattes kontorer. Først kuttes det brukte papiret i småbiter i makuleringsmaskinen, så blandes de små papirbitene med vann og kjøres til en grøt i kjøkkenmaskinen. Når grøten er ferdig går turen videre til kjøkkenbenken der papirene skal lages.

Når elevene samles rundt benken der papirmassen skal omgjøres til papir blir det som oftest veldig stille. Konsentrasjon må til for å få med seg hvordan dette skal gjøres. Det er spenning i lufta når papirrammene forsiktig løftes ut av massebadet; Ligger papirmassen jevnt? Er papirmassen uten hull? Når papirmassen skal overføres fra rammen til kluten er det ekstra spennende. Her kan det nemlig fort gå galt.

Etter hvert går praten livligere. – tenk at både dopapir, matpapir og pengesedler er papir. – Og det at man kan lage papir av elefantbæsj er litt rart, sier Hennie (9).

Back To Top