skip to Main Content

Østfoldmuseene tester ut linoljemaling

 

Samarbeid mellom avdelingene, foto: Kathrine Sandstrøm

Samarbeid mellom avdelingene, foto: Kathrine Sandstrøm

Linoljemaling på bygninger har lang tradisjon i Norge. I over 300 år har det vært den mest brukte malingstypen på trebygninger. Men etter 1950 overtok andre malingstyper gradvis markedet og i dag er kunnskap om linoljemalingens bruk og egenskaper lite utbredt. Interessen for linoljemaling har imidlertid økt de senere år, særlig i forbindelse med vern av gamle trebygninger. En av linoljemalingens viktigste egenskaper er at den lar underlaget puste. Samtidig eldes den på en tiltalende og særegen måte.

Testtavle settes opp på Kystmuseet, foto: Randa Arntzen

Testtavle settes opp på Kystmuseet, foto: Randa Arntzen

Bygningene ved museene er en gjenstandsgruppe som trenger jevnlig vedlikehold. Oppmaling av værslitte malte overflater er et nødvendig vedlikeholdstiltak, og med et bevisst valg av overflatebehandling bevares også materialtradisjonen og bygningenes opprinnelige uttrykksform.

Gjennom årene har det vært anvendt ulike produkter linoljemaling på museumsavdelingenes bygninger. Nå ønsker

Linolje testtavle ferdig plassert, foto: Randa Arntzen

Linolje testtavle ferdig plassert, foto: Randa Arntzen

Østfoldmuseene å samles om ett produkt, og har satt i gang et forsøk hvor linoljemalingen skal testes ut i vårt klima. Bygningsmassen befinner seg i ulike deler av fylket og utsettes derfor for forskjellige miljømessige påvirkninger. Det er valgt ut tre museumsavdelinger som representant for tre miljøer. Borgarsyssel Museum (Sarpsborg) med forurenset by-/industrimiljø, Kystmuseet Hvaler (Spjærøy, Hvaler) med saltholdig, fuktig kystmiljø og Folkenborg Museum (Mysen) med mer stabilt og tørt, vinterkaldt “innlandsmiljø”. Her er det nå satt opp testtavler med fire tradisjonelt anvendte farger.

Testtavlene vil bli stående over flere år og i testperioden vil det bli registrert endringer i malingsoverflaten på de tre ulike lokasjonene.

Mer informasjon om linoljemaling:

http://www.riksantikvaren.no/?module=Webshop;action=Product.publicOpen;id=77;template=webshop

 

Espen Nordenhaug

Ansatt som nettutvikler i Østfoldmuseene

Back To Top